Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Betydande tilläggsfinansiering för anskaffning av digitala medier för barn och unga till de allmänna biblioteken

Dela

Av riksdagens tilläggsbudget som utarbetades på grund av coronaepidemin beviljas ett anslag på 800 000 euro till de allmänna bibliotekens anskaffningar av nationella digitala medier. Summan kommer att användas för att skaffa elektroniska material för barn och unga. I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten.

I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten. Bild: Maarit Hohteri / Helsingfors stad
I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten. Bild: Maarit Hohteri / Helsingfors stad

Finansieringen kommer att användas till att skaffa licenser till e-material och jämna ut skillnaderna i omfattningen av och tillgången till e-material i olika kommuner. I valet av material kommer man att utnyttja bibliotekens specialkompetens under hela projektets gång.

Projektet koordineras av Konsortiet för de allmänna biblioteken som fungerar under Helsingfors stadsbibliotek och som representerar hela landet. Konsortiet ansvarar för att koordinera och konkurrensutsätta anskaffningarna samt samarbetet med förlagen. Förutom de allmänna biblioteken ingår också aktörer som på olika sätt deltar i att producera, förmedla och informera om digitala material i projektets centrala intressentgrupper.

”Finansieringsbeslutet är mycket välkommet. Det visar att beslutsfattarna har visdomen att stöda barns och ungas jämlika tillgång till information och nya upplevelser på ett konkret sätt. Ett mer heltäckande nationellt utbud av e-material på biblioteken har varit ett långsiktigt arbete, och nu kan vi främja det snabbare”, säger Virva Nousiainen-Hiiri från Helsingfors stadsbibliotek, chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster.

Med hjälp av projektfinansieringen kan man skapa bättre möjligheter för barn och unga att delta i berättelsernas och litteraturens värld, förbättra deras digitala färdigheter och därmed också förebygga utslagning. Med tilläggsfinansieringen kan man skapa ett högklassigt digitalt material för barn och unga som kan användas i hela landet på ett jämlikt sätt genom de allmänna biblioteken.

Projektet pågår till juni 2023.

Nyckelord

Kontakter

Virva Nousiainen-Hiiri
Chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster
Helsingfors stadsbibliotek
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi, 050 4025813

Marja Hjelt
Planerare
Konsortiet för de allmänna biblioteken
marja.hjelt@hel.fi, 09 310 85461

Bilder

I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten. Bild: Maarit Hohteri / Helsingfors stad
I det riksomfattande projektet som startats i och med anslaget vill man främja läsförmågan, skapa fler olika slags inlärningsmöjligheter och minska olikvärdigheten. Bild: Maarit Hohteri / Helsingfors stad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Uusia koronaepidemian hillitsemiseen tähtääviä rajoituksia ja suosituksia voimaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa 23.11.2020 alkaen 20.11.2020 16:41:00 EETTiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 19.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Kirjastot, kulttuurikeskukset, museot, nuorisotalot ja liikuntapaikat pysyvät auki. Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu enintään 20 henkilöön ja aikuisten joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta perutaan ajalla 23.11.-13.12.2020.

Ennakkotiedote: kulttuuri- ja kirjastojaoston ylimääräinen kokous 24.11.202020.11.2020 12:21:54 EETTiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu päätöksentekoon ylimääräiseen kokoukseen ti 24.11.2020. Kokouksen esityslista on julkaistu. Kokouksessa päätetään 3 miljoonan euron erityisavustuksen kohdentamisesta taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen vuosille 2020–2021 sekä kehittämistavustuksista vuodelle 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum