Eläketurvakeskus (ETK)

Arbetspensionsutdraget ändras – Utdraget som kommer per post innehåller endast uppgifter om de senaste åren

Dela

Arbetspensionsutdraget som skickas per post till dem som arbetar inom den privata sektorn kommer i fortsättningen att endast innehålla uppgifter om de senaste åren. Ett arbetspensionsutdrag med uppgifter om hela arbetshistorien finns att få i pensionsförsäkrarnas e-tjänster.

Bild: Karoliina Paatos
Bild: Karoliina Paatos

I arbetspensionsutdraget finns en sammanställning av de anställningar, företagarperioder och förmåner som har gett arbetspensionstillväxt. Dessutom innehåller utdraget en uppgift om hur mycket pension man hittills har tjänat in. Från och med år 2022 innehåller det arbetspensionsutdrag som distribueras per post till dem som arbetar inom den privata sektorn endast uppgifterna om pensionsgrundande arbete och förmåner under det innevarande året och de sex föregående åren.

Uppgifterna om hela yrkesbanan, också de som är äldre än sex år, kan när som helst kontrolleras genom pensionsförsäkrarnas e-tjänster.

– Arbetspensionsutdrag har postats sedan år 2008. Det är vettigt att arbetspensionsutdraget som ges på papper innehåller de färska uppgifterna, som mottagaren gärna ska kontrollera noggrant. Att arbetspensionsutdragen blir kortare är också skonsammare för miljön och minskar kostnaderna, säger direktör Katri Raatikainen som ansvarar för registertjänsterna på Pensionsskyddscentralen.

Ändringen har också försnabbats av kundernas förväntningar och e-tjänsternas utveckling.

– Användningen av e-tjänster i pensionsärenden har ökat. Människor ser allt oftare på sitt arbetspensionsutdrag på nätet, eftersom det alltid är uppdaterat och tillgängligt när pensionsfrågorna är aktuella för personen. I e-tjänsterna är det också möjligt att erbjuda mångsidiga stödtjänster, t.ex. räknare och kundtjänst.

Viktigt att kontrollera uppgifterna i arbetspensionsutdraget

Det är viktigt att regelbundet kontrollera uppgifterna i arbetspensionsutdraget, eftersom den framtida pensionen kommer att räknas utifrån dem.

Pensionsförsäkrarna inom den privata sektorn har enligt lag en skyldighet att på begäran av en person utreda riktigheten hos uppgifterna i personens arbetspensionsutdrag för de sex föregående åren.

– Uppgifterna på pappersutdraget begränsas i fortsättningen till uppgifterna om dessa senaste år. Äldre uppgifter kan fortfarande kontrolleras i den egna arbetspensionsförsäkrarens e-tjänst. Beträffande dem ska personen utöver begäran om utredning lägga fram bevis på uppgifter som saknas, säger Raatikainen.

Ändringarna av arbetspensionsutdraget gäller inte de arbetspensionsutdrag som ges av Keva, pensionsanstalten för den offentliga sektorn. Till anställda inom den offentliga sektorn skickas arbetspensionsutdrag till en åldersklass årligen, och utdraget innehåller uppgifterna om hela yrkesbanan. Alla anställda inom den offentliga sektorn kan när som helst kontrollera sitt arbetspensionsutdrag elektroniskt. Utredningsskyldigheten har inte en tidsgräns på sex år såsom inom den privata sektorn.

Postningen av arbetspensionsutdrag år 2022

Arbetspensionsutdraget ges av den pensionsförsäkrare där arbetet har försäkrats vid utgången av året innan. Om arbetet har upphört tidigare ges arbetspensionsutdraget av den anstalt som senast försäkrat personen. Arbetspensionsutdrag ges till 18–67-åringar som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt arbetspensionslagarna.

Pensionsanstalterna inom den privata sektorn skickar arbetspensionsutdragen med tre års mellanrum per brev till personer som bor i Finland och som inte tidigare har valt e-utdraget som sin primära tjänst. År 2022 skickas arbetspensionsutdraget till dem som är födda i januari-april och dem som närmar sig pensionsåldern. Utdragen postas från och med maj till slutet av året.

Den offentliga sektorns pensionsanstalt Keva skickar i år arbetspensionsutdrag till dem som är födda år 1964. Keva postar arbetspensionsutdraget till dem som inte har sett på sitt arbetspensionsutdrag i e-tjänsten. De som har valt en papperslös tjänst får inte heller utdraget per post.

Man kan se och välja det elektroniska arbetspensionsutdraget i sin egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst. Om man inte är säker på var man är arbetspensionsförsäkrad, kan man gå till webbplatsen Arbetspension.fi där man blir styrd till sin egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst.

Närmare:

Direktör Katri Raatikainen, 029 411 2281, katri.raatikainen(at)etk.fi

Läs mer om arbetspensionsutdraget och logga in till e-utdraget

Nyckelord

Bilder

Bild: Karoliina Paatos
Bild: Karoliina Paatos
Ladda ned bild

Om

Eläketurvakeskus (ETK)
Eläketurvakeskus (ETK)
Tukkutorinkuja 5
00065 ELÄKETURVAKESKUS

029 411 20http://www.etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Följ Eläketurvakeskus (ETK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Eläketurvakeskus (ETK)

En tredjedel av ålderspensionärerna arbetar eller skulle vilja arbeta vid sidan om pensionen13.5.2022 08:28:00 EEST | Tiedote

En tredjedel av pensionärerna i åldern 63–80 år arbetar eller är intresserade av att arbeta samtidigt som de får ålderspension, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. Många pensionärer skulle vilja arbeta för att arbetet skulle ge något intressant att göra. De upplever emellertid som ett hinder att de på grund av sin ålder inte skulle bli anställda. Analysen bygger på en enkätundersökning och har publicerats i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka.

Kolmasosa vanhuuseläkeläisistä työskentelee tai haluaisi työskennellä eläkkeen ohessa13.5.2022 08:28:00 EEST | Tiedote

Kolmasosa 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työskentelemään vanhuuseläkkeellä, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta. Monet eläkeläiset haluaisivat työskennellä sen vuoksi, että työ toisi mielenkiintoista tekemistä. Työnteon esteeksi eläkeläiset kokevat puolestaan sen, ettei heitä palkattaisi ikänsä takia. Kyselytutkimukseen perustuva analyysi on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum