Työterveyslaitos

Beslut om arbetshälsa ska grunda sig på kunskap – en avgiftsfri handbok för social- och hälsovårdsbranschen

Dela

Nyckeln till att hantera arbetshälsa ligger i att dra nytta av kunskap om personalen. Arbetshälsoinstitutets nya handbok ska hjälpa organisationer inom social- och hälsovården att främja arbetshälsan med hjälp av kunskap och analys. När perspektivet arbetshälsa ingår i alla beslut i organisationen, främjas arbetshälsan på lång sikt.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.11.2022

Handboken ”Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla” tar upp metoder för att främja arbetshälsan och genomföra ändringar ur perspektivet ”ledning genom kunskap”. Handboken riktar sig främst till ledningen och cheferna inom social- och hälsovårdssektorn, men även välfärdsområdena kan ha nytta av handboken.

Det är viktigt att hitta lämpliga informationskällor för din organisation, med vars hjälp arbetshälsan och faktorer som förutspår den kan undersökas.

– Social- och hälsovårdsorganisationerna är vana vid att utnyttja kund- och kommunuppgifter. Istället är det värt att satsa på att dra nytta av uppgifter om personalens arbetshälsa för att söka stöd för utvecklingen av arbetshälsan, säger Mervi Halonen, specialsakkunnig på Arbetshälsoinstitutet.

Att kombinera de insamlade uppgifterna med andra tillgängliga uppgifter, till exempel patientsäkerhet, är också begränsat i många social- och hälsovårdsorganisationer. Organisationerna måste identifiera vilken typ av uppgifter de redan förfogar över och hur uppgifterna kan kombineras med varandra för att främja arbetshälsan.

Betydelsen av strategisk hantering av arbetshälsan framhävs inom social- och hälsovårdssektorn

De anställdas välbefinnande måste beaktas som en del av all verksamhet i organisationen. På grund av de begränsade personalresurserna inom social- och hälsovården är det av största vikt att fokusera på de anställdas välbefinnande.

– En anställd med god arbetshälsa utför sina uppgifter och bidrar därmed till att uppnå organisationens mål. Inom social- och hälsovården återspeglas detta bland annat i en nöjd och trygg patient och på sektorns attraktionskraft, säger Liisa Mäkelä, ledande forskare på Arbetshälsoinstitutet.

Det hör till ledningens ansvar att se till att utvecklingen av arbetshälsan utgör en del av det strategiska ledningsarbetet. Det är inte nödvändigt att lösa alla frågor som rör arbetshälsan på en och samma gång, utan hanteringen av arbetshälsan är en långsiktig verksamhet.

– Perspektivet ”Ledning genom kunskap” kan inledningsvis användas i samband med ett av de strategiskt centrala problemen. Om till exempel huvudproblemet är en hög personalomsättning, är det skäl att ta reda på vilka faktorer som förutser det. Det är också viktigt att skapa förståelse för framtida utvecklingstrender, säger Maarit Kauppi, forskningschef på Arbetshälsoinstitutet.

Bekanta dig med handboken

Ytterligare information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Ingripande i den etiska belastningen inom äldrearbetet förbättrar arbetshälsan, vårdkvaliteten och tillgången till arbetskraft31.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Etisk belastning är en betydande faktor som belastar arbetshälsan inom äldreomsorgen. Modellen Vanhustyön vatupassi (Vattenpasset för äldrearbete) erbjuder lösningar för chefer och ledningen, med vilka de kan stävja den etiska belastningen i vardagen inom äldrearbetet och bygga en etisk arbetskultur. Resultatet är bättre arbetshälsa och på lång sikt äldrearbete med större dragningskraft.

Vanhustyön eettiseen kuormitukseen puuttuminen parantaa työhyvinvointia, hoidon laatua ja työvoiman saatavuutta31.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Eettinen kuormitus on merkittävä vanhustyön työhyvinvointia koetteleva tekijä. Vanhustyön vatupassi -malli tarjoaa esihenkilöille ja johdolle ratkaisuja, joilla hillitä eettistä kuormitusta vanhustyön arjessa ja rakentaa eettistä työkulttuuria. Tuloksena on parempaa työhyvinvointia ja pitkällä tähtäimellä vetovoimaisempaa vanhustyötä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum