Työterveyslaitos

Arbetarskyddsinspektioner säkerställer ett tryggt arbetsliv – uppgifterna finns nu på nätet

Dela

Arbetarskyddsinspektionerna utgör den viktigaste delen av arbetarskyddsmyndighetens tillsynsarbete. Uppgifter om arbetarskyddsinspektioner och om vad som kontrollerades under inspektionerna åren 2017–2020 finns nu på Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap. Materialet består av uppgifter om utförda inspektioner åren 2017–2020 och om totalt nästan 90 000 arbetsplatskontroller. Antalet kontrollerade arbetsgivare uppgår till närmare 38 000 och antalet arbetsplatser till över 63 000.

Arbetshälsoinstitutet och arbetarskyddsförvaltningen informerar den 4 maj 2022

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar cirka 120 lagar och förordningar som ska följas på arbetsplatsen. Lagstiftningen grundar sig till stor del på EU-lagstiftning och internationella avtal.

Utifrån bestämmelserna finns det närmare 400 separata ärenden som ska kontrolleras. De vanligaste ärendena som kontrollerats är följande:

  • företagshälsovårdens arbetsplatsutredning
  • utredning och bedömning av faror i arbetet
  • viktiga arbetsförhållanden
  • arbetsgivarens allmänna skyldigheter.

I närmare hälften av inspektionerna behandlas ledning av trygghet och säkerhet på arbetsplatsen. Av de ärenden som inspekterats gäller 24 procent den fysiska miljön, 17 procent anställningsförhållanden och 8 procent grå ekonomi.

Framför allt inspekterar arbetarskyddsmyndigheten de arbetsplatser och branscher där arbetarskyddsriskerna är störst. Flest inspektioner har gjorts inom byggnation (25 %), detaljhandel (14 %) och industri (12 %).

I mer än 70 % av de granskade fallen konstaterades inga brister eller så kunde saken åtgärdas omedelbart under besöket. Av de ärenden som har kontrollerats har arbetarskyddsinspektören i 24 procent av fallen gett instruktioner och i mindre än 3 procent av fallen en uppmaning. Mycket sällan har det rört sig om tillfälliga drift- eller överlåtelseförbud.

– Om vi däremot granskar arbetarskyddsinspektioner så upptäcks i 80 procent av fallen saker som måste korrigeras, sådant om vilket inspektören ger instruktioner eller en uppmaning, säger Päivi Suorsa, direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet på Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Arbetarskyddsmyndighetens mål är att säkerställa att arbetet i Finland är hälsosamt, säkert och rättvist. Därför inspekterar arbetarskyddsinspektörerna arbetsplatserna med hjälp av olika tillsynsmetoder och ger råd till både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetarskyddsmyndighetens uppgift sköts av regionalförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet. Arbetarskyddstillsynen styrs av social- och hälsovårdsministeriet.

Materialet om arbetarskyddsinspektioner och kontrollerade ärenden 2017–2020 finns på tjänsten Arbetslivskunskap

Mer information

  • Tjänsten Arbetslivskunskap: forskningschef Pekka Varje, pekka.varje@ttl.fi, tfn 030 4742 732
  • Arbetarskyddet: Teija Inkilä, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 484, teija.inkila@gov.fi
  • Regionalförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Antti Ikonen, antti.ikonen@avi.fi.
  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Päivi Suorsa, direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet, paivi.suorsa@avi.fi, tfn 0295 017 630

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Työsuojelutarkastukset varmistavat turvallista työelämää – tiedot löytyvät nyt verkosta4.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Työsuojelutarkastukset ovat tärkein osa työsuojeluviranomaisen valvontatyötä. Tiedot työsuojelutarkastuksista ja niissä tarkastetuista asioista vuosilta 2017–2020 löytyvät nyt Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelusta. Aineisto kattaa tällä hetkellä tarkastukset vuosilta 2017–2020, ja työpaikkatarkastuksia aineistossa on yhteensä lähes 90 000. Tarkastettuja työnantajia on lähes 38 000 ja työpaikkoja yli 63 000.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum