Liikennevakuutuskeskus

Betydligt svårare att åka bil till Ryssland

Dela
Finländsk trafikförsäkring fungerar inte i Ryssland och Belarus från början av juni när de internationella avtalen om grönt kort för trafikförsäkring upphör. En bilist ska ha en lokal försäkring som gäller i Ryssland, men villkoren i utländska försäkringar kan komma som en obehaglig överraskning för finländare. Utrikesministeriet uppmanar att undvika alla resor till Ryssland och Belarus.
När avtalen om grönt kort upphör med Ryssland och Belarus i slutet av maj, måste en trafikförsäkring tecknas med en lokal aktör efter gränspassagen. Photo: Mostphotos.
När avtalen om grönt kort upphör med Ryssland och Belarus i slutet av maj, måste en trafikförsäkring tecknas med en lokal aktör efter gränspassagen. Photo: Mostphotos.

Det är obligatoriskt att ha en trafikförsäkring överallt i Europa, även i Ryssland och Belarus. Det är betydande skillnader i omfattning och ersättningar mellan olika länders försäkringar. I Finland är man exempelvis van vid att trafikförsäkringen ersätter personskador för alla inblandade, utan övre gräns. Med en rysk trafikförsäkring är ersättningstaket per person cirka 5 500 euro, ännu lägre för skador på egendom.

– När man bedömer ersättningarna har Finland en av de bästa och mest omfattande trafikförsäkringarna i världen. Ersättningsnivån i Finland är ovanligt hög internationellt sett. Exempelvis ersätts inte personskador för den förare som orsakat olyckan alls via trafikförsäkringen i Ryssland, varnar Janne Jumppanen, direktör för Trafikförsäkringscentralen.

Lokal försäkring – lokala rutiner

När avtalen om grönt kort upphör med Ryssland och Belarus i slutet av maj, måste en trafikförsäkring tecknas med en lokal aktör efter gränspassagen. Försäkringar säljs inte på nätet. De ryska myndigheterna har meddelat att försäljningsställena ligger högst en halv kilometer från gränsen. Tills vidare har inte existensen av sådana försäljningsställen nära gränsen kunnat bekräftas.

När försäkringen tecknas med ett ryskt bolag sker behandlingen av en eventuell olycka med de lokala parterna, och eventuella ersättningar betalas i rubel till ett ryskt bankkonto. Trafikförsäkringscentralen behandlar inte olyckor som skett i Ryssland även om ett finländskt fordon är delaktigt.

Gröna kortet-ändringen påverkar inte skyddet för den som drabbats av en trafikskada i Finland. Man kan kontakta Trafikförsäkringscentralen gällande skador som ett fordon från utanför EES-området, till exempel Ryssland, orsakat.

Tusentals ryska bilar får körförbud

Ryska och belarusiska fordon som rör sig i Finland och andra länder i Europa är trafikförsäkrade fram till slutet av maj med en försäkring som grundar sig på avtalet om grönt kort. När det internationella avtalet om grönt kort upphör 31.5. gäller inte dessa försäkringar utanför ländernas gränser, utan man måste köpa en gränsförsäkring för fordonen. Trafikförsäkringscentralen påminner att i Finland ska fordon ha en giltig försäkring även om de inte körs.

– Från en dag till en annan blir tusentals fordon förbjudna i trafiken. Jag hoppas att ryssar som bor i Finland förstår sakens allvar och köper en försäkring i god tid. Polisen kan ta registreringsskyltarna från ett oförsäkrat fordon och utöver retroaktiv försäkringsavgift kan även andra påföljder påföras, varnar Jumppanen.

Gränsförsäkringen kan köpas i förväg redan i maj. Försäkringarna säljs såväl vid gränsövergångarna som hos Trafikförsäkringscentralen i Helsingfors. Priset är samma överallt och gränsförsäkringens försäkringsskydd är lika bra som i en finländsk trafikförsäkring. Om olyckan sker i Finland ersätts även personskadorna för den förare som orsakat olyckan.

Vad är ett grönt kort om trafikförsäkring?

Grönt kort är ett internationellt intyg om giltig trafikförsäkring. Det gör det enklare att bila utomlands, eftersom du inte behöver köpa en särskild lokal trafikförsäkring till länder som anslutit sig till systemet.

I Finland får du ett grönt kort, som anger försäkringens giltighetstid, i elektroniskt format avgiftsfritt från det försäkringsbolag som har beviljat trafikförsäkringen. I regel är Grönt Kort en svartvit pdf-fil som skickas till kunden och som ska skrivas ut för resan.

En trafikförsäkring som beviljats i Finland gäller automatiskt i Schweiz och alla länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du reser till dessa länder, behöver du inte nödvändigtvis begära ett grönt kort av försäkringsbolaget. Kortet underlättar dock ärendehanteringen i händelse av en trafikolycka.

Du ska alltid ha med dig kortet i länder som inte ingår i EES och som anslutit sig till gröna kort-systemet. Vid resor till länder som inte anslutit sig till gröna kort-systemet måste du vid gränsen skaffa en trafikförsäkring som gäller i det aktuella landet.

Mer information:  

direktör Janne Jumppanen, Trafikförsäkringscentralen, tfn 040 450 4543 
fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi 
Kommunikationsenheten, tfn 040 450 4700 

Mer information om att resa till Ryssland 

Mer information på ryska

Mer information på engelska

Nyckelord

Kontakter

Kommunikationsenheten betjänar på numret 040 450 4700 i regel vardagar kl. 9–15.

Bilder

När avtalen om grönt kort upphör med Ryssland och Belarus i slutet av maj, måste en trafikförsäkring tecknas med en lokal aktör efter gränspassagen. Photo: Mostphotos.
När avtalen om grönt kort upphör med Ryssland och Belarus i slutet av maj, måste en trafikförsäkring tecknas med en lokal aktör efter gränspassagen. Photo: Mostphotos.
Ladda ned bild

Om

Liikennevakuutuskeskus
Liikennevakuutuskeskus
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki

Viestintä 040 450 4700http://www.lvk.fi

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelser i att betala lagstadgade trafikförsäkringspremier. Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen, som sköter många internationella uppgifter.

Följ Liikennevakuutuskeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Liikennevakuutuskeskus

Blogi: Liikenneturvallisuus – tilastoja vai tunnetta?30.5.2023 09:20:00 EEST | Blogi

Tieliikenne on viimeisten vuosikymmenten aikana lisääntynyt merkittävästi. Samanaikaisesti myös liikenteen objektiivisesti mitattu turvallisuus on parantunut merkittävästi, mutta liikenneturvallisuutta voi lähestyä numeroiden lisäksi tunteen kautta. Liikenteessä turvallisuuden tunteen lujittamista kaipaavat ensi sijassa liikenteen heikoimmat, eli suojattomat kulkijat, Liikennevakuutuskeskuksen toimitusjohtaja J-P Halmeenmäki kirjoittaa blogissaan.

Driving a car to Russia becoming significantly harder22.5.2023 07:50:13 EEST | Press release

From the beginning of June, a Finnish motor liability insurance policy will no longer be accepted in Russia and Belarus as the international Green Card agreements on motor liability insurance expire. Motorists need to have a local insurance policy valid in Russia. However, the terms and conditions of foreign insurance policies may come with some unpleasant surprises for motorists from Finland. The Finnish Ministry of Foreign Affairs recommends avoiding all travel to Russia and Belarus.

Autoilu Venäjälle vaikeutuu merkittävästi22.5.2023 07:34:48 EEST | Tiedote

Suomalainen liikennevakuutus ei käy Venäjällä ja Valko-Venäjällä kesäkuun alusta alkaen, kun liikennevakuuttamisen kansainväliset vihreä kortti -sopimukset päättyvät. Autoilijalla tulee olla Venäjällä voimassa oleva paikallinen vakuutus, mutta ulkomaisten vakuutuksien ehdot saattavat aiheuttaa suomalaisille ikäviä yllätyksiä. Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum