Vaasan kaupunki - Vasa stad

Busslinje i Vasa belönades som inspirerande utvecklingsåtgärd

Dela

Utvecklare i Vasa har belönats för arbetslivsutveckling inom den kommunala sektorn i dag i Helsingfors. Pendlingslinjen Runsor Express, som har utvecklats tillsammans med användarna, valdes till en av de utvecklingsåtgärder som belönas i KunTekos serie Inspirerande åtgärder.

Idén kläcktes ursprungligen i Stadsutvecklingens tankeverkstad Framtidens Vasa, där representanter för olika sektorer och samarbetsparter kläckte idéer om olika försök utgående från en enkät till invånarna om Vasa stads strategi.

- Starkt främjande av en försökskultur samt delaktighet för användare, personal och kommuninvånare gällde från första början, och det fick vi också erkännande för, berättar utvecklingschef Sari Tarvonen från Stadsutvecklingen.

I den ursprungliga innovationsgruppen för Runsor Express ingick generalplanläggare Jaakko Löytynoja, utvecklingschef Maija Alasalmi och dåvarande skoldirektör Juha-Pekka Lehmus från Vasa stad samt logistikexpert Riitta Björkenheim från VASEK och koordinator Yvonne Backholm-Nyberg från Åbo Akademi.

- Vid samma tankeverkstad skapades också stadsbornas egen gårdsfest GardenFest som också fortsätter, ett koncept för rekrytering av ICT-experter och ett försök i anslutning till trespråkiga inlärningsmiljöer. Innovationsskapande över organisationsgränserna och en stark vilja bland deltagarna att utveckla ledde alltså till försök som det fanns ett klart behov av, säger Tarvonen glatt.

Pendlare deltog i planeringen

Runsor Express startade vintern 2018 som ett försök i Vasa stad med en snabb bussförbindelse mellan stadens norra bostadsområden och arbetsplatsområdet i Runsor, antalet enskilda arbetsresor på sträckan är 700 stycken per dygn. Målet med försöket och med användarna som utgångspunkt var att finna en lösning på trafikstockningarna på rutten och att skapa ett beaktansvärt alternativ till privatbilism.

- Inför planeringen av busslinjen granskades data i anslutning till arbetsplatstrafiken, utreddes Runsorområdets arbetsgivares synpunkter och begärdes önskemål av pendlarna om tidtabeller och hållplatser. I planeringen av linjen deltog 346 pendlare, berättar Jaakko Löytynoja deltog i genomförandet av idén.

Under försöksperioden, d.v.s. under drygt tre månader, användes den nya busslinjen 2467 gånger. På användningen av servicen inverkade i synnerhet resans snabbhet, tidtabellens lämplighet och gångavståndet till hållplatsen.

- Glädjande i fråga om försöket var att det bland användarna fanns just sådana som inte tidigare hade använt kollektivtrafik, säger Lotta Rautio som fungerade som kollektivtrafikplanerare.

Efter den positiva responsen från försöksperioden beslutades att verksamheten fortsätter. Nu när drygt ett år har gått har passagerarmängderna stabiliserats och Runsor Express fortsätter trafikera åtminstone till slutet av maj år 2020.

Utvecklingen av kommunarbetet firas i Helsingfors den 20 november. Sammanlagt 41 priser utdelas till kommunala arbetsplatser och kommunalt anställda, som har förbättrat arbetslivskvaliteten och servicen på ett imponerande sätt.

Nyckelord

Kontakter

Generalplanläggare Jaakko Löytynoja
tfn 040 170 3640, jaakko.loytynoja@vasa.fi

Utvecklingschef Sari Tarvonen, Stadsutvecklingen
tfn 040 357 5795, sari.tarvonen@vasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum