Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén: Fortsatta satsningar på beredskapen

Dela
Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté samlades till årets första möte för att uppdatera lägesbilden för den regionala beredskapen. Beredskapen är fortsättningsvis på god nivå och varje organisation arbetar kontinuerligt för att främja den.

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté samlades 9.2.2023 under ledning av överdirektör Marko Pukkinen.

Rysslands invasion av Ukraina för ett år sedan förändrade avsevärt säkerhetsläget i Europa. I början av mötet konstaterade överdirektör Pukkinen att vi under året har varit tvungna att förbereda oss för ett sådant läge som det i Europa inte längre skulle finnas behov för.

Den militära och civila beredskapen har fått ny betydelse också för oss här i Finland. Vi stöder Ukraina i en gemensam europeisk front, summerade Pukkinen.

Läget inom regionens beredskap är fortsättningsvis gott. Det dagliga beredskapsarbetet fortsätter inom alla sektorer på ett omfattande sätt.

I Finland är antalet skyddsrumsplatser tillräckligt

Tarja Wiikinkoski, direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, berättade att inrikesministeriet utreder hur många skyddsrumsplatser det finns i Finland och i vilket skick skyddsrummen är. I Finland finns det enligt uppdaterade uppgifter ungefär 50 500 skyddsrum med platser för cirka 4,8 miljoner personer. Antalet skyddsplatser är tillräckligt i Finland.

Antalet skyddsrum varierar mellan kommunerna främst på grund av byggnadsbeståndet. Det finns mest skyddsrum i städerna och minst i småhusområden och glesbebyggda områden. För Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands del finns det i Birkaland ungefär lika många skyddsplatser som invånare. Antalet skyddsplatser i relation till befolkningsmängden är minst i Södra Österbotten där det finns platser för 48 procent av invånarna. Det är en direkt följd av att det i området inte finns stora städer och att byggnadsbeståndet därför består av småhus och egnahemshus. Antalet skyddsplatser är emellertid högre i Seinäjoki än i de andra kommunerna i Södra Österbotten.

Wiikinkoski påminde om att det också finns andra sätt att skydda sig än i skyddsrum, till exempel att ta skydd hemma eller i tillfälliga skyddsrum och att förflytta befolkningen till tryggare områden. I fjol övades förflyttningar av befolkningen i beredskapsövningar som regionförvaltningsverket ordnade och i det sambandet kartlades också skyddsrumsläget.

De uppdaterade uppgifterna om antalet skyddsrum och skyddsplatser grundar sig på uppgifter från räddningsverken kombinerade med inrikesministeriets tidigare uppgifter och Statistikcentralens uppgifter om byggnads- och bostadsproduktionen.

I den regionala beredskapskommittén som samordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland deltar 46 aktörer från regionen. Samarbete görs på bred front. En central del av regionförvaltningsverkens verksamhet är att göra det möjligt för aktörerna att hålla kontakt med varandra och att förmedla korrekt och aktuell information till alla parter. Samarbetet är intensivt i regionerna och blir hela tiden mångsidigare när nya störningssituationer uppstår.


Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

Ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa hengenpelastusmitalit Helsingissä 7.6.20235.6.2023 10:53:34 EEST | Kutsu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit keskiviikkona 7.6.2023 klo 13 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle, jotka ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen. Tilaisuus järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa, os. Ratapihantie 9 (1. krs).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum