Lapsiasiavaltuutettu

Barn beskriver corona som en sjukdom som ändrade de sociala normerna

Dela

Tredjeklassare beskriver corona i sina teckningar både som en sjukdom och som en faktor som ändrar de sociala normerna. Så gott som alla tredjeklassare som deltog i barnombudsmannens byrås utredning förknippar sjukdom med negativa faktorer. Ändringen av vardagen och de sociala normerna beskrivs däremot med både trevliga och tråkiga saker. Resultaten framgår av ett verk som publiceras 4.5.: Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona).

Från publikation Karri Kekkonen (2021) Käsienpesua ja kotona oloa - kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona)(Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3).
Från publikation Karri Kekkonen (2021) Käsienpesua ja kotona oloa - kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona)(Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3).

Barnombudsmannens byrås färska utredning visar att corona väcker starka känslor och åsikter hos barn och orsakar ändringar i barns vardag. I utredningen fördelas barnens teckningar och texter under två betydelsehelheter. Corona beskrivs som en sjukdom, ofta med en rund form och ett ledset eller hånfullt ansikte. Sjukdomen förknippas med gravstenar, mediciner, jordklotet och sjukhus samt teckningar och texter som beskriver provtagningsplatser.

Corona som en faktor som ändrar de sociala normerna beskrivs med exempel från hemmen, fritidsintressen, distansskolan, säkerhetsavstånden och de nya hygienrutinerna. Corona påverkar de mänskliga relationer och försvårar resandet. Corona har medfört ett stort antal nya regler och förfaringssätt till barnens vardag. Dessa beskrivs detaljerat i barnens teckningar och texter.

En del av tredjeklassarna tycker att det har varit trevligt att tillbringa mer tid hemma, och den friare vardagen till följd av distansundervisningen har upplevts som positivt, medan andra upplever hemmet som en trist och tråkig plats i och med att övriga utrymmen såsom hobbylokaler och skolor saknas från vardagen. Barn tycker att det är tråkigt att möjligheterna att träffa föräldrar, kompisar, mor- och farföräldrar och andra människor som är viktiga för barnen har begränsats.

– Det är viktigt att diskutera med barn även de negativa känslor som corona väcker hos dem. I sina teckningar och texter som bifogats till dem uttryckte barnen rädsla, osäkerhet, förtret och frustration, berättar planerare Karri Kekkonen vid barnombudsmannens byrå.

Barn ska höras även i undantagsförhållanden

Utredningen visar att det är viktigt att ta reda på barnens upplevelser. När framtiden ter sig osäker för alla kan barnens erfarenheter, synpunkter och åsikter hamna i skymundan. Detta har också varit märkbart i beslutsfattandet under coronapandemin där bedömningen av beslutens konsekvenser för barn och utredning av barnens synpunkter ofta har förbisetts.

Utredningen visar att man kan få information om synpunkterna av en större grupp barn med relativt enkla arrangemang. Materialet samlades in från tre lågstadieskolor i Jyväskylä under en period på tre veckor. Tredjeklassarna ombads beskriva sina tankar om corona genom teckningar, målningar, pyssel eller skriftliga svar. Materialet kom att bestå av 117 svar av vilka 115 var teckningar.

– Arbetet mot pandemin förutsätter att man förstår barnens vardag och erfarenheter. Barnen har också rätt att få information. Människor kan följa även sådana anvisningar som de upplever som frustrerande om de förstår motiveringarna bakom dem, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen. Var och en av oss kan ge stöd till barnen genom att dela våra upplevelser om denna exceptionella tid med dem.

Nyckelord

Kontakter

Kekkonen, Karri 2021. Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona). Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3. (Ett sammandrag av publikationen finns tillgängligt även på svenska, engelska och nordsamiska.)

Planerare Karri Kekkonen, tfn 029 566 6864, karri.kekkonen@oikeus.fi

Publikationen kan begäras för förhandsgranskning per e-post av kommunikationsspecialist Annaleena Aira, annaleena.aira@oikeus.fi.

Bilder

Från publikation Karri Kekkonen (2021) Käsienpesua ja kotona oloa - kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona)(Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3).
Från publikation Karri Kekkonen (2021) Käsienpesua ja kotona oloa - kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia (Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona)(Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3).
Ladda ned bild

Länkar

Om

Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Vapaudenkatu 58 A
40100 Jyväskylä

0295 666 850http://lapsiasia.fi/

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

* * * 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

Följ Lapsiasiavaltuutettu

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lapsiasiavaltuutettu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum