Uudenmaan ELY-keskus

Brunnsbron i Mörskom förnyas – trafiken till förbifartsvägen onsdagen den 13 april kl. 17.00

Dela

Punderbackavägen (väg 11829) i Mörskom stängs för trafik medan Brunnsbron förnyas. Under arbetet leds trafiken via en omväg.

Brunnsbron: omväg under arbetets gång.
Brunnsbron: omväg under arbetets gång.

Förnyandet av brunnsbron i Mörskom medför ändringar i trafikarrangemangen på Punderbackavägen. Punderbackavägen (väg 11829) stängs för trafik vid Kollari bro mellan Suvipolku och Lintumäentie tisdagen den 13.42022 kl. 17.00 och öppnas för trafik senast söndagen den 14.42022 kl. 06.00. Vägen kan även öppnas tidigare om arbetet blir klart.

Trafiken dirigeras till en omväg från Kankkila via Kankkilantie (väg 11833) och Mörskomvägen (väg 162). Omvägens längd är 23,6 km. När trafiken från Huhti kommer dirigeras den till en omväg via Huhdintie (väg 11821) och Mörskomvägen (väg 1605). Omvägens längd är 22,1 km.

 

Mer information:

Entreprenör: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, tfn 040557 3888

Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960

Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816.

 

 

Nyckelord

Bilder

Brunnsbron: omväg under arbetets gång.
Brunnsbron: omväg under arbetets gång.
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Salpausselkä23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Salpausselkä i Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hyvinge och Mäntsälä. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2022. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana allt mer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iständsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke.

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Raaseporissa, Lohjalla, Vihdissä, Karkkilassa, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2022 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum