HUS

Användning av taligenkänning utökas på HUS

Dela

Förändringen i arbetssättet minskar behovet av ordbehandling.

HUS har infört ett automatiskt taligenkänningssystem som minskar behovet av ordbehandling märkbart. Av den anledningen har HUS inlett samarbetsförfarande och lagenliga förhandlingar för att minska personalen. I början av processen uppskattades minskningskravet vara högst 180 personer. Det slutliga antalet klarnar då förhandlingarna slutförts och efter följande införande av Apotti i slutet av november 2020.

Det automatiska taligenkänningssystemet som infördes på HUS 2019 omvandlar läkarens diktamen direkt till text. Systemet underlättar, påskyndar och effektiviserar vårdarbetet samt förbättrar patientsäkerheten. Patientberättelsen blir färdig utan dröjsmål och kan användas direkt till exempel på ställen för fortsatt vård eller läsas på Mina Kanta-sidorna. Utvecklingen av kundorienterade digitala tjänster och processer hör till en av HUS centrala strategiska mål.

"Det har gått överraskande snabbt att utöka användningen av taligenkänning. I den första införandefasen i februari 2020 var utnyttjandegraden uppemot 75 procent”, förklarar Tuula Lasander, direktör för verksamhetsområdet vid HUS Asvia.

Under samarbetsförfarandet har vi kartlagt alternativ för omplacering av personal tillsammans med representanter för personalen. Personalen har erbjudits bland annat examensinriktad fortbildning till bland annat avdelningssekreterare eller serviceanställd. Utbildning eller introduktion till lokalvårdare, vaktmästare eller köksbiträde är också möjligt.

”Vi beklagar att personal som arbetar med ordbehandling har hamnat i denna ytterst svåra situation. Vi gör vårt bästa för att det pågående samarbetsförfarandet bedrivs på ett sätt som tillfredsställer alla parter”, fortsätter Tuula Lasander.

Taligenkänningssystemet i korthet:

Direkt taligenkänning identifierar den dikterade texten och återger den i realtid att granskas av den som dikterat den. I bakgrundsigenkänning skickas en skriven text av det dikterade talet vidare till en textbehandlare, vars uppgift endast är att korrekturläsa texten innan den lagras i patientdatasystemet.

HUS Asvia i korthet:

HUS Asvia är en stödtjänstenhet för hälso- och sjukvård och en del av samkommunen HNS. Enheten erbjuder lokalvårdstjänster, måltidstjänster för patienter och personal, e-tjänster, sekreterartjänster och ordbehandlingstjänster samt personal- och ekonomitjänster för HUS.

Kontakter

Ytterligare information:

Tuula Lasander
tfn 0400 749 033

Mikko Rotonen (taligenkänningssystemet)
tfn 0500 474 944

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum