Finanssivalvonta

Blufförsök i Finansinspektionens namn

Dela

Bluffmeddelanden som uppmanar mottagaren att besvara frågor om stark autentisering med löfte om en kodkalkylator har skickats i Finansinspektionens namn. I meddelandet finns en länk som mottagaren ombes klicka på för att bekräfta beställningen av en kodkalkylator. Finansinspektionen har inget att göra med dessa meddelanden och uppmanar mottagarna att inte reagera på dem.

Öppna under inga omständigheter länken! Finansinspektionen tillhandahåller inga apparater och begär aldrig den här typen av information. Finansinspektionen ber inte om personliga koder eller lösenord eller skickar bekräftelselänkar per e-post.

I Finansinspektionens namn har också blufförfrågningar om fakturering skickats. Om du får ett suspekt meddelande eller faktura där Finansinspektionen nämns, ta då direkt kontakt med Finansinspektionen via någon annan kommunikationskanal än länken eller telefonnumret i bluffmeddelandet.

Blufförsöken i Finansinspektionens namn utreds av polisen.

Närmare upplysningar

Alla intervjuförfrågningarriktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Läs mer

Vad borde få varningsklockorna att ringa?

Förändringar inom betalningsområdet till följd av PSD2

Blogginlägg 11.3.2109 ”Taisin tulla huijatuksi” (Jag blev visst lurad)

Fines webbplats: turvallisuus ja tietosuoja (säkerhet och dataskydd)

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 13 februari 2020.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA issues recommendation to supervised banks to refrain from dividend distributions - yesterday evening the ECB published a corresponding recommendation to banks under its direct supervision30.3.2020 15:10:00 EESTPress release

On 27 March 2020, the European Central Bank (ECB) published a recommendation to banks to refrain from dividend distributions until 1 October 2020. The ECB recommendation urges national supervisors to apply corresponding principles for credit institutions under their own supervision.

Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning - ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn30.3.2020 15:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken offentliggjorde den 27 mars 2020 en rekommendation till bankerna om att de ska avstå från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. ECB uppmanar i sin rekommendation de nationella tillsynsmyndigheterna att tillämpa motsvarande principer på de kreditinstitut som står under deras egen tillsyn.

European Central Bank elaborated on its guidance on regulatory flexibility – FIN-FSA: All measures must be channelled to alleviating the impacts of the pandemic20.3.2020 20:33:18 EETPress release

The European Central Bank announced today further information on measures to support the ability of banks under its direct supervision to respond to the coronavirus situation and to continue funding households and corporations. The ECB clarified its press release of 12 March on relief measures concerning certain additional capital and liquidity requirements.

Europeiska centralbanken har preciserat sin vägledning om lättnader i regleringen – Finansinspektionen: Alla lättnader ska kanaliseras till att lindra effekterna av pandemin20.3.2020 20:27:07 EETTiedote

Europeiska centralbanken har i dag publicerat mer information om de åtgärder som banken vidtar för att stödja bankerna under dess direkta tillsyn så att de kan bemöta coronavirusläget och fortsätta att finansiera hushåll och företag. ECB har preciserat sitt pressmeddelande av den 12 mars om lättnaderna beträffande vissa buffert- och likviditetskrav.

Euroopan keskuspankki täsmentänyt ohjeistustaan sääntelyn joustoista – Finanssivalvonta: Kaikki joustot tulee kanavoida pandemian vaikutusten lieventämiseen20.3.2020 19:00:26 EETTiedote

Euroopan keskuspankki on tänään julkistanut lisätietoa toimista, joilla se pyrkii tukemaan sen suorassa valvonnassa olevien pankkien kykyä vastata koronavirustilanteeseen ja jatkaa kotitalouksien ja yritysten rahoittamista. EKP on selventänyt 12.3. antamaansa tiedotetta tiettyjä lisäpääoma- ja likviditeettivaatimuksia koskevista helpotuksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum