Uudenmaan ELY-keskus

Bron över Nyynäistenjoki i Heinola förnyas, trafiken kommer att ledas till en omväg tisdagen den 5 juli kl. 12.00

Dela

Kausantie (väg 15002) i Heinola stängs för trafik medan bron över Nyynäistenjoki förnyas. Under arbetets gång leds trafiken till en omväg.

Karta, omväg medan arbetet pågår.
Karta, omväg medan arbetet pågår.

Förnyandet av bron över Nyynäistenjoki i Heinola medför ändringar i trafikarrangemangen på Kausantie. Kausantie (väg 15002) stängs för trafik vid Nyynäistenjoki, som ligger mellan Kuusirannantie och Karjalantie, tisdagen den 5.7.2022 kl. 12.00 och öppnas för trafik senast torsdagen den 7.7.2022 kl. 12.00. När arbetet är klart kan vägen öppnas även tidigare.

Trafiken dirigeras till en omväg via Myllyojantie (väg 140), Heinolantie (väg 313) och Rustlahdentie (väg 14129). Omvägen är 28,1 km lång.

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi byggplatsen längs gång- och cykelbron.

Bilaga: karta, omväg medan arbetet pågår

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Entreprenör: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, tfn 040 557 3888

Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960

Projektchef: NTM-centralen i Sydöstra Finland Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816

Bilder

Karta, omväg medan arbetet pågår.
Karta, omväg medan arbetet pågår.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.