Uudenmaan ELY-keskus

Beläggningsarbeten i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland

Dela

Inom området för NTM-centralen i Nyland är beläggningsprogrammet för landsvägarna för år 2022 cirka 500 kilometer landsväg.

Bild: Miika Himmi, Ramboll.
Bild: Miika Himmi, Ramboll.

Sommarens beläggningsarbeten inleddes genast i början av maj inom området för NTM-centralen i Nyland. Konkurrensutsättningen av beläggningsentreprenaderna fortsätter ännu under våren och det slutliga beläggningsprogrammet torde bli klart före slutet av juni. I sommar utförs asfalteringsarbeten i området av entreprenörerna PEAB Industri Oy, Asfalttikallio Oy och GRK Infra Oyj.

De stora trafikmängderna i Nyland skapar behov av beläggning särskilt för det livliga vägnätet. Därför fattas beslut om en del av objekten först på våren och beläggningsprogrammet kompletteras ännu i början av sommaren. I år konkurrensutsätts några objekt också med hjälp av riktad finansiering.

I Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland beläggs i år sammanlagt cirka 500 kilometer landsväg. Dessutom kommer även gång- och cykelvägar att beläggas. De objekt som redan konkurrensutsatts presenteras på kartan per entreprenör. Kartan kommer att uppdateras under våren och försommaren.

Det uppstår reparationsskuld för vägnätet när vägarnas skick försämras på grund av trafiken och klimatet och sträckor i dåligt skick inte kan repareras i samma takt som nya uppstår. I år ligger beläggningsprogrammet på cirka 500 kilometer körbana på en något lägre nivå än under de senaste åren. Orsaken är bl.a. en betydande höjning av prisnivån på råvaror och bränslen som används i beläggningsarbeten under de senaste månaderna. Med denna arbetsmängd kommer antalet sträckor i dåligt skick, ökningen av reparationsskulden kan inte stoppas, utan andelen vägar i dåligt skick kommer att öka. Enligt beräkningarna borde drygt 700 kilometer landsväg beläggas på området för NTM-centralen i Nyland varje år för att hejda ökningen av reparationsskulden.

Med hjälp av reparationsarbeten strävar man efter att hålla landsvägar som är i dåligt skick i trafikerbart skick. Genom en högklassig precisionskorrigering av sträckor i dåligt skick kan objekt flyttas till beläggningsprogrammet för kommande år. Reparationsverksamheten i rätt tid samt säkerställandet och förbättringen av dräneringens funktion spelar en viktig roll när finansieringen av beläggningen är undermålig.

Kör rätt på vägbyggplatsen

  • Sakta ner - på så sätt tryggar du din egen och andras säkerhet
  • Förbered dig på avvikande trafikarrangemang
  • Ha tålamod, tidvis kan köer inte undvikas
  • Var beredd att stanna
  • Följ vägmärken och trafikledning

 

Information om vägarbeten

Kartlänk NTM-centralen i Nylands beläggningsobjekt 2022 (uppdateras)

Trafikledsverkets karttjänst över vägarbeten 2022 (uppdateras)

Aktuell information om olika trafikformer i Fintraffics tjänst Trafikläget

Nyckelord

Kontakter

Entreprenörernas kontaktuppgifter:

Peab Industri Oy, Jyri Haapamäki, tfn 040516 9837

Asfalttikallio Oy, Mikko Eerola, tfn 0400 459 029

GRK Infra Oyj, Jari Sikanen, tfn 050411 6817

Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100

NTM-centralens kundtjänst för trafik, tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi, Palauteväylä - palautevayla.fi

Bilder

Bild: Miika Himmi, Ramboll.
Bild: Miika Himmi, Ramboll.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Mestarintunneli stängd västerut natten mellan torsdag och fredag 19.–20.5 kl. 00.00–04.3013.5.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

L-tunneln som leder västerut från Mestarintunneli i Alberga i Esbo på Ring I (landsväg 101) stängs natten mellan torsdag och fredag (19.–20.5) kl. 00.00–04.30 på grund av testning och underhåll av tunnelsystemet. Under denna tid leds trafiken på Ring I till en reservrutt via Åbovägen och Mäkkylä parkväg. Tunnelröret öppnas för trafik genast efter att testningen och underhållsåtgärderna har avslutats. Det finns en reservation för dåligt väder vid stängning av tunneln. Vid dålig väderprognos kan stängningen av tunneln annulleras med mycket kort varsel. För trafikarrangemangen under arbetstiden ansvarar: Destia Oy, Mikko Sepänmaa, mikko.sepanmaa@destia.fi tfn 040 630 8555

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum