Suomen museoliitto

Årets museum 2018 är Esbo moderna konstmuseum EMMA

Dela
Museipriserna för år 2018 delades ut idag den 24.5 på Museiprisgalan i Vasa. Titeln Årets museum 2018 vann EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Årets specialpris fick Aines konstmuseum i Torneå. Med priset Årets museipublikation belönades Finlands nationalmuseums Det offentliga och det dolda Finland.
Photo: Ossi Nyqvist
Photo: Ossi Nyqvist

Vandringspriset Årets museum beviljas åt ett museum som på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och inflytande. Museets verksamhet har fört ut nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar på museiområdet.

”EMMA – Esbo moderna konstmuseum har lyft den museala verksamheten i Finland till en ny nivå med sitt utomordentliga Aukio-koncept. Aukio berikar publikens begrepp om museernas vardag och sakkunskap genom att visa fram museiarbetet i ett öppet utrymme. Museet är en helhet med klara linjedragningar, som är sakkunnig, tidsenlig och högklassig. Museets inflytande är betydligt större än dess eget verksamhetsområde och det har också vuxit till ett av vårt lands mest betydande konstmuseer”, motiverade prisnämnden sitt val.

17 museer ansökte om priset, och av dem valdes sex till finalen. Förutom EMMA och Aines konstmuseum var Muminmuseet och Spelmuseet i Tammerfors, Finlands Flygmuseum i Vanda samt Finlands nationalmuseum i Helsingfors med i finalen.

Årets specialpris till Aines konstmuseum i Torneå

Bland Årets museum -finalisterna belönade prisnämnden Aines konstmuseum i Torneå med Specialpriset.

”Aines konstmuseum är på sitt område en betydande aktör som förnyar museibranschen. Den modiga profileringen och de samhälleliga och tvärkonstnärliga öppningarna har ökat museets inflytande så att det har blivit enormt, om man tar i beaktande dess storlek”, sammanfattade prisnämnden.

Årets museipublikation 2018 är Nationalmuseets Det offentliga och det dolda Finland

Priset Året museipublikation som delas ut vart annat år delades ut i Vasa för 14:e gången. Museerna ansökte om priset för 21 publikationer.

”Det offentliga och det dolda Finland är en högklassig svartvit fotografibok som bryter med konventioner. Det okonstlat visuella respektive litterära presentationssättet löper på ett harmoniskt sätt parallellt. Förverkligandet är fantastiskt: både bilderna, texterna och ombrytningen fungerar bra och flerspråkigheten utvidgar läsekretsen till att bli internationell. På grund av verkets populära karaktär och allmänhistoriska motivkrets är målgruppen bred.”

Det internationella museirådet ICOMs Finska kommitté och Finlands museiförbund ordnar museipristävlingarna. Prisnämndens medlemmar är ICOMs viceordförande Maija Ekosaari, Museiförbundets kommunikationschef Nelli Korpi, Raumos kulturchef Risto Kupari, Yles kulturredaktör Teemu Laaksonen, Kommunförbundets specialsakkunniga Johanna Selkee och Serlachius-museernas direktör Pauli Sivonen. Nämndens sekreterare är Eeva-Liisa Taivassalo från Museiförbundet.

BILAGA: Prisnämndens motiveringar

ÅRETS MUSEUM 2018: EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum har lyft den museala verksamheten i Finland till en ny nivå med sitt utomordentliga Aukio-koncept. Aukio berikar publikens begrepp om museernas vardag och sakkunskap genom att visa fram museiarbetet i ett öppet utrymme. Digitaliseringen har använts på ett insiktsfullt sätt som fördjupar besökarnas upplevelse av verken och framställningsprocesserna.

Museet är en helhet med tydliga linjedragningar, som är sakkunnig, tidsenlig och högklassig, och personalens gemensamma anda och hängivenhet är förstklassiga. Museets utrymmen, element, växlande utställningar och läroanstalts- och forskningssamarbete förtjänar beröm. Ordet har nått långt om hur man lyssnar på publiken och tar den med. Museets inflytande är märkbart större än dess verksamhetsområde och det har också blivit ett av vårt lands mest betydande konstmuseer.

ÅRETS SPECIALPRIS 2018: Aines konstmuseum 

Aines konstmuseum är på sitt område en betydande aktör som förnyar museibranschen. Dess ställningstagande röst hörs även utanför museets gränser i dagsaktuella diskussioner. Museet och dess glada och aktiva personal har ett solitt självförtroende, en god anda och en orubblig linje. Verksamheten andas görandets fart i kombination med en gnutta självironi.

Museet har trots sina små resurser svingat sig upp till att bli ett museum som väcker diskussion i hela landet. Den modiga profileringen och de samhälleliga och tvärkonstnärliga öppningarna har ökat museets inflytande så att det har blivit enormt om man tar i beaktande dess storlek.

ÅRETS MUSEIPUBLIKATION 2018: Finlands nationalmuseum, Det offentliga och det dolda Finland

Inkamaija Iitiä, Hannu Häkkinen och Jaana Onatsu

År 2018s museipublikation är en högklassig och fördomsfri fotografibok som bryter med konventioner. I verket skapas en mångsidig och också ifrågasättande översikt över den finländska historien och finländskheten som en del av de internationella strömningarna. Det okonstlat visuella respektive litterära presentationssättet löper på ett harmoniskt sätt parallellt. Förverkligandet är fantastiskt: både bilderna, texterna och ombrytningen fungerar bra och flerspråkigheten utvidgar läsekretsen till att bli internationell. I bilderna lever ett kulturellt, etniskt, religiöst, socialt och språkligt mångsidigt folk. På grund av verkets populära karaktär och allmänhistoriska motivkrets är målgruppen bred. 

Nyckelord

Kontakter

ICOMs Finska kommitté
Viceordförande Maija Ekosaari
tel. 040 7612768
ekosaari@iki.fi

Finlands museiförbund
Kommunikationschef Nelli Korpi
nelli.korpi@museoliitto.fi

Bilder

Photo: Ossi Nyqvist
Photo: Ossi Nyqvist
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Photo: Ossi Nyqvist
Photo: Ossi Nyqvist
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen museoliitto
Suomen museoliitto
Annankatu 16 B 50
00120 HELSINKI

museoliitto(a)museoliitto.fihttp://www.museoliitto.fi

Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö. Sen 203 yhteisöjäsentä ylläpitävät yli 400 ammattimaisesti hoidettua museokohdetta: kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Museoliitto valvoo museoiden etua, edustaa museoita alan yhteisissä kysymyksissä ja toimii museoiden yhteistyöverkostona.

Följ Suomen museoliitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen museoliitto

Tutkimus: Suomalaismuseoiden koetut hyvinvointivaikutukset ovat satojen miljoonien arvoiset26.1.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Uuden tutkimuksen mukaan kävijät kokevat, että museovierailu tuottaa heille myönteisiä hyvinvointivaikutuksia keskimäärin 864 euron arvosta käyntikertaa kohti. Museovierailun arvoa kävijälle arvioitiin uudenlaisessa tutkimuksessa, johon osallistui kahdeksan suomalaismuseota ja Suomen museoliitto. Tutkimusryhmää johti kansainvälisesti arvostettu yhdysvaltalaistutkija tohtori John H. Falk.

Poliitikot kokeilevat museotyötä 22.-26.8.202219.8.2022 10:05:51 EEST | Tiedote

Suomen museoliiton koordinoiman Poliitikon museoharjoittelu -teemaviikon aikana yli 80 päättäjää tutustuu museoiden toimintaan käytännönläheisellä tavalla eri puolilla Suomea. Perinteisen opastetun museovierailun sijaan päättäjät kokeilevat museoiden monipuolisia työtehtäviä, esimerkiksi konservointia, kokoelmien luettelointia tai näyttelysuunnittelua. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan poliitikkoja museoharjoittelussa 22.-26.8.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum