Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

Dela

Vikarierande sektordirektör för fostran och utbildning Satu Järvenkallas fattade ett beslut med stöd av lagen om grundläggande utbildning om att årskurs 7–9 vid Suutarinkylän peruskoulu ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter att ha diskuterat saken med skolans rektor och utifrån utlåtandet av social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet.

De exceptionella undervisningsarrangemangen är i kraft 1–5.3.2021.

Suutarinkylän peruskoulu har haft cirka 20 bekräftade fall av coronavirus och flera exponeringar bland eleverna och personalen. Suutarinkylän peruskoulu har totalt 625 elever, varav cirka 330 elever övergår till distansundervisning.

Beslutet om att övergå till distansundervisning säkerställer en trygg undervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat färdigheterna i att använda olika digitala lärmiljöer och gjort förberedelser för en eventuell övergång till distansundervisning. Skolan skickar närmare anvisningar till föräldrarna via Wilma.

Eleverna i skolans övriga årskurser samt elever som får särskilt stöd och elever i förberedande undervisning i årskurs 7–9 fortsätter med närundervisning i skolan.

Ytterligare information:

Ulla-Maija Vähäsarja
områdeschef
tfn 09 310 71764 
ulla-maija.vahasarja@hel.fi

Satu Järvenkallas
direktör för småbarnspedagogiken
tfn 09 310 433698
satu.jarvenkallas@hel.fiNyckelord

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.4.20219.4.2021 11:18:13 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 13. huhtikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa päiväkoti Tunturin hankesuunnitelma sekä toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 16,5 miljoonaa eli 28% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolista rahoitusta on yhteensä 26 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa euroa. Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 4 miljoonalla eurolla. Menoja ennakoidaan kertyvän noin 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5% yli talousarvion. Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kau

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum