Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Avsevärd lindring av begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och stängningen av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelar inte något nytt beslut om tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare eller väntsalar från och med 29 januari 2022. Det nu meddelade beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. I dem får i fortsättningen delta högst femtio (50) procent av det största deltagarantalet som får tas in i utrymmet. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta 29.1 - 15.2.2022.

Beslutet gäller inte utomhusutrymmen. Därför är det i fortsättningen möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utan begränsningar av personantalet i utomhusutrymmen.

Regionförvaltningsverkets nya beslut befriar alla utrymmen som används för motions-, idrotts-, nöjes- och rekreationsverksamhet och som tidigare (14.1.2022) har förordnats vara stängda. De kan i fortsättningen hållas öppna för allmänheten, kunder och andra deltagare om man samtidigt tryggar en hälsosäker användning av utrymmena.

I Egentliga Finland och Satakunta förblir det förordnande i kraft som förpliktar dem som förvaltar över olika utrymmen för kunder och allmänheten att förebygga den smittrisk som närkontakter utgör. Skyldigheten kan uppfyllas med metoder som aktören själv väljer. Till exempel genom att dela upp besökarna så att de rör sig i skift, begränsa antalet deltagare eller placera platserna för verksamheten eller vistelsen tillräckligt långt från varandra.

Regionförvaltningsverket bedömer om begränsningarna är nödvändiga och proportionella genom att beakta den senaste riksomfattande styrningen för bekämpning av smittsamma sjukdomar och sjukvårdsdistriktens i utlåtanden. Dessutom har man vägt begränsningarna som har införts i andra områden mot det epidemiologiska läget i de här regionerna.

-Omikronvarianter som smittar snabbt är svåra att spåra till vissa utrymmen, vilket innebär att ansvaret för att undvika smittor i allt högre grad övergår till dem som äger utrymmen, ordnar evenemang och enskilda individer som besöker dem. Även vid tillåtna evenemang är det alltså skäl att undvika att i onödan röra sig i korridorer och på mötesplatser, det vill säga att man hålls på sin egen plats om det bara är möjligt, säger direktör Heikki Mäki från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

-Vid offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen finns det risk för att smittkluster uppstår, det hänger direkt ihop med antalet personer som deltar i tillställningarna och möjligheten till närkontakter som då uppstår. Därför är det fortsättningsvis nödvändigt att ha begränsningar för inomhusevenemang, fortsätter Mäki.

Förordnandena är i kraft 29.1 - 15.2.2022 inom Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikts områden.

Mer information

För press och media

  • direktör Heikki Mäki, heikki.maki@rfv.fi, tfn 0295 018 094 (be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum