Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten utfärdar anvisningar om coronavirusets konsekvenser för verksamheten i fängelserna i spridningsskede

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten har den 27 november 2020 meddelat fängelserna anvisningar som gäller coronavirusets konsekvenser för verksamheten i dem. Anvisningarna gäller fängelser som är belägna i områden där coronaviruset sprids.

Brottspåföljdsmyndighetens nuvarande anvisningar förblir i kraft i fängelserna i andra områden än dem i accelerations- och spridningsfas. Anvisningarna för spridningsskedet ska dock tillämpas i fängelset ifall coronasmitta konstaterats där. Åtgärderna som vidtas för att bekämpa coronaviruset syftar till att tillvarata personalens, samhällspåföljdsklienternas och fångarnas säkerhet. I fängelserna finns många personer som tillhör riskgrupper.

Brottspåföljdsmyndigheten samarbetar intensivt med Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som lyder under Institutet för hälsa och välfärd och ansvarar för fångarnas hälso- och sjukvårdstjänster. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar fattar vid behov beslut om att fången ska testas, hållas i karantän eller isoleras. Detta sker med stöd av bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar.

Brottspåföljdsmyndigheten har en omfattande rekommendation om att personalen ska bära ansiktsskydd. Fångarna får ansiktsskydd när det inte kan garanteras att avstånden kan hållas, exempelvis under transporter.

Besöken kan inställas i områden i spridningsskede för den tid som spridningsskedet pågår. Beslut om besöksstopp tas av fängelsedirektören. Besök är alltjämt möjliga för förundersökningsmyndigheter och försvarare. Sammankomster med ombud ska göras genomförbara så som lagen förutsätter. Personalen främjar fångarnas möjligheter att använda Skype och ringa samtal.

Spridning av coronaviruset förebyggs genom att glesa ut i bostadsutrymmen i möjligaste mån. Dessutom ska man hålla avstånd och följa hygienanvisningar. Man undviker att hålla nyintagna länge bosatta tillsammans med andra i transportceller. De som anländer till fängelse kan bosättas på en och samma avdelning där deras hälsotillstånd observeras under två veckor innan de flyttas över till andra avdelningar.

Förflyttning från ett slutet fängelse till ett annat slutet fängelse genomförs endast om ett viktigt skäl föreligger. Däremot överförs fångar från slutna fängelser till öppna anstalter i normal ordning som tidigare.

När det gäller häkten fortsätter man med att förflytta intagna i syfte att minska överbeläggningar. I sammanträden vid domstolar kan fångarna delta via video. Alternativt kan ett nytt datum för förhandlingen bokas in med Domstolsverket.

Beslut om permissioner fattas från fall till fall i fängelserna med beaktande av förhållandena ute i samhället och risken för att viruset tar sig in i fängelset. Vid behov kan en permission som man redan fått sig beviljad återkallas på de grunder som anges i fängelselagen.

Avsikten är att fångarna ska kunna delta i sysselsättning på normalt sätt. Fångar kan emellertid placeras i andra sysslor än normalt på grund av coronarelaterade förändringar, som kan till exempel bero på att det är knappt med personal eller att det råder begränsningar när det gäller närkontakt.

I fritidsverksamheter kan det finnas upp till tio personer i gruppen. Användning av ansiktsskydd rekommenderas i fritidsaktiviteter.

Fångar som överförs från slutna fängelser till öppna anstalter kan bosättas där normalt. Fångar som kommer in i en öppen anstalt direkt från frihet kan hållas i karantänliknande förhållanden i tio dygns tid efter intagningen.

Som ovan konstaterats, vidtas åtgärderna i syfte att tillvarata personalens, samhällspåföljdsklienternas och fångarnas säkerhet.

— Nästan upp till hälften av fångarna hör till riskgrupper på grund av sjukdomar eller medicinering de har. Det är en skyldighet för oss att trygga personalens säkerhet och välbefinnande i arbetet. Med tanke på samhället i stort är det viktigt att fängelserna inte blir till några sjukdomshärdar, säger generaldirektör Arto Kujala.

En fånge i Västra Finlands brottspåföljdsregion har konstaterats vara smittad med coronavirus. Det finns inga andra som exponerats. Personalen på fängelset har fått anvisningar om nödvändiga skyddsåtgärder. Fången har möjlighet att stå i kontakt med sina anhöriga och närstående.

För närvarande finns det ca 3 500 intagna i de finländska fängelserna.

Brottspåföljdsmyndigheten bereder som bäst anvisningar för byråerna för samhällspåföljder.

Brottspåföljdsmyndigheten uppdaterar information om innehållet i de nya anvisningarna på webbplatsen för vanliga frågor svar på https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/aktuellt/Corona.html

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten, beredskapschef Anssi Vuosalmi, tel. 029 56 88450, och säkerhetsdirektör Ari Juuti, tel. 029 56 88456
Pauli Nieminen, direktör för Västra Finlands brottspåföljdsregion, tel. 029 56 83770

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Leijona Catering Ab och Brottspåföljdsmyndigheten stärker sitt strategiska partnerskap – Leijona tar över kiosktjänsterna i fängelserna inom ramen för mathållningstjänsterna25.11.2020 11:03:08 EETTiedote

Brottspåföljdsmyndigheten och Leijona Catering Ab har stärkt sitt partnerskapsavtal genom att utvidga servicehelheten till att även omfatta kiosktjänsterna. Avtalet har undertecknats den 24 november 2020. Målet är att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande kioskverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt samt att bidra till likabehandling av fångarna och rikta resurserna till kärnfunktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum