Aluehallintovirasto

Beslut enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar för HNS-området - säkert avstånd ska garanteras i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ålägger aktörerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, exempelvis enskilda näringsidkare, att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet är i kraft under tiden 25.2–14.3.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 24 februari 2021 meddelat ett beslut som ålägger många aktörer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) att säkerställa att nära kontakter mellan personer i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets faktiskt kan undvikas. Beslutet gäller följande aktörer:

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
  • enskilda näringsidkare
  • kommuner och samkommuner
  • religionsamfund
  • offentligrättsliga organ

Beslutet är i kraft 25.2 - 14.3.2021, och är i enlighet med paragraf 58 d i den temporära lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger - beslut om begränsning av restaurangernas verksamhet fattas av statsrådet.

Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt.

Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter

Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft 22.2.2021 förpliktar aktörerna att iaktta allmänna hygienanvisningar i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för vistelse av en begränsad kund- eller deltagarkrets utan särskilt föreläggande. Om de allmänna hygienskyldigheterna inte räcker till för att dämpa det epidemiologiska läget, kan regionförvaltningsverket, i enlighet med vad Regionförvaltningsverket i Södra Finland har gjort 24.2.2021, bestämma att användningen av utrymmena ordnas så att nära kontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten och sällskapen faktiskt kan undvikas.

Nära kontakt innebär fysisk kontakt eller vistelse ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd under mer än 15 minuter. Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Metoderna för aktörerna kan själva definiera metoderna av dem själva. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter, kan utrymmena inte användas.

Regionförvaltningsverket vägleder aktörerna på allmän nivå vid genomförandet av den nya bestämmelsen. Vi strävar efter att så snart som möjligt ge svar på de vanligaste frågorna på vår webbplats rfv.fi.

Hälsovårdsmyndigheterna i regionen har hörts - incidensen av covid-19 är hög

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde eller flera kommuners område, om förekomsten av de infektioner som konstaterats under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare är minst 25 och det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område konstateras smittkluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som medför betydande risk för ny smittspridning.

Inom HNS-området är förekomsten av koronavirussmittor klart högre än i något annat sjukvårdsdistrikt. Antalet nya smittor per vecka har ökat snabbt och en stor del av dem är kan inte spåras. Även de mer smittsamma virusvarianternas andel av alla smittor har ökat snabbt. Regionförvaltningsverket fattade sitt beslut efter att först ha hört coronauppföljningsgruppen som samordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, huvudstadsregionens coronargrupp och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Regionförvaltningsverket fortsätter att bedöma helheten av begränsningarna inom HNS-området. Den nya paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar skulle också göra det möjligt att tillfälligt stänga kund- och verksamhetsutrymmen i regionen för högst två veckor, om det är nödvändigt på grund av det epidemiologiska läget. Också en enskild kommun kan fatta beslut om stängning inom sitt eget område.

Det epidemiologiska läget kräver att också övriga bestämmelser och rekommendationer följs

Även om den ändring som har trätt i kraft i lagen om smittsamma sjukdomar 22.2.2021 inte gäller restauranger, styrs deras verksamhet av den gällande temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning. Enligt dem ska restaurangernas verksamhet ordnas på ett hälsosäkert sätt. Regionförvaltningsverket övervakar att skyldigheterna fullgörs.

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område gäller dessutom föreläggandet om sammankomstbegränsningar som Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade den 19 februari 2021: det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst sex personer i regionen.

THL, HNS och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. Var och en bör följa rekommendationerna för sin del.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016564
  • Merja Ekqvist, överdirektör (kontakt via assistent Taina Kemppi), tfn 0295 016051

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum