Suomen Pankki

Bank of Finland Museum’s autumn focus is on climate change and the new monetary policy strategy

Share

The Bank of Finland Museum’s events for the public in autumn 2021 will focus on the European Central Bank’s new monetary policy strategy and climate change.

Through its events for the public, the Bank of Finland hopes to foster financial literacy and awareness of the financial markets. It also hopes to further dialogue with the general public.

The events are open to all and free of charge; they will be held online, unless otherwise stated, and will be broadcast from the premises of the Bank of Finland Museum. All events will begin at 17:00, and after each event a recording will be made available on the Museum’s web pages.

Tues 12.10.    Stress tests for the financial sector: what, how and then what?

                      Chief Analyst Sampo Alhonsuo, Financial Supervisory Authority

Tues 26.10.   Investment climate goals at the central bank

                      Principal Responsible Investment Specialist Anna Hyrske

Tues 9.11.      The ECB’s new monetary policy strategy
                       Bank of Finland Governor Olli Rehn

Tues 16.11.    Talouskirja nyt discussion series: Kaikki kuluttamisesta (‘All you need to know about consumption’)

                      Deputy Governor Marja Nykänen, Editor-in-Chief Antti Oksanen, Director Mari Pantsar from the Finnish Innovation Fund Sitra and the author Julia Thurén discuss Thurén’s book and the topic of responsible consumption.

Tues 30.11.    Financial literacy in a time of change

                      Adviser Anu Raijas

Tues 7.12.     Impact of climate change on government bonds as an investment

                      Senior Risk Specialist Mikko Sinersalo, Financial Supervisory Authority

For more information, please contact Museum Curator Jaakko Koskentola, tel. +358 9 183 2607 or Communications Specialist Katri Heikkinen, tel. +358 9 183 2655.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut28.10.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 28 oktober 2021 ECB-rådet fortsätter att göra bedömningen att gynnsamma finansieringsförhållanden kan upprätthållas med en något lägre takt i nettotillgångsköpen i PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) än under det andra och det tredje kvartalet i år. ECB-rådet bekräftade även sina övriga åtgärder, dvs. nivån på ECB:s styrräntor, sina prognoser om styrräntornas troliga utveckling, sina köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP), sin återinvesteringspolicy samt sina långfristiga refinansieringstransaktioner. Detta innebär närmare bestämt: ECB:s styrräntor Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. Som stöd för det symmetriskt inflationsmålet på två procent och i linje med den penningpolitiska strategin, förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre niv

ECB Monetary policy decisions28.10.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 28 October 2021 The Governing Council continues to judge that favourable financing conditions can be maintained with a moderately lower pace of net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) than in the second and third quarters of this year. The Governing Council also confirmed its other measures, namely the level of the key ECB interest rates, its forward guidance on their likely future evolution, its purchases under the asset purchase programme (APP), its reinvestment policies and its longer-term refinancing operations. Specifically: Key ECB interest rates The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. In support of its symmetric two per cent inflation target and in line with its monetary policy strategy, the Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä28.10.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 28.10.2021 EKP:n neuvosto katsoo yhä, että rahoitusolot voidaan pitää suotuisina, vaikka PEPP-ohjelmassa tehtäisiin netto-ostoja maltillisempaan tahtiin kuin tämän vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. EKP:n neuvosto vahvisti myös pitävänsä ennallaan muut rahapoliittiset toimet eli EKP:n nykyiset ohjauskorot, niiden todennäköistä kehitystä koskevan ennakoivan viestinnän, omaisuuserien osto-ohjelman (asset purchase programme, APP) ostot ja uudelleensijoitusperiaatteet sekä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot. EKP:n ohjauskorot Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. Symmetrisen kahden prosentin tavoitteensa ja rahapolitiikan strategiansa pohjalta EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykytasolla tai sitä alempina, kunnes inflaatiovauhti nopeutuu kestävästi kahteen prosenttiin jo hyvissä ajoin ennen arviointijakson loppua ja EKP:n neuvosto katsoo pohjainflaation kehityksen olleen

Kutsu medioille: Online Conference 19 Oct - Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal15.10.2021 09:59:55 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankki ja Federal Reserve ovat uudelleenarvioineet rahapolitiikan strategiansa äskettäin. Millä tavalla uudet rahapolitiikan strategiat vaikuttavat markkinoihin, päätöksentekoon ja tutkimukseen? Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin ja SUERF-järjestön yhteisestä konferenssista. Tilaisuudessa kuullaan alan johtavia tutkijoita ja rahapolitiikasta ovat keskustelemassa muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Ruotsin keskuspankin varapääjohtaja Anna Breman ja EKP:n johtokunnan jäsen ja pääekonomisti Philip Lane. Tilaisuus on englanninkielinen. Ilmoittaudu tästä Tilaisuuden linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua. Lue lisää konferenssista: Bank of Finland and SUERF joint conference on Monetary Policy Approaches: A Comparative Appraisal Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi Program Hours are CET 11:00 Welcoming address Esa Jokivuolle,

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s årsmöten14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar virtuellt i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls under vecka 41. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank, samtliga virtuellt. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

Governor of the Bank of Finland to attend IMF Annual Meetings14.10.2021 09:00:00 EEST | Press release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate virtually in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to be held during week 41. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee and the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented virtually by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n vuosikokouksiin14.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu virtuaalisesti Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 41 pidettäviin vuosikokoustapahtumiin. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat virtuaalisesti myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom