ELY-keskukset

Arbeten i färjstranden vid Skåldö färjeläge i Ekenäs, ändringar i färjetrafiken (Nyland)

Dela

På landsväg 1002 Baggövägen i Ekenäs/Raseborg vid färjfästena vid Skåldö färjeläge byggs nya strandkonstruktioner under tiden 1.6–15.10.2021. Färjetrafiken dirigeras under entreprenaden till omvägar på båda stränderna. Under arbetets gång kan det bli ändringar i färjornas tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer. Under arbetets gång informerar Fintraffic Ab:s vägtrafikcentral om trafikstörningar dygnet runt.

NTM-centralen i Egentliga Finland låter utföra ombyggnads- och förbättringsarbeten vid färjfästena vid färjeläget i Skåldö.I projektet förnyas strandkonstruktionerna och ett nytt markstöd byggs, vilket gör det möjligt att placera en större reservfärja vid färjeläget.

De nya konstruktionerna ersätter du nuvarande landfästena vid färjfästena vid Skåldö färjeläge, vilka är i dåligt skick. Genom att bygga ett markstöd som möjliggör placering av en reservfärja vid stranden på ön Skåldö, säkerställer man att färjetrafiken fungerar. Då konstruktionerna förnyas blir det möjligt att från och med 1.1.2023 trafikera med en ny färja som har en bärförmåga på 150 ton. Skåldö nuvarande färja har en bärförmåga på 90 ton.

Projektet genomförs under tiden 1.6–15.10.2021.

Trafikarrangemang 

Färjetrafiken sköts så bra och effektivt som möjligt under arbetets gång. De som använder färjan ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Även gällande tidtabeller för färjan kan ändras och man kan bli tvungen att ställa in turer.

Under arbetets gång blir man tvungen att göra tillfälliga trafikarrangemang på stränderna och därför uppmanar vi bilister och andra trafikanter att vara uppmärksamma.

Under arbetets gång kan det förekomma avbrott i trafiken på vardagar mellan måndag och torsdag kl. 06:00–21:00. Maximitiden för varje enskilt avbrott är begränsad till 60 minuter och antalet avbrott per dag får vara högst tre. Mellan varje enskilt trafikavbrott går det minst två timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. Det är möjligt att helt avbryta trafiken vardagar från måndag till torsdag mellan klockan 21.00 och 06.00, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. Under arbetets gång kan det också tillfälligt förekomma andra avbrott i färje-, förbindelsefartygs- och vägtrafiken. Trafikavbrott tillåts inte mellan fredag klockan 17.00 och måndag klockan 06.00, för att trafiken inte störs vid de livligaste rusningstiderna.

En del av arbetena är borrpålning eller spontningsarbeten som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

Information om trafikavbrott

Vägtrafikcentralen vid Fintraffic Ab informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetets gång. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Destia Oy:s arbetsplatschef. Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg.

Huvudentreprenör är Destia Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION

- NTM-centralen: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

- Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797, jaakko.vanha-kuitti@destia.fi

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Väg med kontinuerliga omkörningsfiler eftersträvas på avsnittet Lusi–Kanavuori längs riksväg 4 (Mellersta Finland och Nyland)28.9.2021 13:33:57 EEST | Tiedote

NTM-centralerna i Mellersta Finland och Nyland utarbetar en åtgärdsutredning om målbilden för riksväg 4 fram till 2050. Målbilden för granskningsperioden fram till 2050 har fastställts av styrgruppen för arbetet. I styrgruppen deltar representanter för Trafikledsverket och NTM-centralerna i Mellersta Finland och Nyland. Målet är en väg med kontinuerliga omkörningsfiler längs hela planeringsavsnittet. Omkörningsfilerna kan ligga mittemot varandra (2+2 filer) eller efter varandra (2+1 filer). Längs avsnittet kan det också finnas korta avsnitt med 1+1 filer.

Valtatiellä 4 Lusin ja Kanavuoren välillä tavoitellaan jatkuvaa ohituskaistatietä (Keski-Suomi ja Uusimaa)28.9.2021 13:33:57 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset laativat toimenpideselvitystä valtatien 4 tavoitetilasta vuoteen 2050. Tarkastelujakson tavoitetilan vuodelle 2050 on vahvistanut työn ohjausryhmä, johon kuuluvat Väylävirasto sekä Keski-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset. Tavoitteena on jatkuva ohituskaistatie koko suunnittelujaksolla. Ohituskaistat voivat sijaita kohdakkain (2+2 kaistaa) tai peräkkäin (2+1 kaistaa). Lisäksi jaksolla voi olla lyhyitä 1+1-kaistaisia osuuksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum