Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Biblioteken som demokratifrämjare - regionförvaltningsverken undersökte bibliotekens roll

Dela

Bibliotekens styrka ligger i att de är öppna för alla. Ökad dialog och gemenskapsfrämjande verksamhet är något som efterfrågas. Regionförvaltningsverkens undersökning av bibliotekens roll som demokratifrämjare har nu färdigställts.

Regionförvaltningsverken har undersökt hur viktiga medborgarna upplever att bibliotekens demokratifrämjande tjänster är och vilka slags tjänster som efterfrågas.

Mer än 80 % av medborgarna upplevde att bibliotekets roll när det gäller att främja tillgången till och användningen av lokal och riksomfattande information är minst ganska viktig. Bibliotekens styrka i informationsförmedlingen är att den är öppen för alla. Även bibliotekens mångsidiga material och möjligheten att få personlig rådgivning ansågs som viktiga.

Största delen av respondenterna (83 %) ansåg det vara minst ganska viktigt att biblioteket främjar samhällsaktiviteten. Biblioteken upplevs ha främjat samhällelig aktivitet bäst genom att göra det möjligt att lära sig nya saker (37 %) och genom att inspirera till nya saker (31 %).

Respondenterna ansåg att biblioteken främjar yttrandefriheten bäst genom att tillhandahålla lokaler för olika behov och erbjuda alla lika möjligheter att dra nytta av information och idéer.

Ökad dialog och gemenskapsfrämjande verksamhet efterfrågas

Respondenterna upplevde ökad dialog i biblioteken som nödvändigt. De bästa metoderna för det här ansågs vara diskussioner om aktuella frågor med beslutsfattarna samt möjligheten att bekanta sig med olika kulturer i biblioteken. De unga respondenterna såg bibliotekets roll som diskussionsarena som viktigare än vad de äldre respondenterna gjorde. Bland invånare i små kommuner (med färre än 10.000 invånare) bedömdes evenemangen i biblioteken vara mindre viktiga än bland genomsnittet.

Biblioteken upplevdes ha mest att utveckla när det gäller att främja samhörighet och gemenskap.

Användningen av biblioteken aktiverar läsandet

Över hälften av respondenterna (58 %) läste böcker eller tidningar dagligen och 84 % läste böcker eller tidningar minst en gång i veckan. Läsaktiviteten ökade enligt åldersgrupp, och de som ofta använder bibliotekens tjänster läser mer aktivt tidningar och böcker än dem som mer sällan använder bibliotekens tjänster. Av dem som röstat i kommunalvalet läste 63 % böcker eller tidningar dagligen, medan motsvarande andel av dem som inte röstat är klart lägre (44 %).

En av de allmänna bibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen (1492/2016) är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Enkäten som genomfördes av Feelback Oy besvarades av 1 000 personer över 18 år bosatta i Finland.

Regionförvaltningsverkets publikation om undersökningen finns på vår webbplats

Mer information
på finska: överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395
på svenska: överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Restriktionerna för sammankomster skärps och ett beslut som gäller användningen av utrymmen träder i kraft i Mellersta Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt den 23 januari 202221.1.2022 15:12:42 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap. Samtidigt skärps restriktionerna för sammankomster i områdena. Besluten är i kraft inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.1 - 20.2.2022.

Tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävä määräys jatkuu pääosassa Itä-Suomea – Itä-Savossa aluehallintovirasto kumosi päätöksiä21.1.2022 14:31:32 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräyksen erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisesta käytöstä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla tilojen terveysturvallista käyttöä sekä asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskeva päätös on kumottu.

Kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja tilojen käyttöä koskeva määräys tulee voimaan Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla 23.1.2022 alkaen21.1.2022 14:05:44 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto määrää asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Samalla alueiden kokoontumisrajoitukset kiristyvät. Päätökset ovat voimassa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien (pl. Reisjärvi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella 23.1. - 20.2.2022.

Poissaolot luovat haasteita myymälöiden henkilöstön saatavuuteen tulevina viikkoina21.1.2022 13:39:09 EET | Tiedote

Päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui vuoden 2022 ensimmäiseen verkkokokoukseen 21.1.2022 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Tällä hetkellä sairastumiset ja karanteenit vaikeuttavat henkilöstön riittävyyttä päivittäistavaraverkostossa.¬ Yleiskatsauksessaan ylijohtaja Savolainen kertoi vaikeutuvasta Kainuun ja vaikeasta Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanteesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum