Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaHelsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Bibliotekens koldioxidavtryck har blivit mätta för första gången

Dela

Energiförbrukningen är den största faktorn som ökar på bibliotekens koldioxidavtryck. Cirka två tredjedelar av bibliotekens utsläpp orsakas av uppvärmningen av lokalerna och av elkonsumtionen, varvid koldioxidavtrycket är större ju större biblioteket är. Biblioteken har trots allt ingen beslutanderätt för till exempel anskaffning av utsläppsfri el, utan kommunerna beslutar om detta.

Bild: Pawel Czerwinski / Unsplash
Bild: Pawel Czerwinski / Unsplash

I undersökningen som utfördes på hösten 2020 deltog 13 olika stora pilotbibliotek runt om i Finland. Berghäll biblioteket deltog från Helsingfors.

Ansvaret ligger slutligen hos beslutsfattarna i kommunen

I undersökningen utredde man bland annat hur stort bibliotekets koldioxidavtryck är, vad det består av samt skillnaderna mellan olika stora bibliotek. Utöver energiförbrukningen har till exempel materialets livscykel, omlopp och plastning en inverkan i koldioxidavtrycket.

”Antalet bokband, plastning av material och hantering av avskaffade böcker kan påverkas i varje bibliotek, men på basis av undersökningsresultaten kan biblioteken inte med dessa åtgärder märkbart minska på sina koldioxidavtryck. Ansvaret för miljöpåverkningarna hos de allmänna biblioteken ligger för en stor del även hos disponenterna, lokalcentralerna och beslutsfattarna i kommunen”, säger Harri Sahavirta, projektchef för och verkställare av projektet De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet för 2020-talet.

”Meddelandet till beslutsfattarna i kommunen såhär vid kommunalvalet är också tydligt: om man vill minska på miljöinverkningar inom kommunens tjänster och avser nå de nationella målen med koldioxidneutraliteten, måste man fästa blicken på förbrukningen och skicket av fastigheterna och tekniken som styrs av kommunen. De är i en betydande roll i eftersträvandet av koldioxidneutraliteten”, säger Sahavirta.

År 2019 var koldioxidavtrycket hos de allmänna biblioteken 32 000 ton CO2-ekvivalenter. Resultatet fick man genom att primärt använda medeltalen av mätningsbibliotekens kalkyler samt delvis från att direkt använda statistikuppgifter och emissionsfaktorer (böcker och e-böcker). Beroende på bibliotekets storlek växlade medeltalet av koldioxidavtrycket i mätningsbiblioteken mellan 30–420 t CO2 e.

Undersökningen av koldioxidavtrycket är en del av projektet De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet för 2020-talet, vars avsikt är att främja bibliotekens miljökunskap, koldioxidneutralitet och delningsekonomi. Kalkylerna för koldioxidavtrycket har utförts av Positive Impact, som är expertpartner i projektet.

Mer information om projektet finns på www.kirjastot.fi/vihreakirjasto (på finska).
Utredningen Biblioteken på väg mot en koldioxidneutral delningsekonomi finns på: https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto/kirjastojen-hiilijalanjalkilaskenta (på finska).

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Harri Sahavirta, projektchef
harri.sahavirta@hel.fi, 09 310 85655

Leila Sonkkanen, projektkoordinator
leila.sonkkanen@hel.fi, 040 665 1924

Bilder

Bild: Pawel Czerwinski / Unsplash
Bild: Pawel Czerwinski / Unsplash
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki City Museum has been recording Helsinki residents’ life and phenomena for 110 years now20.4.2021 09:08:33 EEST | Press release

This year marks the 110th anniversary of Helsinki City Museum’s operations. The City Museum records and studies Helsinki and life in Helsinki. Its operations support the City of Helsinki’s vision, in which residents’ cultures make the city thrive. The cultural environment programme launched by the City Museum details how valuable cultural environments are to be taken into consideration, preserved and utilised as a resource amidst the city’s constant changes. To celebrate the Museum’s anniversary and delight Helsinki residents, a bus on Helsinki Region Transport route 500 is taped with the City Museum’s celebratory pastel colours.

Helsingfors stadsmuseum har dokumenterat stadsbornas liv och fenomen redan i 110 år20.4.2021 09:07:02 EEST | Tiedote

I år firar Helsingfors stadsmuseum sin 110-åriga museiverksamhet. Stadsmuseet dokumenterar och studerar Helsingfors och Helsingforsbornas liv. Museets verksamhet stöder Helsingfors stads vision där invånarnas kulturer ska få staden att blomstra. I det kulturmiljöprogram som startades av stadsmuseet linjeras upp hur värdefulla kulturmiljöer beaktas och bevaras samt utnyttjas som en tillgång vid en ständig förändring av staden. Museets jubileumsår till ära och för att glädja stadsborna ser man i Helsingforsregionens trafik en buss på rutt 500 som tejpats i stadsmuseets pastellfärgade festskrud.

Helsingin kaupunginmuseo on tallentanut kaupunkilaisten elämää ja ilmiöitä jo 110 vuotta20.4.2021 09:04:58 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginmuseo juhlii tänä vuonna 110-vuotista museotoimintaansa. Kaupunginmuseo tallentaa ja tutkii Helsinkiä ja helsinkiläistä elämää. Museon toiminta tukee Helsingin kaupungin visiota, jossa asukkaiden kulttuurit saavat kaupungin kukoistamaan. Kaupunginmuseon käynnistämässä kulttuuriympäristöohjelmassa linjataan, miten arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioidaan ja säilytetään sekä hyödynnetään voimavarana kaupungin jatkuvassa muutoksessa. Museon juhlavuoden kunniaksi ja kaupunkilaisten ilahduttamiseksi Helsingin seudun liikenteessä nähdään kaupunginmuseon pastellisävyiseen juhla-asuun teipattu bussi linjalla 500.

Harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy tänään 19.4.2021 Helsingissä19.4.2021 11:34:22 EEST | Tiedote

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä tänään 19.4.2021. Ensivaiheessa mukana on 21 koulua. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai sen läheisyydessä. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Helsingin kaupunki sai ministeriöltä miljoonan (1,0) euron avustuksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen mallin kautta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum