Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar de ungas arbetsplatser

Dela
I år inriktar arbetarskyddsmyndigheten inspektionerna till arbetsplatser som sysselsätter i synnerhet arbetstagare under 30 år. Vid inspektionerna övervakas att man på arbetsplatserna iakttar anställningsförhållandets minimivillkor och sörjer för arbetarskyddet.

Inspektionerna riktas särskilt till turism- och förplägnadsbranschen, handeln, marknads- och evenemangsförsäljningen, främjandet av försäljning samt jordbruket. Under 2023 görs sammanlagt cirka 700 inspektioner av arbetsplatser för unga.

En del av inspektionerna görs utan förhandsanmälan. Under inspektionen diskuterar man med unga anställda och säkerställer att de har fått den information, de anvisningar och de dokument som behövs. Om arbetsgivaren inte kan nås under inspektionen, hörs arbetsgivaren efter inspektionsbesöket.

"Målet med inspektionerna är att säkerställa att unga behandlas rättvist på arbetsplatserna och att de får en bra start på sin karriär", berättar överinspektör Jan Mikkonen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Vid inspektionerna övervakas arbetsavtal och arbetstid

Vid tillsynen fokuserar man på frågor som gäller arbetsavtal och arbetstid. På arbetsplatserna kontrolleras om arbetsavtalen har ingåtts skriftligen, om man i samband med lönebetalningen ger en lönespecifikation, om det på arbetsplatsen har gjorts upp en arbetsskiftsförteckning och om det ordnats pauser i arbetet på behörigt sätt.

Vid inspektionerna övervakas dessutom att arbetstagarna har fått introduktion i arbetet, att företagshälsovården och nyanställningsundersökningarna har ordnats samt att arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är i skick. Vid inspektionerna fästs också uppmärksamhet vid personalutrymmena på arbetsplatsen.

Syftet med tillsynen är att förebygga tvister i arbetslivet och förhindra osund konkurrens. Målet är också att stöda arbetsplatserna i förebyggande, frivillig arbetarskyddsverksamhet.

Under inspektionen kan arbetsgivare och arbetstagare fråga inspektörerna om anställningsförhållandet och arbetssäkerheten.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jan Mikkonen
0295 018 163, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen OYS:n nuorisopsykiatrian osastolla24.3.2023 08:08:19 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki 21.3.2023 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolle. Käynnin taustalla olivat aluehallintoviraston vastaanottamat kantelut ja epäkohtailmoitukset koskien psykiatrisista häiriöistä kärsivien nuorten potilaiden hoidon järjestämistä ja toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum