Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Beläggningsarbetena i de österbottniska landskapen inleds i början av juli

Dela
Enligt uppgifterna just nu inleds sommarens beläggningsarbeten i NTM-centralen i Södra Österbottens område vecka 27, alltså första veckan i juli. I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten beläggs dryga 100 kilometer i de konkurrensutsatta entreprenaderna. Beläggningsentreprenörer är Asfalttikallio Oy och Peab Industri Oy.
Beläggningsentreprenörer är Asfalttikallio Oy och Peab Industri Oy.
Beläggningsentreprenörer är Asfalttikallio Oy och Peab Industri Oy.

Orsaken till att beläggningsarbetet inleds så sent är de tidsmässiga begränsningarna som ställts för beläggningsobjekten, eftersom det även görs arbeten för att förbättra dräneringen vid samma objekt. Dräneringsarbetet utförs av andra än beläggningsentreprenören eller deras underentreprenör.

Beläggningsarbetets tidtabell preciseras under sommarens lopp och det kan också bli ändringar av objekten.

De mest betydande beläggningsobjekten sommaren 2023: 

 • Lappfjärd, Riksväg 8, Åsändan–Bäckliden, 21 kilometer 
 • Nykarleby, Riksväg 8, Ytterjeppo–Lövö, 20 kilometer 
 • Alavo, Stamväg 66, Asunmaa–Murroneva, 12 kilometer 

Objekt som förbättras till grusvägar: 

 • Kannus, Landsväg 18057, Ainali - Mutkalampi 5,5 kilometer 
 • Etseri, Landsväg 17295, Sappiontie, 1 kilometer 

Gång- och cykelvägar:  

 • Ilmajoki: Marjoharju - Huissikylä, 4,8 kilometer 
 • Seinäjoki: Heikkilänmäki, 1,7 kilometer 
 • Alavo: Santerinlampi, 0,4 kilometer 
 • Karleby: gång- och cykelväg, 0,8 kilometer 

Beläggningsarbetet stör trafiken en aning, men på de livligast trafikerade vägarna strävar man efter att göra beläggningsarbetet med beaktande av rusningstider eller som nattarbete. Det är dock frågan om en kortvarig störning och man hoppas att trafikanterna är tålmodiga och uppmärksamma i trafiken. På vägarbetsplatserna finns det också arbetare som rör sig till fots kring arbetsmaskinerna och man bör i synnerhet ta hänsyn till deras arbetssäkerhet.

Kör försiktigt vid vägarbeten, för det är också mångas arbetsplats. 

 • Sakta ner farten – det är tryggast för dig och andra 
 • Var beredd på avvikande trafikarrangemang 
 • Ha tålamod, det går inte att undvika att köer tidvis uppstår 
 • Var beredd att stanna 
 • Följ trafikmärkena 

Följebilen

På livligt trafikerade beläggningsobjekt och med bara en körbana i bruk (bl.a. riks- och stamvägar) används följebil. Det är tryggare och tydligare att köra förbi vägbyggen då följebil används. Följebilen säkerställer också att hastighetsbegränsningarna följs vid arbetsmaskiner och arbetare. Följebilen hämtar bilköerna från spärrstängslet och leder bilarna förbi vägbygget. Då arbetsplatsområdet tar slut, kör följebilen undan och låter de övriga bilarna köra vidare. Följebilens ljustavla ger anvisningar till bilförarna. Vid vägbyggena sänks hastighetsbegränsningen, som ska följas så länge som trafikmärkena står kvar på platsen.

Kontakter

Mer information om beläggningsobjekten på NTM-centralen i Södra Österbottens område:
Timo Kulmala
Projektchef, Trafik och infrastruktur
Tfn 040 542 7676
timo.kulmala@ely-keskus.fi

Bilder

Beläggningsentreprenörer är Asfalttikallio Oy och Peab Industri Oy.
Beläggningsentreprenörer är Asfalttikallio Oy och Peab Industri Oy.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Muutoksia joukkoliikenteeseen Kurikassa25.5.2023 13:10:13 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii joukkoliikennettä yhteysvälillä Teuva – Kauhajoki – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki. Yhteysvälin joukkoliikenteeseen on tulossa muutoksia, jotka koskevat pääosin Kurikan torin joukkoliikennepysäkin lisäämistä reittiin sekä joiltain osin Magneetin kiertoliittymän poistoa reitiltä. Muutosten jälkeen kaikki vuorot yhtä vuoroparia lukuun ottamatta kulkevat Kurikan torin kautta. Nykyisellään osa vuoroista on kulkenut suoraan magneetin kiertoliittymän kautta. Muutokset astuvat voimaan 5.6.2023. Ajantasaiset reitit ja aikataulut löytyvät helposti ja kätevästi sähköisistä reittioppaista, kuten valtakunnallinen reittiopas opas.matka.fi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)24.5.2023 13:04:29 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj suunnittelee 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta, jossa pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Reitit sijoittuvat seuraavien kuntien alueelle: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 395 kilometriä. YVA-menettelyssä tarkastellut voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Fingrid Abp:s projekt Jylkkä-Alajärvi 2x400+110 kilovolts kraftledningsprojekt (Landskapen i Österbotten)24.5.2023 13:04:28 EEST | Tiedote

Fingrid Abp planerar ett projekt med 2 x 400+110 kilovolts kraftledning, där den norra ändstationen är elstationen i Jylkkä i Kalajoki och den södra ändstationen är Fingrids elstation i Alajärvi. Kraftledningsrutterna går i följande kommuners områden: Kalajoki, Alavieska, Sievi, Kannus, Toholampi, Karleby, Kaustby, Vetil, Halso, Perho, Lappajärvi, Vimpeli och Alajärvi. Den sammanlagda längden på kraftledningsalternativen som granskas är ca 395 kilometer. Kraftledningsförbindelsens sträckningar som granskas i MKB-förfarandet löper huvudsakligen i en ny terrängkorridor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum