ELY-keskukset

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)

Dela

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Behovet av en vattenförsörjningsstrategi framgick i samband med den nationella reformen av vattentjänster. Reformens mål var att trygga en säker och högklassig vattenförsörjning för alla vattentjänstverkskunder. Samtidigt vill man ta stora steg mot klimatneutralitet och resurssmart verksamhet för vattentjänstverken i Finland.

– För att utvärdera nuläget och verksamhetsmiljön utnyttjade vi mångsidigt de vattenförsörjningssakkunnigas kunskaper och kompetens. Dessutom ordnade vi två strategiworkshoppar för en strategiarbetsgrupp av NTM-centralernas sakkunniga. Där vidareförädlades beskrivningen av nuläget på basis av intervjuer och materialanalys, säger Piia Kepanen, sakkunnig i vattenhushållning vidNTM-centralen i Mellersta Finland.

Utvärderingar av nuläget och verksamhetsmiljön

Sakkunnigintervjuerna och arbetsgruppernas ställningstaganden pekar på att den finländska vattenförsörjningens styrka bland annat ligger i rena och rikliga vattenresurser, i en funktionssäker vattenförsörjning, i att vatten- och avloppsnäten har god täckning och i teknologisk kompetens. De största svagheterna är att vi tar vattenförsörjningen för given, att saneringsbehovet är stort och att ägarstyrningen är problematisk.

Riklig tillgång på rent vatten, stärkt internationellt och regionalt samarbete, stärkt innovativitet och affärsverksamhet samt en övergång på bred front från riskbedömning till riskhantering sågs som potentiella styrkor. Bland hoten dominerar oförståelsen för vattenförsörjningens samhälleliga betydelse, ekonomiska hotbilder och försvagad infrastruktur samt klimatförändringen och dess effekter.

Styrgruppen berikade arbetet under första fasen

Vid sitt möte i mars diskuterade styrgruppen behållningen av första fasen och framtida riktlinjer.

– Den mångsidiga sakkunniggruppen bidrog med nya infallsvinklar som gör det lätt att ta sats inför följande fas av strategiarbetet. Då ska det bli långsiktiga visioner, strategiska val och ett åtgärdsprogram för hela området, säger Kepanen.

Välkommen att påverka!

För att strategin ska bli verkningsfull vill NTM-centralen samarbeta med områdets vattentjänstaktörer och andra intressentgrupper. Samarbetsområdets alla vattentjänstaktörer, myndigheter, forskningsinstitut och övriga vattenförsörjningssakkunniga har möjlighet att delta i evenemangen som i maj ordnas för intressentgrupper. Vi ordnar – på distans – fyra evenemang med samma innehåll 10.5, 11.5, 12.5 och 21.5. Anmälan görs via denna länk senast 30.4.2021.

Nyckelord

Kontakter

Mer information
Sakkunnig i vattenhushållning
Piia Kepanen
tfn 0295 024 171

NTM-centralen i Mellersta Finland

Bilder

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Siltaurakat käynnistyvät Hyrynsalmella ja Suomussalmella (Kainuu)17.5.2021 12:21:28 EEST | Tiedote

ELY-keskus toteuttaa vuonna 2021 Kainuussa kaksi siltaurakkaa: Hyrynsalmella peruskorjataan Mikitänjoen ylittävä Siltakosken silta. Silta sijaitsee Kuhmontiellä noin 24 km Hyrynsalmelta Kuhmon suuntaan. Työ toteutetaan sillalla kaista kerrallaan ja liikenne ohjataan työkohteen ohi liikennevaloilla. Liikennejärjestelyt toteutetaan viikolla 19. Suomussalmella uusitaan Parkkilantiellä sijaitseva Kylmäjoen silta. Sillan rakentamisen aikana käytössä on kiertotie. Työt alkavat kiertotien rakentamisella heti kun kelirikko ja kevättulva kohteessa helpottavat. Uusi silta valmistuu liikenteelle lokakuun lopussa. Urakkakohteiden pääurakoitsijana toimii KREATE Oy.

Utvecklingsbehov och målbild för avsnittet Lusi–Kanavuori längs riksväg 4 utreds (Mellersta Finland och Nyland)10.5.2021 14:29:07 EEST | Tiedote

NTM-centralerna i Mellersta Finland och Nyland har tillsammans påbörjat utarbetandet av en åtgärdsutredning för riksväg 4 på avsnittet mellan Lusi i Heinola och Kanavuori i Jyväskylä. I den påbörjade utredningen fastställs målbilden för avsnittet Lusi–Kanavuori som utgångspunkt för den mer detaljerade planeringen. Åtgärdsutredningen baserar sig på en utredning om principerna för utveckling av riksvägskorridoren 4 och 29 på avsnittet Helsingfors–Torneå/Haparanda (fi. Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet Helsinki–Tornio/Haaparanta). Planeringsavsnittets längd är cirka 112 kilometer.

Valtatiellä 4 selvitetään Lusi–Kanavuori-välin kehittämistarpeita ja tavoitetilaa (Keski-Suomi ja Uusimaa)10.5.2021 14:29:06 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat yhteistyössä käynnistäneet toimenpideselvityksen laatimisen valtatielle 4 Heinolan Lusin ja Jyväskylän Kanavuoren väliselle osuudelle. Käynnistyneessä selvityksessä määritetään Lusi–Kanavuori-välin tavoitetilanne yksityiskohtaisemman jatkosuunnittelun lähtökohdaksi. Toimenpideselvitys perustuu vuonna 2020 laadittuun Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki – Tornio/Haaparanta -selvitykseen. Suunnittelujakson pituus on noin 112 kilometriä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum