Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén i Södra Finland: Det är fortfarande viktigt att höja vaccinationstäckningen i bekämpningen av coronaepidemin

Dela

Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde 8.10.2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget. Beredskapskommittén diskuterade mötesbegränsningarna under pandemin även ur scenkonstens synvinkel. Dessutom behandlades fågelinfluensasituationen.

Merja Ekqvist, överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland öppnade mötet genom att tacka alla för det betydande arbete som gjorts för att bekämpa coronapandemin. I södra Finland har man levt inom epidemins tyngdpunktsområde.

– För en del medborgare och företag har coronabegränsningarna och bekämpningsåtgärderna varit mycket tunga. Det behövs gemensamma ansträngningar för att hantera de sociala, hälsomässiga, psykologiska, kulturella och ekonomiska ärren från pandemin. Vi måste på alla sätt bekämpa indelningen i olika läger, sade Ekqvist.

Aktuella coronaläget

– I och med att vaccinationstäckningen har ökat har epidemiläget lättat och de senaste mötesbegränsningarna som regionförvaltningsverket fastställt upphörde i slutet av september. I hela Finland gäller dock fortfarande de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar, med vilka man förbättrar hälsosäkerheten i klient- och publiklokaler, berättade Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Nikunen presenterade dessutom verkställandet av regeringens nya hybridstrategi. Enligt den uppdaterade strategin är samhällets funktioner i regel öppna, men om situationen kräver kan riktade begränsningar fortfarande införas. Syftet är att de riktade begränsningarna ska vara mer avgränsade än tidigare, såväl i fråga om objekt, innehåll, varaktighet och område.

Coronaöversikten för Södra Finland presenterades av biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen. Viruset förekommer fortfarande bland befolkningen, särskilt hos ovaccinerade. Därför är åtgärder som främjar hälsosäkerheten, till exempel användningen av ansiktsmask, fortfarande viktiga. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ökar antalet coronapatienter som kräver sjukhusvård och situationen väcker oro över sjukhusvårdens resurser. Att höja vaccinationstäckningen är nu det viktigaste målet.

Kultur- och evenemangsbranschen önskar en dialog om beredningen av beslut om begränsningar

Coronapandemin ur scenkonstens synvinkel lyftes fram av Timo Tuovila, produktionsdirektör för Finlands nationalopera och nationalbalett. Inom operan och i större utsträckning inom evenemangsbranschen har man vidtagit många åtgärder för att garantera personalens och publikens säkerhet. Tuovila betonade vikten av samarbete, dialog och lyssnande för att branschen, som drabbats hårt av coronabegränsningarna, kan återhämta sig och förtroendet för myndigheternas beslut kan bevaras och återställas. – Vi hoppas att scenkonsten och evenemangsbranschen från första början tas med i beslutsfattandet och i utarbetandet av praktiska anvisningar tillsammans med politiker och myndigheter, sammanfattar Tuovila.

Beredskapskommittén konstaterade att kultur- och evenemangsbranschen i huvudsak har fungerat mycket ansvarsfullt under pandemin. Det är viktigt att föra en konstruktiv diskussion om myndigheternas åtgärder och en intensifiering av samarbetet så att näringsidkarnas behov beaktas så väl som möjligt i en epidemisituation som snabbt förändras och med de ramvillkor som lagen ställer. Utvecklingen är nödvändig med tanke på såväl coronakrisen som eventuella framtida kriser.

Fågelinfluensa i Janakkala

I slutet av mötet gav länsveterinär Elias Dahlsten, chef för enheten för miljö- och hälsoskydd, en översikt över fågelinfluensasituationen och berättade om myndigheternas samarbete för att bekämpa sjukdomen. Sjukdomen orsakar hög dödlighet hos fåglarna och Livsmedelsverket har begränsat förflyttningen av fjäderfä och produkter från vilda fåglar i smittzonen. Man känner dock inte till något hot mot människors hälsa.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum