ELY-keskukset

Arbeten i färjstranden vid Skåldö färjeläge i Ekenäs, ändringar i färjetrafiken (Nyland)

Dela

På landsväg 1002 Baggövägen i Ekenäs/Raseborg vid färjfästena vid Skåldö färjeläge byggs nya strandkonstruktioner under tiden 1.6–15.10.2021. Färjetrafiken dirigeras under entreprenaden till omvägar på båda stränderna. Under arbetets gång kan det bli ändringar i färjornas tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer. Under arbetets gång informerar Fintraffic Ab:s vägtrafikcentral om trafikstörningar dygnet runt.

NTM-centralen i Egentliga Finland låter utföra ombyggnads- och förbättringsarbeten vid färjfästena vid färjeläget i Skåldö.I projektet förnyas strandkonstruktionerna och ett nytt markstöd byggs, vilket gör det möjligt att placera en större reservfärja vid färjeläget.

De nya konstruktionerna ersätter du nuvarande landfästena vid färjfästena vid Skåldö färjeläge, vilka är i dåligt skick. Genom att bygga ett markstöd som möjliggör placering av en reservfärja vid stranden på ön Skåldö, säkerställer man att färjetrafiken fungerar. Då konstruktionerna förnyas blir det möjligt att från och med 1.1.2023 trafikera med en ny färja som har en bärförmåga på 150 ton. Skåldö nuvarande färja har en bärförmåga på 90 ton.

Projektet genomförs under tiden 1.6–15.10.2021.

Trafikarrangemang 

Färjetrafiken sköts så bra och effektivt som möjligt under arbetets gång. De som använder färjan ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Även gällande tidtabeller för färjan kan ändras och man kan bli tvungen att ställa in turer.

Under arbetets gång blir man tvungen att göra tillfälliga trafikarrangemang på stränderna och därför uppmanar vi bilister och andra trafikanter att vara uppmärksamma.

Under arbetets gång kan det förekomma avbrott i trafiken på vardagar mellan måndag och torsdag kl. 06:00–21:00. Maximitiden för varje enskilt avbrott är begränsad till 60 minuter och antalet avbrott per dag får vara högst tre. Mellan varje enskilt trafikavbrott går det minst två timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. Det är möjligt att helt avbryta trafiken vardagar från måndag till torsdag mellan klockan 21.00 och 06.00, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. Under arbetets gång kan det också tillfälligt förekomma andra avbrott i färje-, förbindelsefartygs- och vägtrafiken. Trafikavbrott tillåts inte mellan fredag klockan 17.00 och måndag klockan 06.00, för att trafiken inte störs vid de livligaste rusningstiderna.

En del av arbetena är borrpålning eller spontningsarbeten som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

Information om trafikavbrott

Vägtrafikcentralen vid Fintraffic Ab informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetets gång. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Destia Oy:s arbetsplatschef. Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg.

Huvudentreprenör är Destia Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION

- NTM-centralen: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

- Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797, jaakko.vanha-kuitti@destia.fi

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Begränsningarna av passagerarantalet på förbindelsefartygen slopas från och med 21.6.202118.6.2021 08:56:05 EEST | Tiedote

Som en följd av den förbättrade situationen med smittsamma sjukdomar slopas begränsningarna av antalet passagerare i förbindelsefartygstrafiken för alla ruttområden från och med den 21 juni 2021. Trots att begränsningarna i antalet passagerare slopats förutsätter NTM-centralen i Egentliga Finland både att man använder ansiktsmask och att man följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd när man reser med förbindelsebåt. För att trygga förbindelsefartygstrafikens kontinuitet rekommenderas att man trots att begränsningarna slopats undviker onödiga resor med förbindelsefartyg.

NTM-centralen delade ut 2,16 miljoner euro till Finlands kustområden av medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter (Kustfinland)16.6.2021 11:57:21 EEST | Tiedote

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,16 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbot-ten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

ELY-keskus jakoi Rannikko-Suomeen 2,16 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja (Rannikko-Suomi)16.6.2021 11:49:09 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudella-maalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Yhteysalusten matkustajamäärien rajoitukset poistuvat 21.6.2021 alkaen16.6.2021 10:08:59 EEST | Tiedote

Parantuneen tartuntatautitilanteen johdosta yhteysalusliikenteen matkustajamäärien rajoitukset poistuvat käytöstä kaikilta reittialueilta 21.6.2021 alkaen. Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttää paikkarajoitusten purusta riippumatta sekä kasvomaskin käyttöä että turvavälisuositusten noudattamista yhteysaluksella matkustettaessa. Yhteysalusliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi on rajoituksien poistumisesta huolimatta suositeltavaa välttää ei välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum