Arktisen talousneuvoston (AEC) vuosikokous 2019 pidetään Rovaniemellä

Jaa

ARKTISEN TALOUSNEUVOSTON VUOSIKOKOUS: Arktinen talousneuvosto (Arctic Economic Council, AEC) koostuu koko arktisen alueen yritysyhteisön sekä Arktisen neuvoston toimintaan osallistuvien alkuperäiskansojen organisaatioiden edustajista. Suomalaisen elinkeinoelämän AEC -puheenjohtajuuskaudella 2017¬–2019 AEC:n jäsenpohja on laajentunut kattamaan myös ei-arktisten maiden elinkeinoelämää. AEC:n toimintaan sisältyvät kaikki arktisen alueen elinkeinoelämän keskeisimmät toimialat, ja jäsenistö kattaa kaikenkokoisia yrityksiä mikro- ja pk-yrityksistä suuriin monikansallisiin yhtiöihin.

AEC:n koko jäsenistö kokoontuu kerran vuodessa. Vuoden 2019 kokous pidetään 8-9. toukokuuta Suomen Rovaniemen arktisen viikon aikana, jolloin myös Arktisen neuvoston ministerikokous kokoontuu. Arktisen talousneuvoston vuosikokoukseen osallistuu noin 30 yritysjohtajaa ja alkuperäiskansojen yhtiöiden ja organisaatioiden edustajaa.

Toukokuun vuosikokous myös päättää Suomen elinkeinoelämän puheenjohtajuuskauden talousneuvostossa 2017-2019. Talousneuvostolla on 2-vuotinen kiertävä puheenjohtajuus. Suomen elinkeinoelämän valitsemana AEC:n puheenjohtajana on toiminut Tero Vauraste (toimitusjohtaja, Mariadi Oy). Vuosikokouksessa puheenjohtajuus siirtyy eteenpäin Islannin elinkeinoelämälle.

Vuosikokouksessa talousneuvosto julkaisee raportteja arktisten alueiden kaivostoiminnasta sekä merenkulusta. Lisäksi AEC:n tietoliikenneyhteyksien, energian sekä investointien ja infrastruktuurin työryhmät esittelevät työnsä alustavia tuloksia.

Talousneuvoston delegaatiolle järjestetään vuosikokouksen yhteydessä myös mahdollisuus vierailla paikallisissa yrityksissä (Lappset Group Oy, BRP Group Oy ja Santa Park Oy). Delegaatiolle esitellään laajemmin myös Pohjois-Suomen matkailualan sekä siihen liittyvän infrastruktuurin kehitystä ja Pohjois-Suomen ja Lapin elinkeinoelämän keihäänkärkiä. Talousneuvoston jäseniä osallistuu myös Lapin kauppakamarin 9-10. toukokuuta järjestämään Arctic Business Forumiin.

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN PAINOTUKSET TALOUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJUUSKAUDELLA

Suomen elinkeinoelämän tavoitteena on AEC -puheenjohtajuuskaudellaan ollut turvallisen, osaavan ja hyvien yhteyksien arktisen alueen edistäminen. Puheenjohtajuuskaudella on aktiivisesti tuettu arktisen alueen kestävää taloudellista kehitystä ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomista arktisen alueen erityispiirteistä. Prioriteettina on ollut yhteyksien vahvistaminen arktisen alueen elinkeinoelämän, mukaan lukien alkuperäiskansojen liiketoiminnan, ja globaalin kaupan välillä. Koska arktisten alueiden kestävä talouskehitys on riippuvainen rajoja ylittävästä kaupasta, talousneuvosto on ottanut vahvasti kantaa arktisten alueiden kaupan vapauden puolesta.

Suomen elinkeinoelämän puheenjohtajuuden saavutuksiin kuuluvat muun muassa:

  • arktisen talouskehityksen edistäminen muun muassa tuottamalla tietoa alueen liiketoimintapotentiaalista ja luomalla strategisia kumppanuuksia arktista elinkeinoelämää edistävien kehityshankkeiden kanssa
  • AEC:n jäsenkannan laajentaminen ja strategisen suunnitelman uudistaminen kattamaan myös globaalien arvoverkostojen kanssa tehtävä yhteistyö
  • kolmen uuden työryhmän perustaminen parantamaan tietoliikenneyhteyksiä, kestävää energiatuotantoa sekä investointeja ja infrastruktuurikehitystä arktisilla alueilla
  • kestävien investointikäytäntöjen edistäminen Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemen johdon alla työskentelevässä investointien ja infrastruktuurien työryhmässä hyödyntäen Maailman talousfoorumin kehittämiä Arctic Investment Protocol (AIP) -suuntaviivoja

LISÄTIETOA ARKTISEN TALOUSNEUVOSTON TOIMINNASTA

Arktinen talousneuvosto (AEC) on itsenäinen arktisen elinkeinoelämän organisaatio, jonka tavoitteena on edistää yritysten välistä yhteistyötä ja vastuullista talouskehitystä arktisilla alueilla sekä tuoda arktisen alueen yritysyhteisön näkemyksiä Arktisen neuvoston toimintaan. Talousneuvoston perustamiskokous pidettiin syyskuussa 2014 Nunavutissa Kanadan puheenjohtajuuskauden mahdollistamana.

Perustamisestaan lähtien, AEC:lla on ollut tavoitteena toimia Arktisen neuvoston yhteistyöpartnerina arktista taloutta ja yritystoimintaa koskevissa asioissa. Arktisen neuvoston Fairbanksin julistus 2017 tunnisti AEC:n roolin ja organisaatioiden väliset yhteistyömahdollisuudet. AEC edistää vastuullista liiketoimintaa arktisilla alueilla. Markkinayhteyksien vahvistaminen sekä arktisella alueella, että arktisten ja globaalien arvoketjujen välillä kuuluu AEC:n prioriteetteihin. Nykykehitys, jossa kansallinen kaupan protektionismi vahvistuu on erityisen haitallista arktisten alueiden elinkeinoelämälle. Arktinen yritystoiminta rakentuu vahvasti parhaan mahdollisen teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen. Teknologian ja osaamisen vapaa liikkuvuus on riippuvainen kansainvälisen kaupan vapaudesta. AEC keskittyy työssään myös kestävien investointien tukemiseen ja arktisten alueiden infrastruktuurien parantamiseen.

Arktinen talousneuvosto on avoin yhteisö yrityksille, yhtiöille ja alkuperäiskansojen yhteisöille, joilla on taloudellisia intressejä arktisilla alueilla. AEC:n jäsenorganisaatiot esitellään tarkemmin talousneuvoston sivuilla.

Lisätietoja talousneuvostosta ja sen visiosta, missiosta ja tavoitteista löytyy AEC:n nettisivuilta osiosta “Information for the Press”.

HAASTATTELUPYYNNÖT

Haastattelupyynnöt AEC:n johdolle osoitetaan sihteeristön johtajalle Anu Fredrikson (anu@arcticeconomiccouncil.com; 0047 928 13 910).

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

ANU FREDRIKSON
Johtaja, AEC sihteeristö
Puh: 0047 928 13 910
anu@arcticeconomiccouncil.com

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Gaia Consulting Oy
Bulevardi 6A
00120 Helsinki

http://www.gaia.fi

Gaia on vuonna 1993 perustettu kestävän liiketoiminnan riippumaton kansainvälinen asiantuntijayritys. Gaia tarjoaa ratkaisuja vesi-, energia-, resurssi-, ympäristö- ja ilmastokysymyksiin sekä cleantechin, vastuullisuuden, turvallisuuden, ja biotalouden haasteisiin.