Saint-Gobain Finland Oy

Biokaasuun siirtyminen puolitti lasivillatehtaan päästöt alle 10 vuodessa

Jaa
Saint-Gobain Finland Oy:n Forssan lasivillatehdas otti biokaasun energialähteekseen ensimmäisenä lasivillatehtaana maailmassa vuonna 2010. Kun tehdas korvasi tuotannossaan fossiilisiin polttoaineisiin lukeutuvan nestekaasun uusiutuvalla biokaasulla, vähenivät tehtaan hiilidioksidipäästöt lähes 20 000 tonnia.
Saint-Gobain Forssan lasivillatehdas korvasi fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla.
Saint-Gobain Forssan lasivillatehdas korvasi fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla.

Maailman johtava lämmöneristeidenvalmistaja, Saint-Gobain-konserniin kuuluva ISOVER, otti vuonna 2010 suuren harppauksen kestävän kehityksen edistämisessä korvatessaan fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla. Käytetyn biokaasun määrä vastaa noin 300 omakotitalon energiankulutusta ja kolmannesta koko lasivillatehtaan energiantarpeesta. Kaasu tulee tehtaalle putkea pitkin suoraan Forssan alueella sijaitsevasta Envor Group Oy:n biokaasulaitoksesta, joka tuottaa yli neljä miljoonaa kuutiota biokaasua vuodessa. Biokaasu on keskimäärin 60–70 % metaania (eli maakaasua) ja 30–40% hiilidioksidia.

Biokaasuun siirtymisen jälkeen Saint-Gobainin Forssan lasivillatehtaan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 19 600 tonnia 2010–2018. Käytännössä tämä tarkoittaa CO2-päästöjen vähentymistä puoleen aiemmasta.
– Me emme hae kiertotaloudesta ainoastaan nopeita kustannussäästöjä tai CO2-vähennyksiä, sillä lasivillaprosessin luonne vaatii tasalaatuisia materiaaleja ja tauotonta toimitusketjua. Näissä on onnistuttu hyvin niin kierrätyslasin kuin biokaasunkin toimituksissa, ja näen että avain siihen on ollut aito, pitkäaikainen yhteistyö kumppaneidemme kanssa, kommentoi Saint-Gobain ISOVERin Forssan tehtaan tehdaspäällikkö Olli Saarenko.

Saint-Gobain Finland Oy:n ja Envor Group Oy:n lisäksi teolliseen symbioosiin kuuluu elintarvikejätti HKScan Oyj, jonka Forssan lihajalostamon jätteistä biokaasu valmistetaan.

Malliesimerkki teollisesta symbioosista

Saint-Gobain Finland Oy:n, Envor Group Oy:n ja HKScan Oyj:n yhteistyö on nostettu malliesimerkiksi toimivasta teollisesta symbioosista SYMBI-hankkeessa, joka kuuluu Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavaan Interreg Europe -ohjelmaan. SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja sekä kiertotaloutta aluekehittämisen ja kokemusten vaihdon avulla.

Hankkeen yleinen tavoite on vahvistaa alueiden kykyä kestävän talouden rakentamisessa sekä ympäristöön liittyvien haasteiden ja ilmastonmuutoksen hallinnassa. SYMBI-hanke toteutetaan seitsemässä maassa: Espanja, Puola, Italia, Slovenia, Kreikka, Unkari ja Suomi. Suomessa partnereina toimivat Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Kiertotalous on Forssassa jo arkipäivää

Forssassa nähtiin jo 1990-luvulla EU-säädösten myötä kierrätyksen ja jätteidenkäsittelyn mahdollisuudet, mikä johti sekä julkisten että yksityisten yritystoimintojen kehittymiseen. Biotalouden vahva osaamiskeskittymä on tuonut kuvioihin myös uusiutuvat energianlähteet. Keskellä viljan tuotannon keskusaluetta sijaitsevaa Forssan seutua voi pitää laajemminkin kiertotalouden malliesimerkkinä pitkälle viedyn teollisten symbioosiensa ansiosta.

Lähialueen pelloilta tuotetusta viljasta osa lähtee DuPontin Jokioisten tehtaalle, joka ottaa viljasta omiin tuotteisiinsa talteen entsyymejä. Tämän jälkeen vilja jatkaa matkaa läheiselle ST1:n bioetanolitehtaalle, jossa siitä valmistetaan etanolia. Prosessin vaatima energia tuotetaan polttamalla haketta ja viljan kuoria. Valmis etanoli sekoitetaan liikennepolttoaineisiin ja prosessin sivutuotteena syntyvä mäski eli valkuaisainerehu menee alueen sikatiloille, jotka tuottavat lihaa HKScanille.

HKScanin lihajalostamon tuotannosta syntyvät jätteet toimitetaan Envor Group Oy:lle, joka valmistaa niistä biokaasua, joka puolestaan tankataan autoihin tai hyödynnetään Saint-Gobainin lasivillatehtaalla prosessienergiana. Valmistusmateriaalina lasivillan tuotannossa Saint-Gobain käyttää Uusioaines Oy:n ja Envorin toimittamaa kierrätyslasia, jota yritykset saavat sekä keräyspisteistä että paikalliselta lasiosaajalta, Tambest Glass Solutionsilta. Lasivillan sidosaineena käytetään myös Envorin biokaasuprosessissa talteen otettua ammoniumsulfaattia. Forssan kiertotalousmalliin kytkeytyy lisäksi suuri määrä muita prosesseja ja teknologiaosaamista.

– Uusiutuvaa energiaa ja jätevirtoja tehokkaasti hyödyntävään kiertotalouteen kytkeytyminen on yritykselle tulevaisuudessa merkittävä kilpailuetu, toteaa Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja Olli Nikula.

Lisätiedot:

Olli Nikula
Toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy
olli.nikula@saint-gobain.com, p. 040 844 7194


Olli Saarenko
Tehdaspäällikkö (Forssa), Saint-Gobain ISOVER
olli.saarenko@saint-gobain.com, p. 040 542 9349

Lue lisää:
● Katso video Saint-Gobain Finland Oy:n, Envor Group Oy:n ja HKScan Oyj:n teollisesta symbioosista: https://www.youtube.com/watch?v=XoDKFsrQ75c
● Lue aiheesta lisää Interreg Europe -ohjelman sivuilta: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2437/from-food-production-to-glass-wool-production/
● Tutustu SYMBI-hankkeeseen: https://www.interregeurope.eu/symbi/

Avainsanat

Kuvat

Saint-Gobain Forssan lasivillatehdas korvasi fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla.
Saint-Gobain Forssan lasivillatehdas korvasi fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla.
Lataa
Saint-Gobain Forssan lasivillatehdas korvasi fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla.
Saint-Gobain Forssan lasivillatehdas korvasi fossiilisen polttoaineen uusiutuvalla energianlähteellä, biokaasulla.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Saint-Gobain Finland Oy
Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki

https://www.saint-gobain.fi/

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki
https://www.saint-gobain.fi/

Saint-Gobain suunnittelee, valmistaa ja toimittaa rakennusmateriaaleja, -tuotteita ja ratkaisuja, jotka lisäävät hyvinvointia yhteiskunnassa; parantamalla ihmisten päivittäistä elämänlaatua ja vastaten tulevien sukupolvien haasteisiin toimimalla vastuullisesti. Suomessa Saint-Gobain Finland Oy palvelee asiakkaitaan rakennustuotesektorin tunnetuilla tuotemerkeillä: Ecophon, Gyproc, ISOVER, PAM sekä Weber. Lue lisää toiminnastamme Suomessa: https://www.saint-gobain.fi/suomessa