Aluehallintovirasto

Beslut om att säkert avstånd ska kunna säkerställas återinförs i Kymmenedalen

Dela

Det epidemiologiska läget har försämrats i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt och enligt den regionala coronasamordningsgruppens lägesbild uppfylls kriterierna i lagen för ett så kallat beslut om säkert avstånd. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat ett beslut som förpliktar att säkerställa säkert avstånd. Beslutet är i kraft i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt 21.5-15.6.2021.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut ska aktörerna som svarar för användningen av utrymmena säkerställa att kunderna och de som deltar i verksamheten de facto kan undvika närkontakt med varandra. Kunderna och deltagarna ska alltså kunna hålla säkert avstånd till varandra i utrymmena. I lagen definieras närkontakt som vistelse på mindre än två meters avstånd i mer än femton minuter eller fysisk kontakt. Föreläggandet gäller inte kontakten mellan kunder och personal.

Beslutet är baserat på den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft 21.5-15.6.2021 i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverkets beslut förpliktar många aktörer både inom den offentliga och privata sektorn:

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
  • enskilda näringsidkare
  • kommuner och samkommuner
  • religionssamfund
  • offentligrättsliga inrättningar.

Föreläggandet gäller inomhusutrymmen där det samtidigt vistas över tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för antalet kunder i utomhusutrymmen är femtio. I så kallade utrymmen med hög risk, så som inomhusutrymmen för motion och rekreation ska föreläggandet följas utan gränser för antalet kunder. Föreläggandet om säkert avstånd gäller inte läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Kriterierna för beslutet definieras i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket kan fatta beslutet om följande kriterier uppfylls:

  • Incidensen av covid-19 per 100 000 invånare över de senaste 14 dygnen är minst 25 och
  • det i området konstateras smittkluster vilkas smittkedjor inte går att spåra på ett tillförlitligt sätt och som utgör en betydande risk för att nya smittor sprids.

De regionala coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten kontrollerar om kriterierna uppfylls. Det epidemiologiska läget i Kymmenedalen har enligt den senaste lägesbilden försämrats, kriterierna för ett beslut om säkert avstånd uppfylls och bedömningen är att beslutet är nödvändigt. Besluten ska upphävas genast när de inte längre är nödvändiga.

Aktörerna ska dessutom utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själv bestämma vilka metoder de använder - det kan handla om att exempelvis begränsa antalet kunder, ge besökarna olika tidpunkter och/eller arrangera utrymmet på något sätt. Planen ska hållas framlagd i utrymmet så att kunderna och de som deltar i verksamheten kan se den. Planen ska inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Aktörerna som svarar för kundutrymmena ska dessutom alltid beakta allmänna hygienkrav enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och informerande av kunderna om rutiner som förebygger spridningen av viruset.

I regel övervakar kommunerna att aktörerna följer skyldigheterna gällande hygien och säkert avstånd. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas på viss tid om högst en månad eller förelägga ett vite.

Dessutom är regionförvaltningsverkets beslut som begränsar antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tjugo personer i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt i kraft till den 31 maj 2021. Regionförvaltningsverket och coronasamordningsgrupperna bedömer enligt det epidemiologiska läget kontinuerligt om besluten som är i kraft är nödvändiga och om det behövs nya beslut.

Utöver beslutet om sammankomstbegränsningarna i juni för Kymmenedalen fattar Regionförvaltningsverket i Södra Finland måndagen den 24 maj beslut också för Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Beslutet för Södra Karelens sjukvårdsdistrikt är meddelat för perioden 19.5-15.6.2021 (läs mer i pressmeddelandet: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69909620).

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum