Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén: vi kan öka beredskapen om världsläget kräver det

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde för fjärde gången under hösten. Myndigheterna följer fortsättningsvis upp säkerhetsläget och beredskapen på ett intensifierat sätt.

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté diskuterade de instabila förhållandena i regionen som bottnar i de europeiska och globala förändringarna.

Överdirektör Marko Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland konstaterade att regionförvaltningsverket i sin egen verksamhet och vid utförandet av lagstadgade uppgifter strävar efter att öka beredskapsåtgärderna om det anses nödvändigt.

”Till exempel kan beredskapskommittén mötas oftare om situationen vänder till det sämre. Vi följer aktivt med läget och strävar efter att agera på alla sätt som situationen kräver.”

De västliga underhållslederna är viktigare än förut

Beredskapskommittén tog upp logistikförbindelserna i västra Finland med tanke på eventuell eskalering av Rysslands anfallskrig. Tanken på att kriget utvidgas så att Finlands underhållsleder skulle äventyras ventilerades.

”Finland är i praktiken en ö dit mycket material transporteras med båtar. Finlands försörjningsberedskap vilar på instabil grund om krisen eskalerar ytterligare” sade överdirektör Pukkinen.

Trafiken och logistiken har ett väsentligt samband med beredskapen och försörjningsberedskapen. Hamnarna i Bottniska viken och förbindelserna till dem blir allt värdefullare. I landskapen i Västra Finland har man redan tidigare tagit ställning till behovet av att effektivisera förbindelserna västerut genom att fokusera på att förbättra underhållskorridorerna.

NÄLKÄ23-övningen och säkerhetsforumet ökar beredskapen

Den regionala beredskapen ökar genom övningen NÄLKÄ23 nästa år. I övningen studeras hur lantbruket fungerar under undantagsförhållanden, dvs. jordbrukare som förflyttas från andra delar av Finland till tre landskap i Österbotten.

Övningen NÄLKÄ23 är en naturlig fortsättning på höstens LSS22-övning, där man koncentrerade sig på befolkningsförflyttningar från andra håll i Finland till Västra och Mellersta Finland. Det pågår också ett projekt där det utarbetas en guide för den regionala och lokala beredskapen för lantbruksenheter. Projektet hänför sig delvis till övningen NÄLKÄ23.

I landskapet Södra Österbotten har det inrättats ett säkerhetsforum som har sammanträtt i slutet av hösten för att diskutera en gemensam lägesbild.

Både beredskapskommittén och den regionala ELVAR-kommittén önskar satsningar på cyberberedskapen.

”Det behövs stöd för cybersäkerhetsfrågor i regionen. Om det är brist på vårdpersonal så finns det också bara ett begränsat antal experter på cybersäkerhet. Det är förståeligt att i synnerhet små kommuner står inför utmaningar när det gäller cybersäkerhetsfrågor”, sade överdirektör Pukkinen.

Coronasmittorna påverkar personalläget

I lägesbilden av försörjningsberedskapen är värmeförsörjningen, hälso- och sjukvården och medierna de sektorer som oroar mest. Lägesbilden för vattenförsörjningen är något bättre.

Coronaläget har under hösten gått mot det sämre. Inom hälso- och sjukvården och även på andra arbetsplatser har coronasmittorna påverkat personalbristen.

I genomsnitt löper det bra för företagen i regionen. En eventuell recession anses bli relativt kortvarig.

I överdirektör Marko Pukkinens översikt är det Rysslands anfallskrig med återspeglingar som är den största faran för stabiliteten. Övriga är till exempel utvecklingen av relationerna mellan Kina och USA, energibristen och Finlands försörjningsberedskap.

”Vi följer med situationen och reagerar på utvecklingsbehov”, sade Pukkinen.

Samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna fungerar väl. Myndigheterna fortsätter att följa upp säkerhetsläget och beredskapen på ett intensifierat sätt. Också beredskapskommitténs möten är en del av den här beredskapen.

Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi alkoi 2.2.2023 Oulussa – päivitykset tarpeen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta2.2.2023 14:27:12 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssin kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöille. Osallistujat jatkokurssille tulevat peruskurssit 72 - 75 vuosina 2013 - 2016 suorittaneille henkilöille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Ilman putoamissuojausta työskennellyt työntekijä putosi ja loukkasi itsensä – päätoteuttajan vastaavalle työjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle tuomiot työturvallisuusrikoksesta1.2.2023 15:27:38 EET | Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingissä rakennustyötä päätoteuttajana suorittaneen yhtiön vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 27.1.2023.

EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl1.2.2023 07:58:19 EET | Tiedote

Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom hela EU genomfördes drygt 2 600 inspektioner av kampanjer, i vilka 27 länder deltog. I Finland gjordes 103 inspektioner.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kävi läpi suunnitelman alkaneelle vuodelle31.1.2023 13:04:14 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen uudessa kokoonpanossa. Valmiustoimikunta on oman toimialueensa kokonaisturvallisuuteen liittyvän yhteistoiminnan edistämiseksi perustettu alueellinen toimielin, jollainen toimii jokaisen aluehallintoviraston alueella. Tänä keväänä Pohjois- Suomen valmiustoimikunta keskittyy kokouksissaan erityisesti alueellisiin riskiarvioihin ja niihin liittyviin tilannekatsauksiin sekä varautumisen yhteensovittamiseen ja alueelliseen huoltovarmuuteen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum