Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Arbetsgrupp föreslår reformer som förbättrar Finlands förutsättningar att delta i internationella insatser

Dela

En arbetsgrupp tillsatt av utrikesministeriet föreslår ändringar i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd. Enligt förslaget ska lagens tillämpningsområde även omfatta insatser som en finsk myndighet genomför utanför Finlands territorium utifrån Finlands nationella behov utan en extern begäran. Insatsen kan genomföras självständigt eller till stöd för en annan finsk myndighet med beaktande av den internationella rättens begränsningar (övrig internationell verksamhet). Vidare ska det göras tydligare att lagen också kan tillämpas på samarbetet med Finlands centrala partner.

När det gäller bestämmelserna om förfarande i brådskande situationer, föreslår arbetsgruppen att den geografiska begränsningen ska slopas. Gruppen föreslår också att begränsningarna i samband med förfarandet i brådskande situationer som kräver militära maktmedel ska ändras så att begränsningarna görs mindre situationsspecifika, men att förfarandet fortfarande ska gälla ytterst exceptionella situationer.

De föreslagna ändringarna påverkar inte de högsta statsorganens lagstadgade behörighet.

Arbetsgruppens betänkande innehåller också ändringar som krävs i utrikesministeriets, försvarsministeriets och inrikesministeriets sektorsspecifika lagstiftning.

Arbetet med att revidera lagen inleddes i oktober 2021 efter evakueringsinsatsen i Afghanistan. I samband med detta kom det fram att det bör vara möjligt för finska myndigheter att utan en extern begäran kunna genomföra insatser utomlands självständigt eller som stöd för en annan finsk myndighet. Vidare insåg man att det behövdes en omvärdering av hurudana situationer som kan kräva snabba beslut om militära maktmedel. Medan arbetet framskridit har säkerhetsläget ytterligare förändrats. Därför har arbetsgruppen också beaktat akuta och förutsebara utmaningarna i omvärlden.

Arbetsgruppen som tagit fram betänkandet bestod av företrädare för republikens presidents kansli, statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, försvarsministeriet och inrikesministeriet.

Bestämmelserna om lämnande av och begäran om internationellt bistånd kan också tillämpas när Finland är medlem i Nato. Eventuella övriga behov att justera lagstiftningen till följd av Natomedlemskapet utvärderas separat. 

Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande kan lämnas i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 8 juli 2022.

 

Mer information

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Mediakutsu: ulkoministeri Haaviston ja puolustusministeri Kaikkosen tiedotustilaisuus4.7.2022 13:09:32 EEST | Tiedote

Naton jäsenmaat valmistautuvat allekirjoittamaan Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan liittymispöytäkirjan Naton suurlähettiläiden toimesta Naton neuvostossa tiistaina 5. heinäkuuta. Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu allekirjoitustilaisuuteen. Myös Ruotsin Nato-jäsenyyttä koskeva liittymispöytäkirja allekirjoitetaan samassa tilaisuudessa. Tilaisuuden jälkeen Suomen erityisedustusto Natossa järjestää tiedotustilaisuuden asian johdosta.

Finlands anslutning till Nato framskrider: Finlands delegation ledd av utrikesminister Pekka Haavisto för anslutningssamtal med Nato i Bryssel4.7.2022 11:56:01 EEST | Tiedote

Natos medlemsländer förbereder sig på att deras Natoambassadörer ska underteckna anslutningsprotokollet för Finlands medlemskap i Nato vid Nordatlantiska rådets sammanträde tisdagen den 5 juli. Utrikesminister Pekka Haavisto närvarar vid undertecknandet. Det anslutningsprotokoll som gäller Sveriges Natomedlemskap undertecknas också vid samma tillfälle. Efter att anslutningsprotokollet har undertecknats får Finland observatörsstatus i Nato.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum