Vaasan kaupunki - Vasa stad

Avfallsnämnden godkände de nya avfallsbestämmelserna

Dela

Vasaregionens avfallsnämnd godkände de nya avfallsbestämmelserna vid sitt möte 3.5. De nya bestämmelserna träder i kraft 1.6.2022 och de har olika övergångstider. Bakgrunden till beslutet är den nya avfallslagen som trädde i kraft i juli ifjol. I och med den kommer sorteringen av avfall att utökas och avfallet samlas in i olika separat sorterade avfallskategorier noggrannare än tidigare.

Efter 1.10.2023 beställs alla tömningar, förutom brännbart avfall, från Stormossen. Fastighetsinnehavarna väljer själva från vilket avfallsbolag de beställer sina transporter av brännbart avfall.  Noggrannare övergångstider enligt avfallskategori hittar du på listan nedan.

– Ändringen märks konkret hos fastighetsinnehavarna först efter övergångsskedet, då den separata insamlingen av bioavfall inleds även på småhusområdena. Efter det konkurrensutsätter fastighetsinnehavarna transporterna av brännbart avfall och Stormossen de övriga avfallskategorierna, förtydligar avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst.

Stormossen konkurrensutsätter avfallstransporterna under innevarande år. De noggrannare transport- och hanteringspriserna efter konkurrensutsättningen hittar du från avfallstaxan.

Avfallsbestämmelserna är i kraft i Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Storkyro och Korsnäs och gäller både kommuninvånarna och kommunernas egna fastigheter. Största delen av förändringarna sker under år 2023.

Så här ändras avfallshanteringen:

Allmänna ändringar

 • Avfallstransporterna av flerfackskärl, metall, glas, plast- och kartongförpackningar samt batterier övergår att ordnas av kommunen från och med 1.7.2023. Tömningarna beställs från Stormossen. Förhandsbeställningar tas emot från och med 1.7.2022.
 • Efter 1.1.2023 får textilavfall inte längre sättas bland brännbart avfall, utan det samlas in via insamlingspunkterna i områdena. Stormossen svarar för insamlingen och informerar om insamlingsställena senare.
 • Bioavfallstransporterna i fastigheter med minst fem bostäder övergår till av kommunen ordnade avfallstransporter från och med 19.7.2023. Tömningarna beställs från Stormossen. Förhandsbeställningar tas emot från och med 1.7.2022.
 • Bioavfallstransporterna i fastigheter med 1-4 bostäder övergår till av kommunen ordnade avfallstransporter från och med 1.10.2023. Stormossen ordnar transporterna. Förhandsbeställningar tas emot från och med 1.7.2022.
 • Stormossens nya kärlservice öppnas 1.7.2022. Förhandsbeställningar tas emot både vad gäller kärl och tömningar. Kärlservicen gäller inte brännbart avfall.

Brännbart avfall

Tömningsintervallen för brännbart avfall ändras från och med 1.10.2023.

Om du bor på område A:

 • Från och med 1.10.2023 kan fastighetsinnehavarna direkt komma överens med transportföretaget om ett förlängt tömningsintervall. I fortsättningen kan tömningsintervallet vara till och med 12 veckor.

Om du bor på område B:

 • Tömningsintervallet för brännbart avfall kan förlängas om bioavfallet samlas in separat eller komposteras. Om förlängt tömningsintervall ansöks hos avfallsnämnden.

Ändringar i insamlingen:

I fastigheter med minst fem bostäder:

 • Från och med 1.7.2023 blir insamlingen av kartong- och plastförpackningar obligatorisk. För tillfället är insamlingen av brännbart avfall, bioavfall, metall, glas och batterier obligatoriskt.

Fastigheter med 1-4 bostäder:

 • Insamlingen i flerfackskärl i den nuvarande formen upphör 30.6.2023 och Stormossens nya flerfackskärlservice inleder sin verksamhet 1.7.2023. Förhandsbeställningar tas emot från och med 1.7.2022. Tömningen av flerfackskärl är en frivillig tilläggsservice och dess pris framgår då avfallstaxan har godkänts senare i år.

Ändringar i bioavfallsinsamlingen

Om du bor på område A:

 • Den separata insamlingen av bioavfall blir obligatorisk från och med 1.10.2023. Alternativen är ett eget bioavfallskärl, ett gemensamt bioavfallskärl med grannarna eller en sluten och värmeisolerad komposter. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela om komposteringen till avfallsnämnden. Komposteringsanmälan kan göras på blankett från och med 1.6.2022 på adressen https://www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/blanketter/ 
 • Tömningspriset för bioavfallskärl framgår då avfallstaxan har godkänts senare i år.

Om du bor på område B:

 • Insamlingen av bioavfall är frivilligt. Bioavfallstömningarna beställs från Stormossen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela om kompostering till avfallsnämnden. Komposteringsanmälan kan göras på blankett från och med 1.6.2022 på adressen https://www.vaasanseudunjatelautakunta.fi/blanketter/

Områden

Område A:

 • 61500 Storkyro
 • 61550, Orisberg
 • 65100 Vasa
 • 65170 Vasa
 • 65200 Vasa
 • 65230 Vasa
 • 65280 Vasa
 • 65300 Vasa
 • 65320 Vasa
 • 65350 Vasa
 • 65370 Vasa
 • 65380 Vasa
 • 65410 Sundom
 • 65450 Solf
 • 65460 Tölby
 • 65470 Rimal
 • 65480 Vikby
 • 65520 Helsingby
 • 65610 Korsholm
 • 65610 Vasa
 • 65630 Karperö
 • 65710 Singsby
 • 65730 Jungsund
 • 65760 Iskmo
 • 65800 Replot
 • 66100 Malax
 • 66140 Övermalax
 • 66160 Långåminne
 • 66200 Korsnäs
 • 66210 Molpe
 • 66220 Bergö
 • 66240 Petalax
 • 66430 Vedenoja
 • 66440 Tervajoki
 • 66500 Lillkyro
 • 66510 Merikart
 • 66520 Veikars
 • 66530 Kvevlax
 • 66540 Petsmo
 • 66580 Kuni
 • 66590 Vassor
 • 66600 Vörå
 • 66640 Maxmo
 • 66660 Bertby
 • 66710 Kaitsor
 • 66730 Oxkangar
 • 66800 Oravais
 • 66830 Oravais fabrik

Område B:

De postnummer som inte finns på området A:s förteckning.

Läs mer:

 

Kontakter

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, +358 40 660 4496, camilla.enell-ost@vaasa.fi

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Välkommen på evenemanget vid Alkula gård – som stöd för planläggningen samlas information in av områdets användare16.5.2022 16:46:15 EEST | Tiedote

Planläggningen ordnar i samarbete med Alkulas 4H-förening, Gamla Vasa förening och guiderna vid Korsholm och Vasa ett publikevenemang vid Alkula gård måndagen 23.5 kl. 17-19. Vid evenemanget presenteras målen för planläggningen som börjar senare i år för området vid Alkula, vi bekantar oss tillsammans med gården och dess omgivning, samt samlar information av områdets användare som stöd för planläggningen.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen Alkulan tilalle 23.5. – alueen käyttäjiltä kerätään tietoa kaavoituksen tueksi16.5.2022 16:43:31 EEST | Tiedote

Kaavoitus järjestää yhdessä Alkulan 4H-yhdistyksen, Vanha Vaasa -yhdistyksen ja Vaasa-Mustasaari -oppaiden kanssa yleisötilaisuuden Alkulan tilalla maanantaina 23.5. klo 17-19. Tilaisuudessa esitellään myöhemmin tänä vuonna alkavan kaavoituksen tavoitteita Alkulan ympäristössä, tutustutaan yhdessä tilaan ja sen ympäristöön, sekä kerätään tietoa alueen käyttäjiltä kaavoituksen tueksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum