Aluehallintovirasto

Attendo har överklagat regionförvaltningsverkets beslut gällande Villa Pentby till förvaltningsdomstolen

Dela

Den 2 mars 2021 meddelade Regionförvaltningsverket i Södra Finland ett beslut genom vilket Attendo Oy ålades öka personalen på ett äldreserviceboende med heldygnsomsorg som ligger i Raseborg. Attendo har överklagat beslutet till Tavastehus förvaltningsdomstol.

I december 2020 inledde Regionförvaltningsverket i Södra Finland tillsyn av Attendos serviceboende Villa Pentby efter iakttagelser som Raseborgs stad gjort i sin tillsyn. Enligt Raseborgs iakttagelser fanns det brister bland annat i fråga om läkemedelsbehandlingen och vården i livets slutskede, måltiderna och de dagliga klientanteckningarna. Klienterna vårdades i sängen och det ordnades ingen rekreationsverksamhet i enheten. Både Raseborgs stad och regionförvaltningsverket ansåg att bristerna var allvarliga (mer om regionförvaltningsverkets beslut i pressmeddelandet 11.3.2021: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69903294).

Attendo har överklagat regionförvaltningsverkets beslut till förvaltningsdomstolen. Eftersom behandlingen av överklagandet pågår vid förvaltningsdomstolen har regionförvaltningsverkets beslut ännu inte vunnit laga kraft. Förvaltningsdomstolen har bett regionförvaltningsverket om ett utlåtande senast den 14 maj 2021. Efter att regionförvaltningsverket gett sitt utlåtande väntar vi på förvaltningsdomstolens avgörande i ärendet och hoppas på en snabb behandling av ärendet.

Eftersom Raseborgs stad ordnar servicen ansvarar staden för att klienterna får den service de behöver. Av denna anledning övervakar Raseborgs stad nu Villa Pentbys verksamhet intensifierat. Det ligger också på stadens ansvar att överväga vilka alternativ det finns för att trygga servicen för de klienter som bor i Villa Pentby om staden anser att en klientsäker verksamhet och högklassig service inte förverkligas på Villa Pentby. För Raseborgs stads del är det äldreomsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola (kirsi.ala-jaakkola@raasepori.fi) som ansvarar för ärendet.

Attendo ansvarar i egenskap av serviceproducent fortfarande för att klienterna tillhandahålls den service de behöver på ett högklassigt sätt och i enlighet med vad som krävs enligt lag. Det är Attendos skyldighet att se till att antalet anställda och personalstrukturen motsvarar antalet klienter och deras servicebehov.

Mer information:

överinspektör för socialvården Päivi Vainio (inte anträffbar onsdag 21.4)
chef för socialvårdsenheten Niina Väkeväinen
fornamn.efternamn@rfv.fi

Växel: 0295 016 000

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum