Valtiokonttori

Bränslestöd har utbetalats för ungefär 17 miljoner euro – Den fungerande och effektiva ansökningsprocessen har fått fin respons från kunderna

Dela

Ansökan om bränslestöd har pågått under två veckors tid från Statskontoret. Bränslestödet består av bränslestödet som utbetalas till transportbolag och brännoljestödet som utbetalas till arbetsmaskinföretag och som ska ansökas med en och samma ansökan via Statskontorets elektroniska tjänst. Stödet ger kompensation för de i februari 2022 plötsligt förhöjda bränslepriserna som började i anslutning till Rysslands attack mot Ukraina.

Stödet har intresserat transport- och arbetsmaskinsektorns företag och under de två första veckorna har närmare 6 000 företag ansökt om stöd. Det har även kommit positiv respons från kunderna om den enkla och fungerande ansökningsprocessen samt snabbt gjorda stödbeslut.

”Statskontoret har gedigen erfarenhet av under coronaläget utdelade och utbetalade kostnadsstöd. Erfarenhet och lärdom från kostnadsstödet, bland annat när det gäller kundorientering och digitalisering har kunnat utnyttjas även i samband med implementeringen av det nya stödet och därför har vi lyckats betjäna kunderna snabbt och smidigt. Samarbetet med olika samarbetspartners har varit omfattande och responsen från dem har varit utmärkt”, konstaterar servicechef Mari Selviranta från Statskontoret.

93 procent av ansökningarna har fått ett positivt beslut

Den höga godkännandeprocenten ger indikation om att stödet har nått de rätta målgrupperna på en bra nivå och hittills har 93 % av de behandlade ansökningarna fått ett positivt stödbeslut. Ansökningarna hanteras i snabb takt och av de inlämnade ansökningarna har 85 % redan fått ett beslut.

Stöd har nu utbetalats för ungefär 17 miljoner euro. Den genomsnittliga stödsumman är 3 700 euro. Mest stöd har hittills utbetalats till landtransporter och rörledningstransporter samt till specialiserad byggnadsverksamhet.

Statskontoret publicerar omfattande statistik gällande stödet och från den kan man bland annat se hur stödet fördelar sig kommunvis och branschvis. Statistiken uppdateras varje vardag till bränslestödets webbsida.

Två veckor kvar av ansökningstiden

Ansökningstiden för bränslestödet upphör den 30.11. kl 16.15. Alla ansökningar ska vara inlämnade och Statskontoret tillhanda senast kl 16.15 på den sista ansökningsdagen.

Fast det ännu är två veckor kvar av ansökningstiden, rekommenderar vi ändå att göra ansökan så snart som möjligt. På det sättet kan till exempel problem som orsakas av tekniska fel undvikas. Observera även att samma dags poststämpel inte räcker för pappersansökningar som skickas med post, utan de här ansökningarna behöver också vara framme och Statskontoret tillhanda senast 30.11. kl 16.15.

På Statskontorets webbsida finns utförlig information om stödvillkor samt anvisningar för hur stödansökan ska göras. Utöver det finns även en instruktions-video för hur man fyller i ansökan, en inspelad version av bränslestödswebbinariet samt en räknare och svar på vanliga frågor tillgängliga på webbsidan.

Kundtjänsten betjänar på vardagar mellan kl 9-15 i frågor gällande ansökan om stödet och kontaktuppgifterna hittar du på stödets webbsida.

Kontakter

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum