Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arbeten vid färgfästet och kajen vid Prostvik färjfäste, ändringar i färjetrafiken

Dela

På Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Pargas förnyas strandkonstruktionerna vid Prostvik färjfäste under tiden 1.3.2022–30.6.2022. Medan entreprenaden pågår görs ändringar i trafikledningen vid färjfästet. Under arbetets gång kan det bli ändringar i färjornas tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer. Fintraffic:s vägtrafikcentral informerar om störningar i trafiken dygnet runt.

NTM-centralen i Egentliga Finland låter göra ombyggnads- och förbättringsarbeten vid Prostvik färjfäste på Skärgårdsvägen.Under projektet byggs en kaj för en reservfärja vid färjfästet, vilket gör det möjligt att ta i bruk en annan hybridfärja i Elektras storleksklass senast den 1 januari 2023.

De nya konstruktionerna gör det möjligt för två färjor med en kapacitet på 90 personbilar att trafikera färjeläget och det säkerställer att färjetrafiken fungerar. Den kaj som nu byggs för reservfärjan innebär att det blir möjligt att trafikera med den nya hybridfärjan 2023 och att den livligaste färjsträckan i vårt land kan fungera långt in i framtiden. 

Projektet genomförs under perioden 1.3.2022–30.6.2022.

Trafikarrangemang

Färjetrafiken sköts så bra och effektivt som möjligt medan arbetet pågår. De som använder färjorna ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Det kan också bli ändringar i färjornas och förbindelsefartygets tidtabeller och man kan bli tvungen att ställa in vissa turer.

Under arbetets gång blir man tvungen att ha tillfälliga trafikarrangemang på stranden och därför uppmanar vi bilister och andra trafikanter att vara uppmärksamma.

Under arbetets gång kan det förekomma avbrott i trafiken på vardagar mellan måndag och torsdag kl. 06:00–21:00. Maximitiden för varje enskilt avbrott är begränsad till 60 minuter och antalet avbrott per dag får vara högst tre. Mellan varje enskilt trafikavbrott går det minst två timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. Det är möjligt att helt avbryta trafiken vardagar från måndag till torsdag mellan klockan 21.00 och 06.00, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. Under arbetets gång kan det också tillfälligt förekomma andra avbrott i färje-, förbindelsefartygs- och vägtrafiken. Trafikavbrott tillåts inte mellan fredag klockan 17.00 och måndag klockan 06.00, för att trafiken inte störs vid de livligaste rusningstiderna.

En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

Fintraffic:s vägtrafikcentral informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetet.

Huvudentreprenör är A-laiturit Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION

- NTM-centralen: kontakt via Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu@ntm-centralen.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

I oktober hade Egentliga Finland en liten nedgång i arbetslösheten, men efterfrågan på arbetskraft minskade22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 19 500 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med september och denna gång minskade det med 300 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 1 200 personer (6 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (10 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 400 (22 %) personer jämfört med året innan. I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,5 %, vilket är 0,5 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften något mindre än i hela landet (8,8%). I oktober var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (­8 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+24 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns

Varsinais-Suomen työttömyys tippui hieman lokakuussa mutta työvoiman kysyntä laskussa22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 19 500 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä syyskuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 300 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 1 200 henkilöllä (6 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (10%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 400 (22%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5% eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli hieman pienempi kuin koko maassa (8,8 %). Lokakuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-8%). Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+24%). Työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (8,8%) sekä Turun kaupungissa (11,4%). Pienin työttömyysaste oli Turunm

ELY-keskus ei määrännyt rakennusperintölain mukaista vaarantamiskieltoa Raisiossa sijaitsevaa ns. Harkko-rakennusta ja viereistä asuinkerrostaloa koskevassa rakennussuojeluasiassa14.11.2022 11:51:24 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 31.10.2022 päätöksen, että se ei määrää vaarantamiskieltoa Raision kaupungissa Nallinkadulla sijaitsevaa entistä kunnan-/kauppalantaloa eli ns. Harkko-rakennusta (680-3-3014-4) ja viereistä kunnan virkailijoiden asuinkerrosta-loa (680-3-3017-2) koskevassa rakennussuojeluasiassa. Raisio-Seura ry esitti huhtikuussa 2022 ELY-keskukselle, että rakennukset määrättäisiin suojeltaviksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla. Raisio-Seura esitti myös kohteen määräämistä rakennusperintö-lain mukaiseen vaarantamiskieltoon.

Sapelinmäen työväen asuintaloon kohdistuvaa rakennussuojelupäätöstä ei kumottu Kemiönsaaren Taalintehtaalla8.11.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 20.10.2022 päätöksen, että se ei kumoa Kemiönsaaren Dahlsin kylässä Sapelinmäessä sijaitsevien työväen asuintalojen rakennussuojelupäätöstä Övre Sabbels I -kiinteistön (322-492-1-337) osalta. Kemiönsaaren kunta esitti ELY-keskukselle, että ELY-keskuksen vuonna 2012 tekemä rakennussuojelupäätös kumotaan Övre Sabbels I osalta rakennuksen kuntoon liittyvistä turvallisuussyistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum