Suomen Pankki

Bank of Finland Museum’s autumn programme features the economic effects of the coronavirus, the payments revolution and the Chinese economy

Share

Highlights of the Bank of Finland Museum’s autumn programme of webinars for the public include the economic effects of the coronavirus pandemic, the digitalisation of money and payments and the renewal of reference interest rates applied to, among other things, housing loans.

By arranging events for the public, the Bank of Finland seeks to promote citizens’ understanding of the economy and knowledge of the financial markets. An additional aim is to increase dialogue with the public.

The autumn events will be held as webinars, meaning you can follow the events and pose questions online. The links to the events will be on the Museum website, at: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/. The events will commence at 17:00, and will be held in Finnish, unless otherwise stated.

Tues 22.9.   The government in the people’s purse – banknote ‘clipping’ in 1946
                    Official publication and presentation of the new book by renowned banknote expert Antti Heinonen

Tues 6.10.   How is the corona pandemic affecting the Finnish economy?
                    Senior Economist Jarkko Kivistö

Tues 20.10. How are the effects of the covid-19 pandemic reflected in listed companies’ financial reporting?
                    Senior Accounting Specialist Sirkku Palmuaro, Financial Supervisory Authority

Tues 3.11.    Global economy 2020: China’s economy in light of the corona crisis
                    Senior Economist Riikka Nuutilainen

Tues 10.11.  Payments are changing – what does the central bank think?
                    Head of Division Jussi Terho

Tues 17.11. The Euribor renewed – the upheaval in reference rates
                    Head of Division Niko Herrala

Tues 1.12.   What info should be disclosed on investment objects for sustainable finance?
                    Market Supervisor Nina Männynmäki, Financial Supervisory Authority

For additional information please contact Museum Curator Jaakko Koskentola, tel. +358 (0)9 183 2607 or Senior Communications Expert Richard Brander, tel. +358 (0)9 183 2206.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Governor of the Bank of Finland to attend IMF virtual Annual Meetings14.10.2020 11:00:00 EESTPress release

The Governor of the Bank of Finland, Olli Rehn will participate in the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, to be held in virtual format during week 42. Governor Rehn represents Finland on the Fund’s Board of Governors. During the week, the International Monetary and Financial Committee as well as the Development Committee, a joint forum of the IMF and the World Bank, will convene for meetings. The Bank of Finland will also be represented by Deputy Governor Marja Nykänen and experts from the Bank. For further information, please contact Satu Kivinen, Head of Division, tel. +358 9 183 2329.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu IMF:n virtuaalisiin vuosikokouksiin14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin viikolla 42 järjestettäviin vuosikokoustapahtumiin, jotka järjestetään virtuaalisina. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa. Vuosikokousviikolla järjestetään kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous. Suomen Pankista valuuttarahaston virtuaalisesti järjestettäviin kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sekä Suomen Pankin asiantuntijoita. Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Satu Kivinen, puh. 09 183 2329.

Finlands Banks chefdirektör deltar i IMF:s virtuella årsmöten14.10.2020 11:00:00 EESTTiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöten som hålls virtuellt under vecka 42. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse. Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté. I valutafondens virtuella möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och experter från Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 23 29.

ECB intensifierar arbetet med en digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB:s pressmeddelande 2 oktober 2020 Rapport av Eurosystemets arbetsgrupp om en digital euro Eurosystemet måste vara redo för ett möjligt framtida beslut om att introducera en digital euro Offentligt samråd och försök kommer att lanseras Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag en ingående rapport om möjlig utgivning av en digital euro. Rapporten har utarbetats av Eurosystemets arbetsgrupp om digitala centralbankspengar (HLTF-CBDC) och godkänts av ECB-rådet. En digital euro skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar. Den skulle bli tillgänglig för alla invånare och företag precis som sedlar, men vara i digital form. Den skulle möjliggöra snabbare och säkrare dagliga betalningar. En digital euro skulle bli ett komplement till kontanter men inte ersätta dem. Eurosystemet kommer under alla förhållanden att fortsätta att ge ut kontanter. ”Euron tillhör alla européer och det är vår uppgift att vara dess väktare” sa ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Européerna blir alltm

EKP tutkii digitaalisen euron mahdollisuutta2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

Euroopan keskuspankin tiedote 2.10.2020 Digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevä asiantuntijaryhmä on julkaissut raporttinsa. Eurojärjestelmä valmistautuu mahdolliseen digitaalisen euron käyttöönottoon. Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen, ja kokeiluvaihe käynnistetään pian. Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut digitaalista keskuspankkirahaa käsittelevän asiantuntijaryhmän raportin, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön digitaalinen euro. EKP:n neuvosto hyväksyi raportin 23.9.2020. Digitaalinen euro olisi kuin setelien sähköinen muoto, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti. Sitä käytettäisiin käteisen rinnalla. Eurojärjestelmä aikoo joka tapauksessa jatkaa käteisrahan liikkeeseenlaskua. ”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta”, sanoo EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Eurooppalaiset maksavat, säästävät ja sijoittavat nykyisin yhä enemmän digitaalisesti. Me varmistamme

ECB intensifies its work on a digital euro2.10.2020 13:00:00 EESTUutinen

ECB press release 2 October 2020 Publication of Eurosystem High-Level Task Force report on digital euro Eurosystem needs to be ready for possible future decision to introduce digital euro Public consultation and experimentation to be launched The European Central Bank (ECB) today published a comprehensive report on the possible issuance of a digital euro, prepared by the Eurosystem High-Level Task Force on central bank digital currency (CBDC) and approved by the Governing Council. A digital euro would be an electronic form of central bank money accessible to all citizens and firms – like banknotes, but in a digital form – to make their daily payments in a fast, easy and secure way. It would complement cash, not replace it. The Eurosystem will continue to issue cash in any case. “The euro belongs to Europeans and our mission is to be its guardian,” said Christine Lagarde, ECB President. “Europeans are increasingly turning to digital in the ways they spend, save and invest. Our role is t

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom