Robert Bosch Oy

Bosch Power Tools teki ennätyksellisen liikevaihdon

Jaa

Bosch Power Tools kasvaa markkinoita nopeammin innovaatioiden ja johdonmukaisesti noudatettavan monikanavastrategian ansiosta

  • Liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia 5,1 miljardiin euroon
  • Bosch Power Tools kasvaa markkinoita nopeammin innovaatioiden ja johdonmukaisesti noudatettavan monikanavastrategian ansiosta
  • Tuotemerkkihallinta sai Best Brands Award -palkinnon
  • Ennuste vuodelle 2021 on optimistinen; kestävä kehitys toiminnan ensisijaisena painopisteenä

Yli 190 maassa tuotteitaan markkinoiva Bosch Power Tools saavutti 5,1 miljardin euron liikevaihdon tilikaudella 2020. Valuuttakurssimuutoksilla oikaistuna tämä vastaa yhdeksän prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

”Vuonna 2020 saavutimme ennätysliikevaihdon huolimatta pandemian takia erittäin nopeasti muuttuvista olosuhteista. Tästä voimme kiittää käyttäjien ja asiakkaiden osoittamaa luottamusta sekä työntekijöidemme esimerkillistä ahkeruutta”, sanoo Bosch Power Toolsin hallituksen puheenjohtaja Henk Becker.

Liiketoiminnan kehitys oli paljon ennakko-odotuksia parempi. Kevään dramaattisen myyntiromahduksen jälkeen kysyntä kasvoi merkittävästi vuoden toisella puoliskolla koronapandemian myötä muuttuneen ostokäyttäytymisen myötä.

Kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu noin 30 myyntiorganisaatiossa

Yrityksen liikevaihto kasvoi vuonna 2020 kaksinumeroisesti noin 30 myyntiorganisaatiossa. Valuuttakurssimuutoksilla oikaistuna yritys kasvatti myyntiään Euroopassa 13 prosenttia. Bosch Power Toolsin liikevaihdon kasvulukemat olivat Pohjois-Amerikassa 10 prosenttia ja Latinalaisessa Amerikassa 31 prosenttia. Bosch Power Toolsin toimialan markkinat kasvoivat vuonna 2020 maailmanlaajuisesti viisi prosenttia, joten yritys pystyi kaiken kaikkiaan kasvattamaan markkinaosuuttaan.

Innovaatiot, monikanavastrategia ja vahva tuotemerkki kasvutekijöinä

Syyt vuoden 2020 menestykseen ovat monitahoisia, mutta voimme nostaa esille kolme erityisen tärkeää tekijää: käyttäjälähtöiset tuoteinnovaatiot, kohderyhmille räätälöity monikanavastrategia sekä johdonmukainen tuotemerkin hallinta, mikä takaa Bosch-tuotemerkin menestymisen markkinoilla.

Jo kauan ennen koronapandemiaa Bosch Power Tools on suunnannut liiketoimintansa johdonmukaisesti vastaamaan käyttäjien tarpeita. ”Olemme jo erittäin varhain panostaneet ketteryyteen. Sovellamme ja parannamme jatkuvasti päivittäisissä töissämme siihen liittyviä periaatteita, kuten lyhytjaksoista ja vuorovaikutteista työskentelyä nopeatempoisissa projekteissa”, Becker tiivistää. Innovaatioiden lähtökohtana toimii aina loppukäyttäjien mielipiteiden varhainen ja jatkuva huomioiminen. Näin Bosch Power Tools on onnistunut tuomaan markkinoille yli 100 uutta menestystuotetta erittäin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Kuluneen vuoden kohokohta oli varsinkin akkuvalikoiman laajentaminen. Esimerkiksi ammattisähkötyökalujen valikoima kasvoi yli 30 uudella laitteella. Erityismaininnan ansaitsevat Biturbo-laitteet, jotka tarjoavat yhtä suuren tehon kuin verkkovirtakäyttöiset laitteet. Yksi näiden uusien laitteiden malli on Boschin akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha GCM 18V-305 GDC Professional. Myös kotinikkarien tuotesegmenteissä jatkettiin kodin ja puutarhan innovatiivisten työkalujen menestystarinaa. Niistä voidaan mainita esimerkkinä linjalaserin ja mittanauhan tarjoava Atino, jonka avulla esineet voi kohdistaa ja kiinnittää seinään kätevästi ilman apuria. Toinen hyvä esimerkki on vain 430 gramman painoinen ja erityisen kompaktin kokoinen akkupumppu EasyPump. Sillä voi pumpata erilaisia renkaita ja palloja – missä tahansa ja Autostop -toiminnon ansiosta aina oikeaan paineeseen.

Verkkokaupat kasvutekijöinä - osuus jo neljänneksen myynnistä

Bosch Power Tools on investoinut jo vuosien ajan myynti- ja markkinointiprosessien digitalisointiin sekä arvoketjun joustavuuden varmistamiseen. Siksi sillä oli erinomaiset valmiudet reagoida verkkokaupan kasvuun. Tämän ansiosta pystyimme toteuttamaan verkkotilausten suorat toimitukset loppuasiakkaille hyvin lyhyellä varoitusajalla viime kuukausien rajoituksista huolimatta. Kuluneen vuoden aikana verkkokaupat osoittautuivat erityisen tärkeiksi kasvutekijöiksi. Niiden osuus on kasvanut huomattavasti ja muodostaa jo lähes neljänneksen myynnistä.

”Käyttäjiemme tiedonhankintatavat ja ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet nopeasti – sitä vastaavasti olemme laajentaneet sekä digitaalista tiedotus- ja vuorovaikutustarjontaamme että myös yhteistyötämme monikanava- ja verkkokauppojen kanssa”, toteaa Henk Becker.

Bosch Power Tools tarjoaa kaksi tuotemerkkimaailmaa: Vihreä tuotemaailma on suunnattu kotinikkarien tarpeisiin, jotka haluavat tehdä kodin ja puutarhan projektit mahdollisimman helposti ja toteuttaa niissä omia ideoitaan. Sininen tuotemaailma on suunnattu ammattilaisille, jotka haluavat tehdä rakennustyömaiden työt tehokkaasti ja nopeasti.

Tämän vuoden helmikuussa saamamme arvostettu Best Brands Award 2021 palkintokategoriassa ”Best Brand Overall” on osoitus siitä, että tämä liiketoimintasuuntamme vastaa käyttäjien toiveita. Palkinnon erikoisuus on siinä, että se myönnetään GfK:n edustavan kuluttajakyselyn perusteella. Kaksi kriteeriä ovat siinä ratkaisevassa asemassa: tuotemerkin todellinen taloudellinen menestys (”Share of Market”) sekä tuotemerkin houkuttelevuus kuluttajien mielessä (”Share of Soul”). 72 prosenttia osallistujista ilmoitti luottavansa Boschiin sähkötyökalujen tuotemerkkinä – se oli korkein arvo kaikkien tuotemerkkien piirissä. Tyytyväisyys tuotemerkkiin loi palkinnon puitteissa myös suurimman Cross-Buying-valmiuden. ”Pidämme palkintoa kannustimena jatkaa johdonmukaista keskittymistämme käyttäjien tarpeisiin. Haluamme tarjota asiakkaille konkreettista lisäarvoa myös tulevaisuudessa”, Henk Becker toteaa.

Ennuste vuodelle 2021 on optimistinen: kasvua kestävän kehityksen pohjalta

Talouden yleisen elpymisen myötä Bosch Power Tools odottaa positiivisen kehityksen jatkuvan myös kuluvalla tilikaudella. Tavoitteena on edelleen kasvaa markkinoita nopeammin tärkeimmillä toimialoilla ja myyntialueilla. Aiempien painopisteaiheiden, kuten akkulaiteympäristöjen ja digitaalisen tarjonnan kasvattamisen lisäksi yritys aikoo vuonna 2021 omistautua intensiivisesti kestävän kehityksen teemaan. ”Pyrimme järjestelmällisesti parantamaan arvoketjumme ympäristöystävällisyyttä. Sitä varten perustettu tiimi tutkii jatkuvasti sopivia toimenpiteitä ja varmistaa niiden toteutuksen maailmanlaajuisesti – esimerkiksi pakkausten ja sähkötyökalujen kierrätyksen osalta.

”Lanseeraamalla kierrätysmuovista valmistetut kotinikkarien työkalujen säilytyslaukut olemme vähentäneet jo 3 000 tonnia CO2-päästöjä vuodesta 2019 lähtien. Painopisteenä on tuotteidemme CO2-jalanjäljen vähentäminen pitkällä aikavälillä ja kierrätyksen edistäminen”, Becker sanoo.

Ensimmäinen mittaustekniikan alan kierrätysmuovista valmistettu tuote on tarkoitus tuoda markkinoille jo syksyllä. Siten Bosch Power Tools edistää Bosch-konsernin liiketoiminnan kestävää kehitystä – se on yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisista teknologiayrityksistä, joka on saavuttanut toimipaikoissaan CO2-neutraaliuden jo vuonna 2020.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Maija Andersson
+358 10 480 8225
maija.andersson@fi.bosch.com

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Robert Bosch Oy
Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
01510 Vantaa

010 48080http://www.bosch.fi

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa noin 395 000 työntekijää. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 71,5 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, teollisuus 4.0:lle ja verkottuneeseen liikkumiseen. Boschilla on visio liikkumisesta, joka on kestävää, turvallista ja jännittävää. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta.

Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on helpottaa elämää tuotteilla ja ratkaisuilla, jotka sisältävät tekoälyä (AI) tai jotka on kehitetty tai valmistettu sen avulla. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life.”

Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä yli 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Bosch-konserni on ollut hiilineutraali vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä työskentelee noin 73 000 henkilöä 129 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Heistä noin 34 000 on ohjelmistokehittäjiä.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. Yleishyödyllinen säätiö Robert Bosch Stiftung omistaa 94 prosenttia Robert Bosch GmbH:n osakkeista. Loput osakkeista omistaa Boschin perhe yrityksensä kautta sekä Robert Bosch GmbH. Suurinta äänivaltaa yhtiössä käyttää Robert Bosch Industrietreuhand KG, joka huolehtii myös omistajuuteen liittyvistä toiminnoista.

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Robert Bosch Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme