Aluehallintovirasto

Begränsningen att högst sex personer får samlas fortsätter att gälla i Egentliga Finland och Satakunta

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta. Förbudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer förlängs till och med den 26 april 2021.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 22 mars 2021 meddelat ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det högsta tillåtna antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är fortsättningvis sex (6) personer.

Om det är nödvändigt att ordna tillställningar med högst sex (6) personer måste man i dessa följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hur hälsosäkerheten ska tryggas. Beslutet gäller tillställningar som ordnas såväl inomhus som i avgränsade områden utomhus. Föreläggandet är i kraft inom kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta under tiden 27.3–26.4.2021.

Begränsningarna av sammankomster bibehålls eftersom det epidemiologiska läget har försämrats i synnerhet i Egentliga Finland. I Satakunta är läget för närvarande något bättre, men fortfarande föreligger det en stor risk för en snabb spridning av epidemin.

Ytterligare information

För media

  • Överdirektör Mikael Luukanen, tfn 0295 018 092
  • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalle 10 henkilön kokoontumisrajoitus 12.4. alkaen9.4.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla. Vaikka kokoontumisrajoitusta hieman lievennetään, on yhä tarpeen kiinnittää huomiota kontaktien välttämiseen ja hyvään hygieniaan.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: coronaläget i området är relativt stabilt, men kampen mot viruset fortsätter målmedvetet9.4.2021 13:50:33 EEST | Tiedote

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av sin ordförande Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket. Lägesbilden uppdaterades i fråga om coronaviruset och andra aktuella observationer i området. Forskardoktor Tuomas Aivelo från Helsingfors universitet berättade för beredskapskommittén om pandemier och beredskapen inför dem ur ekologisk och evolutionsbiologisk synvinkel. Dessutom gick man igenom de viktigaste observationerna från den 18:e omgången av medborgarpulsen.

Turvallisuussuunnittelun puutteet johtivat sähkötapaturmaan – sakkoja turvallisuuskoordinaattorille ja työpäällikölle9.4.2021 13:48:44 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sähköalan yrityksen turvallisuuskoordinaattorin 50 päiväsakon ja rakennusalan yrityksen työpäällikön 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sähköalan yritys toimi rakennuttajana ja rakennusalan yritys päätoteuttajana. Syyte vammantuottamuksesta ja vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 6.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: alueen koronatilanne suhteellisen vakaa, mutta taistelu virusta vastaan jatkuu yhä määrätietoisesti9.4.2021 13:47:57 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 28. kerran 8.4. verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuva päivitettiin koronaviruksen sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle pandemioista ja niihin varautumisesta ekologian ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi keskeisiä havaintoja kansalaispulssin 18. kierrokselta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum