Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Beläggningsentreprenaderna på landsvägarna i de österbottniska landskapen är nu konkurrensutsatta (landskapen i Österbotten)

Dela
Planeringen av beläggningarna på landsvägarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område är avslutad och beläggningsentreprenaderna för landsvägarna under inkommande sommar har konkurrensutsatts.
I sommar tillåter den nuvarande finansieringen för basväghållningen ett stombeläggningsprogram som omfattar cirka 108 kilometer.  Illustration.
I sommar tillåter den nuvarande finansieringen för basväghållningen ett stombeläggningsprogram som omfattar cirka 108 kilometer. Illustration.

Beläggningsprogrammet är indelat i tre delar och anbuden väntas i mitten av mars.NTM-centralen väljer ut entreprenörerna som ansvarar för arbetet.Efter detta under mars månad klarnar också årets prisnivå för beläggningsarbetet.Prisnivån påverkar också det slutliga beläggningsprogrammets omfattning.Enligt uppgifter just nu inleds beläggningsarbetet i mitten av maj och fortsätter till slutet av oktober.

Beläggningsentreprenaden berör huvudvägnätet, gång- och cykelvägar samt vägar som förbättras till grusvägar

Landsvägsnätet i vårt område är sammanlagt 8 607 kilometer, av vilket cirka 6 006 kilometer är belagda vägar.I sommar tillåter den nuvarande finansieringen för basväghållningen ett stombeläggningsprogram som omfattar cirka 108 kilometer.Utöver detta omfattar programmet också 7,7 kilometer gång- och cykelvägar som ska beläggas och cirka 6,6 kilometer belagda vägar i dåligt skick som ska ändras till grusvägar.

Fyra objekt i det lägre vägnätet beviljades riksdagens tilläggsfinansiering.Dessutom innefattar programmet också sådana objekt som ska restaureras enligt överenskommelse med kommunerna. Efter åtgärderna blir landsvägen en kommunägd gata.

- Världsläget är i sin helhet minst sagt utmanande när det gäller höjningen av kostnadsnivån.Vi vet inte hurudan kostnadsnivå vi har i sommar och detta påverkar naturligtvis planeringen av beläggningsreparationer på ett betydande sätt.Den nuvarande finansieringsnivån är låg och på grund av detta ökar antalet vägar i dåligt skick såsom även reparationsskulden, konstaterar direktören för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur Anders Östergård.Den inkommande sommarens beläggningsprogram är dock mångsidigt och det finns många effektiva objekt, tillägger han.

- I beläggningsprogrammet repareras vägar i det livligt trafikerade vägnätet som är i dåligt skick.I det lägre vägnätet kommer dock vägar som är i dåligt skick att öka i antal, berättar NTM-centralens ledande väghållningsexpert Marko Kantanen.

Beläggningsprogrammet omfattar också belagda vägar i dåligt skick, som kommer att förbättras till grusvägar.Dessa åtgärder begränsar kostnaderna för beläggningslappningar en aning.

- I sommar kan också lite gång- och cykelvägar beläggas, vilket naturligtvis är en positiv sak med avsikt på trafiksäkerheten, konstaterar Marko Kantanen.

De viktigaste beläggningsobjekten

-        Riksväg 8, Åsandan–Bäckliden, 21 kilometer

-        Riksväg 8, Ytterjeppo–Lövö, 20 kilometer

-        Stamväg 66, Asunmaa–Murroneva, 12 kilometer

Objekt som förbättras till grusväg

-        Landsväg 18057, Ainali–Mutkalampi 5,5 kilometer

-        Landsväg 17295, Sappiontie, 1 kilometer

Gång- och cykelväg

-        Marjoharju – Huissikylä, 4,8 kilometer

-        Heikkilänmäki, 1,7 kilometer

-        Santerinlampi, 0,4 kilometer

-        Karleby gång- och cykelväg, 0,8 kilometer

Bilagor

  • Karta över beläggningsentreprenader på landsvägarna, EPO2023
  • 8 KARTTA DHJ EPOELY ET 1 2023
  • 8 KARTTA DHJ EPOELY ET 2 2023
  • 8 KARTTA DHJ EPOELY ET 3 2023

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Marko Kantanen
Ledande väghållningsexpert, väghållningsplanering
NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
tfn: 029 502 7023
marko.kantanen@ntm-centralen.fi

Janne Ponsimaa
Enhetschef, planering av väghållningen
NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
tfn 029 502 7746
janne.ponsimaa@ntm-centralen.fi

Anders Östergård
Direktör, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur
tfn 029 502 7766
anders.ostergard@ntm-centralen.fi

Bilder

I sommar tillåter den nuvarande finansieringen för basväghållningen ett stombeläggningsprogram som omfattar cirka 108 kilometer.  Illustration.
I sommar tillåter den nuvarande finansieringen för basväghållningen ett stombeläggningsprogram som omfattar cirka 108 kilometer. Illustration.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Metsä Board Oyj:s kartongfabrik i Kaskö (Österbotten)15.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Metsä Board Oyj planerar att bygga en kartongfabrik i Kaskö på samma industriområde där den nuvarande kemiska pappersmassafabriken är belägen. I projektalternativen granskas utökning av den kemiska pappersmassafabrikens produktionskapacitet till 460 000 ton per år, tillverkning av bestruken falskartong 800 000/1 200 000 t/år, produktion av mekanisk massa 290 000/540 000 t/år, byggande av arkningsanläggning eller arkning av kartong i en annan fabrik utomlands och byggande av en biopanna på mindre eller över 300 MW.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Metsä Board Oyj:n Kaskisten kartonkitehtaan YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)15.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Metsä Board Oyj suunnittelee Kaskisiin kartonkitehdasta, joka sijoittuu nykyisen kemihierretehtaan kanssa samalle tehdasalueelle. Tutkittavissa vaihtoehdoissa tarkastellaan kemihierretehtaan tuotantokapasiteetin nostoa 460 000 tonniin vuodessa, päällystetyn taivekartongin valmistusta 800 000/1 200 000 t/v, mekaanisen massan valmistusta 290 000/540 000 t/v, arkittamon rakentamista tai arkituksen teettämistä toisella tehtaalla ulkomailla ja alle tai yli 300 MW:n biokattilan rakentamista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum