Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetsboken för anpassad motion och idrott är kommunernas nya verktyg för att främja jämlikhet

Dela

Arbetsboken för anpassad motion, som utarbetats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS), har utvecklats som ett hjälpmedel för kommunerna för att stödja fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation. Målet med arbetsboken är att stödja likvärdig tillgång till idrottstjänster och jämlika möjligheter för medborgarna att leva ett aktivt liv. Då arbetsboken publiceras ordnas ett webbseminarium som är öppet för alla den 30 maj 2023 kl. 9–11.

Med anpassad motion avses att innehållet i idrottstjänsten anpassas till deltagarnas funktionsförmåga. På grund av mental eller fysisk skada, sjukdom eller funktionsvariation är det svårt för upp till 15 procent av befolkningen, dvs. nästan en miljon finländare, att delta i den motion som erbjuds majoritetsbefolkningen.

Med hjälp av arbetsboken som nu publiceras vill man stöda kommunerna i att ordna anpassade idrotts- och motionstjänster. Utöver idrottsväsendet i kommunerna är målgrupperna för arbetsboken många: skolväsendet och småbarnspedagogiken, äldreomsorgen och handikappservicen som välfärdsområdena producerar, tredje sektorn, medborgar- och arbetarinstituten samt serviceproducenterna inom den privata sektorn.

I arbetsboken presenteras vilka delområden och innehåll som det lönar sig att beakta vid planeringen. Utöver efterfrågan, resurser, mål och samarbetsmodeller ska både tidsperspektivet och uppföljningen av framstegen slås fast. Att fylla i den bifogade tabellen hjälper helt konkret att komma i gång med planeringen.

Pilotprojektet växer till ett riksomfattande projekt

Arbetsboken kan också utnyttjas vid bedömningen av kommunens nuvarande praxis – allt behöver absolut inte göras om, utan det lönar sig att bevara det som fungerar. En kartläggning av nuläget är ett utmärkt första steg.

Efter publiceringen finns arbetsboken tillgänglig också för alla andra kommuner än pilotkommunerna. Idrottsvetenskapliga sällskapets projekt SOPIVA (2023-2026) hjälper avgiftsfritt kommunerna att använda arbetsboken. Regionförvaltningsverkets och Idrottsvetenskapliga sällskapets önskan är att kommunerna under den kommande höstperioden ska samla så många erfarenheter som möjligt som grund för gemensamt lärande och vidareutveckling.

Anmälan till webbseminarieutbildningen är öppen till 29.5 kl.12. https://avi.fi/sv/evenemang-och-utbildning

Mer information:

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Työtapaturmasta ylikulkuritilällä päiväsakkoja ja yhteisösakkoa30.5.2023 14:00:32 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 26.5.2023 puutavaran sahauksen ja muun jatkojalostamisen alalla toimivan yrityksen Keitele Timber Oy:n työturvallisuusrikoksesta 15 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta yrityksen tuotantopäällikön sekä tehdaspalvelupäällikön kummankin 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Yrityksen tuotantojohtajan osalta syytteet hylättiin, koska käräjäoikeuden mukaan hänen työtehtäviinsä ei ole varsinaisesti kuulunut työturvallisuuspuutteiden käytännön havainnointi.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion työsyrjinnästä – isännöintitoimiston johtajalle sakkoja26.5.2023 13:06:20 EEST | Tiedote

Turkulaisen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiön toimitusjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Toimitusjohtaja oli purkanut teknisen isännöitsijän työsuhteen ainakin osin sen vuoksi, että työntekijä oli ilmoittanut yhteistoiminta-asiamiehelle työpaikan yhteistoiminnan laiminlyönneistä uutta työajan seurantajärjestelmää käyttöön otettaessa. Työnantaja tuomittiin myös maksamaan työntekijälle 800 euroa kärsimyskorvausta. Työntekijän oikeudenkäyntikuluja työnantaja joutui korvaamaan lähes 13 000 euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum