ELY-keskukset

Arbetskraftsinvandringen stöds med nya tjänster

Dela

Talent Boost -programmet, som främjar invandringen av utländsk expertarbetskraft, söker tjänsteleverantörer för testning av yrkeskompetens. Tjänsteleverantörer för internationell rekrytering inom teknologiindustrin sökes.

Den nya tjänsteprodukten kommer att ingå i Talent Boosts internationella rekryteringspaket Work in Finland.
Den nya tjänsteprodukten kommer att ingå i Talent Boosts internationella rekryteringspaket Work in Finland.

Sektorer inom teknologiindustrin och de företag som verkar inom dem lider av växande kompetensbrist. Antalet kvalificerade sökande till lediga jobb är otillräckligt, och utbildningen inom området lockar inte tillräckligt många intresserade studenter. En av de nationella tjänster som har utvecklats för företagens behov ärteknologiindustrins kompetenstest vid internationell rekrytering.

I den första fasen främjar den nationella tjänsten den fria rörligheten för experter inom teknologiindustrins huvudsakliga verksamhetsområden från EU- och EES-länder till Finland. Till de huvudsakliga verksamhetsområdena hörelektronik- och elindustrin, maskin- och metallproduktindustrin, metallbearbetning, design och konsulttjänster samt informationsteknik.

Arbetsgivar-beställaren står för hälften av kostnaden

Tjänsten bidrar till att möta arbetskraftsbehoven inom teknologiindustrins huvudsakliga verksamhetsområden. Målgruppen inkluderar internationella experter bosatta i EU/EES-länder som uppfyller de kompetensprofiler som arbetsgivarna preciserar. Den nya tjänsteprodukten kommer att ingå i Talent Boosts internationella rekryteringspaket Work in Finland.

Finländska arbetsgivare och NTM-centralerna köper tjänsten tillsammans. Arbetsgivarens betalningsandel motsvarar hälften av totalkostnaderna; för den andra hälften svarar arbets- och näringsförvaltningen. Därtill finansieras hela stödpaketet för de rekryterade experternas medföljande partner.

Skräddarsydd tjänst för arbetsgivaren

Tjänsten skräddarsys från fall till fall efter respektive arbetsgivares behov. Vid implementeringen av tjänsten beaktas de krav och det innehåll de olika arbetsgivarna samt uppgifterna förutsätter. Arbetsuppgifterna kan variera från så kallade grundläggande arbetsuppgifter till uppgifter som kräver specialkompetens.

Kompetenstesterna omfattar kartläggning och testning av yrkeskompetens utifrån de kompetensprofiler och krav som de rekryterande finländska arbetsgivarna definierar. Dessutom kartläggs, som en del av rekryteringsåtgärderna, eventuella andra kompetensområden och förmågor, såsom språkkunskaper, öppenhet för nya kunskaper, motivation och livssituation inför arbetsrelaterad invandring till Finland.

Utöver testningen av yrkeskompetensen kan tjänsten innefatta rekrytering av experter, en kortare utbildning i ursprungslandet, stöd som erbjuds medföljande partner och främjandet av den mottagande arbetsgemenskapens beredskap. 

Språkundervisning är inkluderad

Den kortare utbildningen i ursprungslandet omfattar undervisning i det finska språkets grunder. Syftet med utbildningen är att öka de rekryterade experternas kunskap om det finländska arbetslivet, kulturen och samhället. Utbildningen syftar till att säkerställa att den arbetstagare som flyttar till Finland har tillräcklig kompetens för att inleda sitt arbete och att hjälpa arbetstagaren och hens eventuella familj att flytta och komma i ordning. I detta sammanhang är även fackförbunden välkomna att berätta om sin verksamhet och de förmåner de erbjuder sina medlemmar.

Tjänsten möjliggör också för den mottagande arbetsgemenskapen att få skräddarsydd och konkret utbildning. Målet med utbildningen är att främja arbetsgemenskapens beredskap att ta emot utländska förmågor och att fungera i en alltmer komplex verksamhetsmiljö.

Vid genomförandet av utbildningen ägnas särskild uppmärksamhet åt den etiska behandlingen av samtliga migranter till Finland. Tjänsteleverantörerna iakttar de etiska principerna för det internationella nätverket FIPSU inom fackförbunden för Finlands offentliga sektor.

___

Tjänsteleverantörer för behoven hos arbetsgivare inom teknologiindustrin sökes över hela landet

NTM-centralerna söker tjänsteleverantörer för att testa teknologiindustrins professionella kompetens vid internationella rekryteringar genom leverantörsportalen Tarjouspalvelu. Samtliga NTM-centraler och arbetsgivare på fastlandet i Finland är beställare av den nationella tjänsten. Detaljerad information och dokument finns tillgängliga i portalen.

Anbudsförfrågan finns Tarjouspalvelu-portalen under namnet

POSELY/1436/2022 / Rekryterande kompetenstest

Leverantörsportalen förutsätter registrering på adressen https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Upphandlingsenheten kan svara på förfrågningar som lämnas via leverantörsportalen Tarjouspalvelu. Svaren publiceras i anslutning till Tarjouspalvelu-portalen.

Nyckelord

Kontakter

Vesa Liesivuori
Nationell koordinator, utvecklande av modell för internationell rekrytering
NTM-centralen i Norra Savolax
vesa.liesivuori@ely-keskus.fi
t. 0295 043 618

Bilder

Den nya tjänsteprodukten kommer att ingå i Talent Boosts internationella rekryteringspaket Work in Finland.
Den nya tjänsteprodukten kommer att ingå i Talent Boosts internationella rekryteringspaket Work in Finland.
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään – Kerro mielipiteesi liikenteen riskiryhmistä ja ongelmista!27.9.2022 12:59:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään syksyn aikana erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum