Varsinais-Suomen ELY-keskus

Beredningen av konkurrensutsättningen av Houtskär-Iniös och Nagus södra förbindelsefartygsrutter framskrider enligt servicenivåprinciperna

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland kartlade trafikbehoven hos dem som använder Houtskär-Iniös samt Nagus södra och tvärgående förbindelsefartygsrutter med en elektronisk enkät i juli-augusti. Tanken med att engagera serviceanvändarna i planeringen av trafikservicen är att säkerställa att trafikservicen är ändamålsenlig och svarar mot dagens behov. NTM-centralen fortsätter beredningen av konkurrensutsättningen utifrån servicenivåprinciperna och kommer att offentliggöra servicenivåutkast för kommentarer under hösten. Enligt servicenivåprinciperna ordnas trafikförbindelser enligt behoven hos fast bosatta invånare och målet är bl.a. att förbättra invånarnas möjligheter att sköta ärenden i servicecentrum. De nya avtalsperioderna börjar 1.5.2022.

Principer för utarbetandet av servicenivåutkast

Enligt 5 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling bör staten försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning har nödvändiga trafikförbindelser. NTM-centralen kommer därför att avsluta trafikeringen till alla de öar, vars ruttområden nu kommer att konkurrensutsättas, där det inte finns invånare som har registrerats som fast bosatta. Det är inte statens uppgift att ordna med transport till dessa öar.

I och med att antalet öar som omfattas av trafiken blir färre kommer trafikförbindelserna till de återstående öarna att kunna förbättras på så sätt att serviceresor möjliggörs oftare än i dag, minst en gång i veckan. För närvarande finns flera öar som omfattas av rutterna från vilka det inte är möjligt att åka till närmaste servicecentrum för att uträtta ärenden och återvända tillbaka till hemön samma dag. Det här missförhållandet vill vi rätta till. På grund av de långa avstånden kommer en del av dessa ärendeturer att skötas med snabba båtar som endast transporterar personer.

Trafikförbindelserna för öar med fast bosättning längs Nagus tvärgående rutt förbättras så att det finns turer under flera dagar och det blir möjligt att uträtta ärenden. På kajplatser där kajen och farleden gör det möjligt utökas turerna med ett sådant fartyg som klarar av att transportera fordon och frakt.

NTM-centralen kommer även att granska rutternas hållplatser på fastlandet i samband med konkurrensutsättningen, vilket kan komma att leda till bättre tidtabeller och förbättrade möjligheter att sköta ärenden. Även fartygens tekniska krav kommer att granskas för att säkerställa en pålitlig och trygg förbindelsefartygstrafik.

Användarna av förbindelsefartygstrafiken har möjlighet att delta i beredningen av konkurrensutsättningen

Användarna av förbindelsefartygstrafiken har haft möjlighet att delta i beredningen av konkurrensutsättningen. Delaktighetsprocessen är inte lagstadgad, NTM-centralen har själv velat ta användarnas perspektiv i beaktande i de olika beredningsfaserna. I juli-augusti användes elektroniska enkäter för att kartlägga användarnas trafikbehov. Det kom in många svar, totalt 215 stycken. Efter den elektroniska enkäten var det meningen att möten för användarna av rutterna skulle ha ordnats, men på grund av coronavirussituationen är möten ansikte mot ansikte inte möjliga. NTM-centralen kommer att göra servicenivåutkasten med stöd av tillgängliga uppgifter utan att träffa användarna. Servicenivåutkasten offentliggörs för kommentarer senare i höst.

Genom att engagera serviceanvändarna i planeringen av trafikservicens olika skeden säkerställs att trafiken svarar mot dagens behov och att trafikservicen blir en ändamålsenlig helhet.

Avsikten är att konkurrensutsätta rutternas serviceavtal under vintern. De nya avtalen gäller perioden 1.5.2022–30.4.2027. Målet är att ingå avtalen efter konkurrensutsättningen i februari 2021.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 601

Nyckelord

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kyrön uuden rautatien alikulun heikot näkemät edellyttävät autoilijoilta tarkkaavaisuutta23.11.2020 11:53:54 EETTiedote

Kyrön uuden rautatien alikulun aiheuttamat näkemäpuutteet läheisissä liittymissä puhuttavat edelleen kuntalaisia. Ongelmaksi koetaan erityisesti alikulkukäytävän kaiteiden aiheuttama näkemäpuute. ELY-keskus sai keväällä kunnanvaltuuston tekemän ehdotuksen liikennepeilien asettamisesta liittymiin näkemien parantamiseksi. ELY-keskus totesi tuolloin vastauksessaan, että liikennepeilit eivät sovi liittymiin liikenneturvallisuussyistä. Näkemät ovat huonot, mutta tilannetta on hankala parantaa tienpidon toimin. Kyröntielle kääntyminen edellyttää autoilijoilta malttia ja tarkkaavaisuutta. Puutteelliset näkemät liittymissä eivät ole mitenkään poikkeuksellisia vaan varsin yleisiä etenkin kaupunkiympäristöissä. Kokonaisuutena Kyrön alikulun rakentaminen on parantanut merkittävästi taajaman liikenneturvallisuutta.

Ysitien uudesta tievalaistuksesta kolmannes odottaa sähköliittymän kytkentää20.11.2020 15:30:19 EETTiedote

Perusväylänpidon tasokorotuksesta osa rahoituksesta suunnattiin investointeihin ja tällä rahoituksella on täydennetty tievalaistusta Turun sisääntuloväylillä. Uutta valaistusta on rakennettu valtatielle 9 välille Moisio – maantie 204 ja Kustavintielle (mt 192) välille Somersoja – Mietoinen. Valaistusten rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa ja työt ovat saatu lähes valmiiksi. Kustavintien valaistus on jo toiminnassa, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä marraskuun loppuun. Ysitien valaistuksesta Turku Energian verkossa olevat uudet tievalaistuskeskukset Moisiossa ja Jäkärlässä ovat jo toiminnassa. Sen sijaan Rauhankylän eritasoliittymässä oleva tievalaistuskeskus odottaa sähkön kytkemistä. ELY-keskus ja hankkeen urakoitsija eivät ole saaneet jakeluverkonhaltijalta Carunalta vahvistusta, milloin sähköliittymä kytketään.

Coronarekommendationerna som gäller för kollektivtrafiken är även i kraft på skärgårdens förbindelsefartyg20.11.2020 12:48:26 EETTiedote

Användningen av ansiktsmasker på skärgårdens förbindelsefartyg har väckt diskussion och oro bland passagerarna. Restiderna inom förbindelsefartygstrafiken är ofta långa och passagerarna delar på en gemensam kabin. Användningen av ansiktsmasker har dock inte varit särskilt allmän på förbindelsefartygen. NTM-centralen i Egentliga Finland påminner att de anvisningar och rekommendationer som hälsomyndigheterna gett för kollektivtrafiken gäller även förbindelsefartygen. För stunden gäller till exempel i Egentliga Finland en rekommendation att använda ansiktsmask bland annat i kollektivtrafiken och i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd till andra. Även informationen på fartygen kommer att förbättras.

Joukkoliikennettä koskevat koronasuositukset ovat voimassa myös saariston yhteysaluksilla20.11.2020 12:41:51 EETTiedote

Maskien käyttö saariston yhteysaluksilla on herättänyt keskustelua ja huolta matkustajien keskuudessa. Yhteysalusliikenteessä matka-ajat ovat usein pitkiä ja matkustajat jakavat yhteisen matkustamon. Kasvomaskien käyttö ei ole kuitenkaan ollut yhteysaluksilla kovin yleistä. Varsinais-Suomen ELY-keskus muistuttaa, että terveysviranomaisten joukkoliikenteeseen antamat ohjeet ja suositukset koskevat myös yhteysaluksia. Tällä hetkellä esimerkiksi Varsinais-Suomessa on voimassa suositus käyttää kasvomaskia mm. joukkoliikenteessä ja tilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää riittävää turvaväliä muihin. Myös aluksilla olevaa informaatiota tullaan parantamaan.

Huhkon uusi pyörätieyhteys valtatien 8 varrella on valmis13.11.2020 09:03:14 EETTiedote

Uusi jalankulku- ja pyöräily-yhteys Huhkon alueella on saatu valmiiksi. Väylää pitkin pääsee nyt pyöräilemään Turusta Raisioon valtatien 8 suuntaisesti. Osuus oli aiemmin sorapäällysteinen ja osa reitistä oli polkua ja pyörälle sopimatonta osuutta. Nyt koko yhteys Turun rajalta Raision Punttamäenpolulle on päällystetty ja pyöräiltävissä. Turku parantaa vielä Häränajajanpolun osuutta keväällä 2021. Koko yhteys kuuluu Turun seudulliseen pääpyöräilyverkkoon. Väylän parantaminen on tehty ELY-keskuksen ja Raision yhteistyönä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukseen sisältyvällä MAL-rahoituksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum