Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Dela

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vägmärkningsarbetet inleds i maj.
Vägmärkningsarbetet inleds i maj.

NTM-centralen i Södra Österbotten förstärker beläggningsprogrammet 2022 genom att konkurrensutsätta ännu en vägbeläggningsentreprenad under försommaren.Beläggningsprogrammet i entreprenaden som konkurrensutsätts omfattar cirka 55 kilometer väg.

Beläggningsarbetet stör trafiken en aning, men på de livligast trafikerade landsvägarna försöker man utföra beläggningsarbetet med hänsyn till rusningstiderna och som nattarbete.Det är dock frågan om en kortvarig olägenhet och väganvändarna önskas ha tålamod och vara uppmärksamma i trafiken.På beläggningsarbetsplatserna vistas också arbetare till fots runt arbetsmaskinerna och man bör i synnerhet ta hänsyn till deras arbetssäkerhet.

Följebilen är en trygghet på beläggningsarbetsplatserna

På livligt trafikerade beläggningsobjekt med en körbana (bland annat riks- och stamvägar) används en följebil.Med hjälp av följebilen är det tryggare och tydligare att köra förbi arbetsplatsen.Följebilen säkerställer också att hastighetsbegränsningarna följs vid arbetsmaskinerna och där arbetstagarna vistas.Följebilen hämtar bilkön från spärrstängslet och leder bilarna förbi arbetsplatsen.När arbetsplatsen upphör kör följebilen åt sidan och släpper bilarna att köra vidare.Följebilens ljustavla ger anvisningar till bilförarna.Vid arbetsplatserna sänks hastighetsbegränsningen, som ska följas så länge som trafikmärkena står kvar på platsen.

Landsvägsinfra som är i dåligt skick belastar miljön, stör väganvändarna och försämrar trafiksäkerheten.Dessutom innebär dåliga landsvägar att näringslivets transporter blir långsammare och transportkostnaderna ökar.

Beläggningsarbetets tidtabeller preciseras ännu under vårens lopp och på sommaren kan det bli ytterligare ändringar av objekten.

Aktuell information om vägarna finns på Fintraffics trafiklägessida https://liikennetilanne.fintraffic.fi/pulssi

Beläggningsarbetet inleds vecka 20


Beläggningsarbetet år 2022 inleds på NTM-centralen i Södra Österbottens område vecka 20:

-        16.5 riksväg 19 Härmänmaa

-        23.5 riksväg 18 Kiikku–Pultra

-        26.5 stamväg 67 Koskenkorva–Alakylä

Tidtabellen är preliminär och kan ännu ändras.

De viktigaste beläggningsobjekten sommaren 2022 enligt kilometer:

Objekten finns på en skild karta

Namn

Väg

Längd

Koskue–Jalasjärvi

3

9353

Jokipii

3

2410

Vasa motorväg

3

3148

Valtaala–Ylistaro

18

6590

Kiikku–Pultra

18

5564

Kivistö–Kriikunmäki

19

20375

Koskenkorva–Alakylä

67

18648

 

 

 
     
     

Namn

Väg

Längd

Lövö–Edsevö

8

5662

Kronoby–Karleby

8

12355

Karleby–Åivo

13

14837

Kärrända–Kaustby

13

14513

Lappo–Kauhava

19

9204

Härmänmaa

19

6894

Edsevö–Jakobstad

68

6113

Vägmärkningsarbetet inleds i maj


Vägmärkningsarbetet inleds i maj.Hot Mix Oy är vägmärkningsentreprenör.Under entreprenaden underhålls vägmärkningarna på de österbottniska landsvägarna på en sträcka av cirka 5602 kilometer.

Vägmärkningsarbetarna önskar att bilförarna har tålamod att dra ner på hastigheten på vägmärkningsarbetsplatserna.För hög hastighet är en risk och kan smutsa ner både bilen och den färska målfärgen.Vägmärkningsbilarna och -arbetsplatserna gör trafiken tillfälligt långsammare. Vägmärkningsbilarna har skyltar och ljustavlor som så tydligt som möjligt berättar om arbetet.Vägmärkningsbilen kan också med jämna mellanrum fälla vita eller ljusröda skumbollar på vägen.

Skumbollarna varnar bilförarna om den färska målfärgsmärkningen och vägmärkningsfordonen som rör sig framför.Färsk målfärg kan stänka ner bildäcken exempelvis när bilföraren kör om vägmärkningsbilen som målar mittlinjen och överskrider linjen.Risken är störst när man kör längs linjen en lång sträcka med hård fart.Om man måste överskrida den målade linjen, rekommenderas att man kör över den så vinkelrätt som möjligt.Om bilen får målstänk, kan man själv ta bort färgen.Några behandlingar med vanlig rypsolja mjukar upp vägmärkningsstänket och det är lättare att tvätta bort.

Bilaga:Karta över NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsprogram 2022.

Nyckelord

Kontakter

Mer information om beläggningsobjekten på NTM-centralen i Södra Österbottens område:
Timo Kulmala
Projektchef, trafik och infrastruktur
Tfn 040 542 7676
timo.kulmala@ely-keskus.fi

Bilder

Vägmärkningsarbetet inleds i maj.
Vägmärkningsarbetet inleds i maj.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum