Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Avsnittet Vikby-Martois, Mustasaari Utkastet till vägplan presenteras på informationstillfället för allmänheten

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en vägplan mellan Vikby och Martois i Korsholms kommun. Projekteringen börjar vid korsningen av riksväg 3 och 8 och slutar vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilometer.
Vägplanen kommer att presenteras på informationstillfället torsdagen den 11 maj 2023 kl. 18.00-20.00 I Helsingby skola i Korsholm.
Vägplanen kommer att presenteras på informationstillfället torsdagen den 11 maj 2023 kl. 18.00-20.00 I Helsingby skola i Korsholm.

Informationstillfälle för allmänheten

Planeringen är nu det skedet att utkast till vägplanen kommer att presenteras på informationstillfället torsdagen den 11 maj 2023 kl. 18.00-20.00 I Helsingby skola i Korsholm (Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby). Kaffeservering från 17:30.

I början av tillställningen kommer experter från NTM – centralen i Södra Österbotten och planerarna att presentera utkast till vägplanen. Efter den allmänna presentationen och diskussionen har deltagarna möjlighet att bekanta sig med planutkastet på kartorna. Evenemanget är öppet för alla invånare i området, markägare, andra trafikanter och intresserade av projektet. Vid samma informationstillfälle kommer även de utkasten till pågående detaljplanering för området att presenteras tillsammans med vägplanen.

Utkast till vägplanen

Planen för den nya vägförbindelsen som ska genomföras börjar vid riksväg 3 och 8 planskilda anslutning (Vikby trafikplats) och slutar vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Den planerade sträckan är cirka sju kilometer. I vägplanen visas linjedragningen av den nya vägförbindelsen och till den hörande trafikarrangemang samt bullerskydd på bullriga områden nära bebyggelsen.

Två nya planskilda anslutningar kommer att på att byggas på sträckan, en vid landsväg 715 (Laihelavägen) och en vid GigaVasa storindustriområde. Vid Östra runsorvägen kommer en plankorsning att byggas, inga andra korsningar till landsvägen kommer att byggas. I första skedet kommer landsvägen att genomföras som en tvåfilig väg med en tvärsektion på 10,5/7,5 meter. I vägplanens utrymmesreservation förbereder man sig för att slutmålet av den byggda vägförbindelsen ska fungera som en ny linjedragning av riksväg 8 från Vikby norrut och att vägförbindelsen kan i framtiden genomföras som fyrfilig, då stängs också anslutningen till Östra runsorvägen av.

Hastighetsbegränsningen kommer vara 60 km/h vid Vikbys planskilda anslutning, 80 km/h vid Laihelavägens anslutning och 100 km/h på resten av sträckan. Gång- och cykelväg kommer att byggas intill nya lansdvägen från från Vikby till GigaVasas storindustriområde, det vill säga Produktionsvägen

Beredningen av vägplanen har startat i början av 2022 och målet är att vägplanen ska vara klar i slutet av 2023. Det finns för närvarande inget beslut om genomförandet av projektet.

Mer information:

Projektets webbplats (vayla.fi)

Delta och påverka senast 31.5.2023 (vayliensuunnittelu.fi)

Nyckelord

Kontakter

Ansvarig för projektet: Minna Pasanen, NTM-centralen i Södra Österbotten, minna.pasanen@ely-keskus.fi, tel 0295 027 027.


Ansvarig för planeringen: Sari Kirvesniemi, Ramboll Finland Oy, sari.kirvesniemi@ramboll.fi, tel. 040 575 6090.

Bilder

Vägplanen kommer att presenteras på informationstillfället torsdagen den 11 maj 2023 kl. 18.00-20.00 I Helsingby skola i Korsholm.
Vägplanen kommer att presenteras på informationstillfället torsdagen den 11 maj 2023 kl. 18.00-20.00 I Helsingby skola i Korsholm.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)24.5.2023 13:04:29 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Fingrid Abp:s projekt Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt (Landskapen i Österbotten)24.5.2023 13:04:28 EEST | Tiedote

Fingrid Abp planerar ett projekt med 2 x 400+110 kilovolts kraftledning, där den norra ändstationen är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändstationen är Fingrids elstation i Alajärvi. Kraftledningsrutterna går i följande kommuners områden: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Karleby, Kaustby, Vetil, Halso, Perho, Lappajärvi, Vimpeli och Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är ca 395 kilometer. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum