Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: coronaläget i området är relativt stabilt, men kampen mot viruset fortsätter målmedvetet

Dela

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av sin ordförande Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket. Lägesbilden uppdaterades i fråga om coronaviruset och andra aktuella observationer i området. Forskardoktor Tuomas Aivelo från Helsingfors universitet berättade för beredskapskommittén om pandemier och beredskapen inför dem ur ekologisk och evolutionsbiologisk synvinkel. Dessutom gick man igenom de viktigaste observationerna från den 18:e omgången av medborgarpulsen.

Överdirektör Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland berättade i början av mötet om aktuella coronaobservationer. Utifrån incidenstalen kan en positiv utveckling skönjas under den senaste tiden, men det finns ännu ingen anledning att ropa hej förrän vi är över bäcken. ”Har vi redan passerat den tredje sjukdomsvågens topp?”, funderade Pukkinen.

Överdirektör Pukkinen konstaterade att de begränsningsbeslut som regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattat har visat sig vara behövliga och rätt riktade. I Birkaland är coronaläget för närvarande sämst bland landskapen i området. Enligt Pukkinen kan innehållet i begränsningarna dock lättas upp, om situationen tillåter det i fortsättningen.

Överdirektör Pukkinen lyfte dessutom fram regionförvaltningsverkets s.k. gränsbeslut: kommunerna är nu skyldiga att ordna hälsokontroller för inresande. Västra och inre Finlands regionförvaltningsverk har också fört förhandlingar om hälsosäkerhet vid gränsövergångsställena med flera olika myndigheter i fråga om Vasa hamn den 30 mars och Tammerfors–Birkala flygplats den 7 april. ”Gränserna har inte läckt tidigare heller, men kontrollen har nu säkerställts genom föreskriften”, konstaterade Pukkinen.

Pandemin och beredskapen ur ekologisk synvinkel

 

Tuomas Aivelo, forskardoktor i ekologi och evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet, föreläste för beredskapskommittén hur smittämnen sprids och vilka faktorer som påverkar uppkomsten av pandemier. Pandemiernas historiska utveckling visar att vi har gått in i en tid av pandemier orsakade av luftvägsvirus. I framtiden kommer pandemier som orsakas av fladdermöss eller virus i andra viltlevande djur att bli allt mer sannolika. ”Samtidigt förtydligas emellertid vår uppfattning kontinuerligt om var och hur virus förekommer och sprids och det kommer att finnas allt noggrannare verktyg för hantering av eventuella pandemier. Det finns ständigt allt fler människor på jorden och på grund av att mänsklighetens medelålder stiger i framtiden kommer det att finnas fler människor som hör till riskgrupperna. Pandemihanteringen kommer alltså i framtiden att accentueras ytterligare", sade Aivelo.

Medborgarpulsen

Tarja Wiikinkoski, direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, presenterade för beredskapskommittén de viktigaste resultaten av den 18:e omgången av den Medborgarpuls som Statistikcentralen genomfört på uppdrag av statsrådet. Oro väcker bl.a. observationerna att tillfredsställelsen med myndigheternas beredskap har sjunkit till sin lägsta nivå och att till exempel tillfredsställelsen med myndigheternas kommunikation och förtroendet för de uppgifter som den politiska ledningen, tjänstemännen och redaktörerna ger om coronakrisen har fortsatt att sjunka. ”Som klart positiva resultat kan man dock se att myndigheternas anvisningar följs bättre än under början av året och att viljan att låta vaccinera sig mot corona har hållits på en hög nivå”, konstaterade Wiikinkoski.

Myndigheternas prestationsförmåga och beredskap god – var och en kan påverka

Olika deltagare i beredskapskommittén konstaterade att coronaläget för närvarande är relativt lugnt och stabilt och att det just nu inte märks några alarmerande tecken. De konsekvenser påskhelgerna eventuellt har för sjukdomsläget är dock ännu inte helt kända.

Som en sammanfattning om det nuvarande läget i området konstaterade beredskapskommittén att myndigheterna fortfarande under coronaläget har bevarat en god prestationsförmåga och att man har förberett sig på olika hotscenarier. I likhet med regionförvaltningsverket betonar beredskapskommittén att alla invånare i området genom sin egen verksamhet kan bidra till att situationen fås under kontroll genom nuvarande åtgärder.

Mer information

överinspektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582 fornamn.efternamn@rfv.fi
direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0 295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länkar

Mer information och resultat från enkäten Medborgarpulsen finns på statsrådets webbplats: Medborgarpulsen ( på finska, öppnas i en ny flik)

Gällande beslut av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om obligatoriska hälsokontroller enligt 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar, i kraft till 30.4.2021

Gällande beslut om sammankomstbegränsningar som fattats av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i enlighet med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar, i kraft till 30.4.2021

Gällande beslut om sammankomstbegränsningar som fattats av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för kommunerna inom Birkalands sjukvårdsdistrikt enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar, i kraft till 18.4.2021

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings - och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis (på finska, webbplatsen minedu.fi)

Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och verksamheter omfattas av regionförvaltningsverkens bestämmelser?

Alla frågor på webbplatsen rfv.fi om coronan och ordnandet av offentliga tillställningar

Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats om gällande rekommendationer och begränsningar i området,

Birkalands sjukvårdsdistrikts webbplats om gällande rekommendationer och begränsningar i området (på finska)

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts webbplats om gällande rekommendationer och begränsningar i området, (på finska)

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts webbplats om gällande rekommendationer och begränsningar i området,

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts webbplats om gällande rekommendationer och begränsningar i området, (på finska)

 

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning för evenemangsarrangörer (mån - fre klockan 8 - 11.30 och 12.30 - 16): 0295 016 666, koronainfo@avi.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum