Digi- ja väestötietovirasto

Är Norden en föregångare när det gäller interoperabilitet? Seminariet den 30 november 2021 går igenom den nuvarande mobiliteten för studieprestations och hälsouppgifter mellan de nordiska och baltiska länderna

Dela

De nordiska och de baltiska länderna anses i många avseenden vara ledande digitaliseringsländer. Människorna rör sig även mycket över landsgränserna bland annat på grund av studier och arbete. I dessa situationer underlättas vardagen om de centrala uppgifterna förmedlas mellan myndigheterna i länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer, hälsouppgifter och läkemedelsordinationer. Det är också viktigt att man kan hitta information om lagstiftningen i ett annat land för att kunna vara aktiv i landet.

Förverkligas informationens rörlighet mellan länderna?

Hur förverkligas informationsflödet mellan de nordiska och baltiska länderna? Detta har nu kartlagts som en del av projektet "Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering" under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Målet med projektet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som lotsar projektet ordnar den 30 november 2021 ett seminarium där en utredning av nuläget publiceras. I utredningen har man kartlagt hur uppgifter om studieprestationer och hälsouppgifter för närvarande rör sig mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna och vilka de viktigaste hindren är för att informationen smidigare ska kunna överföras mellan myndigheterna i olika länder. Dessutom granskar utredningen lagstiftningens tillgänglighet och hinder i olika länder.

Är vi alltså föregångare i Norden när det gäller informationens mobilitet och interoperabilitet? Kom och lyssna på resultaten från kartläggningen om nuläget i webbinariet!

Seminariet som går igenom resultaten av kartläggningen om nuläget kan ses som en direktsändning den 30 november 2021 kl. 14–15 på adressen https://www.mediaserver.fi/live/crossbordermobility.

Evenemanget är öppet för alla och förutsätter ingen förhandsanmälan.

Vad handlar projektet om?

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. I början av året inleddes projektet ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering” som anknyter till ordförandeskapet. Målet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden. Inom projektet skapas en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Projektet pågår i tre år och utförs 2021–2023.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i genomförandet av projektet. Ämbetsverket leder genomförandet av projektet under ordförandeskapsperioden och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper. I början av projektet utarbetas en utredning om nuläget i den gränsöverskridande vardagen. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet.

Finansministeriet äger projektet och styr dess genomförande. SHM:s, UKM:s och JM:s förvaltningsområden deltar också i genomförandet. 

Nyckelord

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Financing provided to make digital support a permanent service for citizens and businesses3.12.2021 09:10:00 EET | Press release

The Ministry of Finance has granted the Digital and Population Data Services Agency EUR 1.8 million for building an operating model for digital support. A pilot project is to be completed in 2022, and the model is to be later adopted nationwide as a permanent service. The financing was granted from the Programme for the Promotion of Digitalisation. One of the programme objectives is to expand the national operating model to cover digital support to business operators.

Finansiering för etablering av digitalt stöd – Målet är att betjäna både medborgare och företag3.12.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilottestning av en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd år 2022. Avsikten är att modellen etableras. Finansieringen beviljades ur programmet för främjande av digitalisering, där ett av målen är att utvidga den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd till att omfatta utveckling av digitalt stöd för dem som bedriver näringsverksamhet.

Digituen vakiinnuttamiseen rahoitusta – Tavoitteena palvella sekä kansalaisia että yrittäjiä3.12.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Digi- ja väestötietovirastolle 1,8 miljoonaa euroa digituen valtakunnallisen, vakiinnutettavan toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin vuodelle 2022. Rahoitus myönnettiin Digitalisaation edistämisen ohjelmasta, jonka yhtenä tavoitteena on laajentaa digituen valtakunnallinen toimintamalli kattamaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavien digituen kehittämisen.

Did your organization experience data breach or a data leak? You can now get compiled operating instructions on the Suomi.fi web service2.12.2021 12:15:00 EET | Press release

The Digital and Population Data Services Agency has published an electronic guide on the Suomi.fi web service for organisations affected by a data breach or data leak. The guide provides information to companies, communities and other organisations on how to act if they suspect that their organisation has been the victim of a data breach or if confidential information held by the organisation has been leaked to the public.

Utsattes din organisation för ett dataintrång eller ett dataläckage? Suomi.fi-webbtjänsten erbjuder nu samlade anvisningar2.12.2021 12:15:00 EET | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i Suomi.fi-webbtjänsten publicerat en elektronisk guide för organisationer som utsatts för dataintrång eller dataläckage. Guiden ger företag, samfund och andra organisationer information om hur de ska agera, om de misstänker att deras organisation utsatts för dataintrång eller om sekretessbelagda handlingar har läckt ut från organisationen till offentligheten.

Tapahtuiko organisaatiossasi tietomurto tai tietovuoto? Suomi.fi-verkkopalvelusta saat nyt kootut toimintaohjeet2.12.2021 12:15:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut Suomi.fi-verkkopalveluun sähköisen oppaan tietomurron tai tietovuodon kohteeksi joutuneelle organisaatiolle. Oppaasta yritykset, yhteisöt ja muut organisaatiot saavat tietoa, kuinka toimia, jos epäilevät organisaationsa joutuneen tietomurron uhriksi tai jos organisaation hallussa olevia salassa pidettäviä tietoja on vuotanut julkisuuteen.

The transfer of study attainment and health data between the Nordic and Baltic countries will be improved - The objective is to achieve a smoother everyday life between countries30.11.2021 14:15:00 EET | Press release

For a long time, the Nordic and Baltic countries have done a lot of work to ensure that the data that is central to living in another country gets transferred smoothly between countries. Such information includes study attainment and health related data. The objective is to facilitate mobility between countries. Challenges to data mobility include different legislations, non-interoperability of information systems, and conceptual differences between different countries.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum