Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetsplatserna anmäler otillräckligt om cancerframkallande ämnen och processer

Dela
Arbetsgivaren skall till ASA-registret anmäla arbetstagare som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer.

"Enligt våra tillsynsobservationer är registret över personer som exponerats för cancerframkallande ämnen i sitt yrke inte så bekant som man kunde tro på företagsfältet. Även riskbedömningen av cancerframkallande kemiska agenser har gjorts bristfälligt på flera arbetsplatser", konstaterar inspektör Marjo Vänskä vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagarna mot risker som orsakas av kemiska agenser. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genom arbetarskyddsinspektioner att kemiska risker på arbetsplatser hanteras på det sätt som lagen kräver.

"Arbetsgivaren ska upprätthålla en förteckning över de kemikalier som används på arbetsplatsen. Säkerhetsdatabladet som fås av kemikalieleverantörerna ger information om kemikaliens farliga egenskaper samt anvisningar om säker hantering av kemikalien. Säkerhetsdatabladet berättar också om kemikalien är cancerframkallande eller skadar arvsmassan", berättar Marjo Vänskä.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagare som exponerats för cancerframkallande ämnen till ASA-registret. Uppgifter om arbetstagare som exponerats föregående år ska anmälas till Arbetshälsoinstitutet senast den 31 mars.

Nyckelord

Kontakter

Inspektör Marjo Vänskä, 029 501 6478, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum