MessukeskusMessukeskus

Bygg- och hustekniksektorns Highlights-produkter har utsetts

Dela

FinnBuild, som börjar den 4 oktober, presenterar framtidens nyhetsprodukter: energibesparing, antibakteriella produkter, luftrening med blått ljus, mätdata i realtid, mikrofabrik för armerad betong, cirkulär ekonomi, luftkylning, biobaserade PEX-rör och ett säkert parkeringshus för cyklar.

I år valde juryn i tävlingen FinnBuild Highlights ut nio Highlights ur produkter och tjänster från de 35 företag som anmält sig till tävlingen. De presenteras på FinnBuild den 4 - 6 oktober i företagens egna montrar. Montrarna är märkta med Highlights -märket. Tävlingen efterlyser FinnBuilds mest intressanta produkter, system, metoder och tjänster som

  • stärker branschens affärsförmåga, kvalitetsutveckling och säkerhet eller
  • ekologiska ansvar (lågt koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald) eller
  • sociala ansvar (personal, socialt ansvar, slutanvändare av byggnaden).

Tävlingens mest imponerande innovation, det vill säga “Highlightsernas Highlight” kommer att offentliggöras på mässan den 4 oktober och belönas med ett pris på 10 000 euro.

”Det har verkligen gjorts betydelsefulla innovationer och reformer under de senaste åren inom området för bygg- och husteknik, som direkt besvarar vår tids utmaningar. Som exempel kan nämnas energieffektivitet, lufthygien och robotteknik, smarta produkter och möjligheter till cirkulär ekonomi”, säger Taltekas verkställande direktör Ilkka Salo, ordförande för FinnBuild Highlights -juryn.

FinnBuild Highlights juryval 2022 (företagen i alfabetisk ordning).

Cyklon cykelparkeringshuset
Cyklon cykelparkeringshuset är en arkitektoniskt högklassig, utrymmes- och kostnadseffektiv lösning för förvaringsbehov av cyklar, skotrar och andra mindre fordon för persontransport i bostadsbolag, bostadskvarter, affärs- och kontorsbyggnader samt offentliga utrymmen. Parkeringsdäckets roterande konstruktion möjliggör ett flervåningssystem, som medför avsevärda utrymmes- och kostnadsbesparingar.

Den användarvänliga helheten är lätt att övervaka och motsvarar i kvalitet de bästa bilparkeringshusen. Det är lätt att parkera i de modellskyddade parkeringshusen och Cyklon Stand -cykelställningarna och de erbjuder cykeln ett effektivt skydd för stöld. Antal cykelplatser kan väljas enligt projekt, med allt från 50 cyklar ända upp till 400 cyklar. Parkeringshuset är hinderfritt och det finns en separat plats reserverat för specialcyklar. Det är redan i sig ansvarsfullt att kunna erbjuda säker cykelparkering. Den ekologiska aspekten i parkeringshusen framkommer bland annat i konstruktionen, som är tillverkad i trä samt möjligheten till olika fasadalternativ – till exempel solpaneler och grönväggar. Produkten lanseras på FinnBuild.

Cyklon cykelparkeringshusen minskar utrymmesbehovet vilket frigör allmänna utrymmen och källare i bostadsbolag för andra funktioner.

Cyklon Nordic Oy, monter 1 a 5, lansering på FinnBuild.

Enervent Svea eAir E Cooler

Enervent Svea eAir E Cooler är ett lägenhetsspecifikt ventilationsaggregat med en kompressorkylenhet för ventilation av småhus och höghus. Enhetskombinationens modulära struktur passar både för ventilation och nedkylning av bostäder, utan att kräva tilläggsutrymme eller separat utomhusenhet.

Det finns ett skriande behov av både effektiva och kompakta ventilationsaggregat och nedkylning, speciellt i höghuslägenheter under varma somrar. Det är möjligt att eftermontera en Cooler-enhet till ett Svea eAir E -aggregat som har installerats tidigare.

Fördelen med Svea Cooler är att nedkylning uppnås utan drag. Kylan fördelas jämnt längs ventilationskanalen till alla rum, som är utrustade med tilluftsventil. Den nya generationens köldmedel R32, som har lägre miljöbelastning och vars klimateffekter är mindre än tidigare,används i Svea Cooler. Produkten marknadsintroducerades i augusti 2022.

Enervent Zehnder Oy, monter 6 d 48, www.enervent.fi

NORDcanopy aSAP-lösning för köksfläktar i professionella kök

ETS NORDs aSAP -lösningen för köksfläktar i professionella kök anpassar sig enligt behov av ventilation. Storleken och kraften på kåpan kan justeras med hjälp av tilläggsdelar. Kåpan kan enkelt tas isär, tvättas och placeras i ett nytt kök och användas igen. En aSAP kökskåpa kan levereras som en monterbar byggsats, vilket effektiverar transporten av kåpan och gör att installationen i trånga utrymmen är mycket enklare. aSAP-lösningen garanterar, att man inte behöverpå grund av trånga utrymmen kompromissa med kåpans storlek för att uppnå god ventilation.

Det finns cirka 13 000 professionella kök i Finland. Vart femte år ändrar cirka 70% av de professionella köken ordningen i köket eller förnyar köksmaskinernas teknik. aSAP-lösningen är flexibel då ventilationsbehovet förändras, och kåporna kan enkelt bytas ut för att motsvara de nya krav som köksapparaturen medför.

Etsnord As, filialen i Finland, monter 6 d 70, www.etsnord.fi/

Halton Vita VHR

Enheten erbjuder två olika rengöringsmetoder i samma produkt för effektivare rengöring av utrymmen.

Halton Vita VHR är en HEPA-diffusor med inbyggt LED-ljus för utrymmen där extrem renhet av inomhusluften krävs. HEPA-filtret förhindrar spridning av bakterier och virus i luften och de justerbara munstyckena anpassar önskat flödesmönster, så att inkommande luft och rumsluft blandas perfekt och behagligt. Den integrerade lampan använder finsk blåljusteknologi, som erbjuder en kemikaliefri metod för att desinficera ytor. Det synliga blåa ljuset förstör mikrober i luften och på ytorna. Lampan har även ett högkvalitativt vitt ljus för allmänbelysning, vilket frigör utrymme i undertaket. Vid anslutning till DALI ljusstyrningssystemet startar blåljusdesinficeringen automatiskt då utrymmena inte används.

Denna finska innovation har utvecklats för att bistå personer som arbetar i renrum i kampen mot orena ytor. Enheten lämpar sig perfekt för utrymmen både inom sjukvård och industri för att säkerställa renheten av inomhusluften och ytorna.

Halton Oy, monter 6 b 71, www.halton.com/fi/

Mikrofabrik för 3D-utskrift och betong tillverkad genom cirkulär ekonomi

Mikrofabriken omfattar en 3D-utskriftsrobot och teknik som gör det möjligt att designa strukturer som sparar material med upp till 75% jämfört med traditionella gjutna betongkonstruktioner. Mikroanläggningen kan även enkelt transporteras till svåråtkomliga platser, till exempel med helikopter. Hyperion utvecklar betongblandningar lämpade för 3D-utskrift som är tillverkade av avfallsströmmar från industrin, till exempel Metso-Outotecs gruvavfall eller avfallsströmmar som genereras vid tillverkning av papper och massa. På så sätt är det möjligt att uppnå upp till 90% mindre växthusutsläpp.

Hyperion Robotics Oy, monterplatsen bekräftas senare, www.hyperionrobotics.com/

myMetec

myMetec är en innovativ, intelligensintegrerande IoT-lösning som engagerar fastigheter och boende att göra betydande energibesparingar. I och med utmaningarna med dagens energitillgänglighet är myMetec en synnerligen aktuell och ansvarsfull tjänst, vars potential ligger i socialt betydande energibesparingar.

Systemet, som kan installeras både i nybyggda och äldre fastigheter, samlar i realtid in mätdata på såväl energiförbrukningen som på annan förbrukning och dessutom på omständigheterna i de olika fastigheterna. Med hjälp av den data som samlas in i molntjänsten och endast genom att optimera temperaturen kan man nå upp till 20% kostnadsbesparingar årligen. Åt byggherrar levererar vi ett mätsystem, medan vi för boende framstår som en tjänsteleverantör som utnyttjar fastighetens intelligens för att optimera konsumtionsvanorna.

Arbetet med myMetec har startat hösten 2021 (React-EU: stödfinansiering, en del av Vipuvoimaa EU:lta programmet). Den första fasen av 16 000-timmarsprojektet, som kostar 1,5 miljoner euro, lanseras i Helsingfors under energisparveckan den 11 oktober 2022.

Metec Oy, monterplatsen bekräftas senare, lansering på FinnBuild, metec.fi.

CleanEmal® by Temal

CleanEmal® är en ny, silverhaltig, naturligt antibakteriell emaljglasyr som bränns fast på stål i 830 grader. CleanEmal® skyddar mot bakterier, mögel och svampväxtlighet och är särskilt hållbar: dess effekt eller kraft slits aldrig bort från ytbeläggningen. CleanEmal® erbjuder en hållbar, ekologisk och hälsosäker lösning. Glasyren underlättar städningen, förlänger rengöringsintervallerna och kräver inga starka kemiska tvätt- eller rengöringsmedel för att hålla den ren.

Genom att kombinera ett uråldrigt material (de äldsta bevarade emaljföremålen är från faraonernas tid) med hälsosäkerhet skapade Temal en antibakteriell emaljbeläggning för bassänger, som tillsammans med antibakteriella Sisu-möbler revolutionerar badrumsrengöringen i allt från skolor, restauranger och hotell till sjukhus, äldreboenden, tåg och fartyg. Den långlivade produkten kombinerar hållbarhet, miljövänlighet, hälsosäkerhet och antibakteriella egenskaper. Made in Finland. With pride.

Temal Oy, monter 7 f 118, www.temal.fi (lansering på FinnBuild)

 

Uponor PEX Pipe Blue – världens första biobaserade PEX-rör (ISCC-certifierat)

Uponor PEX Pipe Blue är ett biobaserat PEX-rör tillverkat av förnybara råvaror. Uponor PEX Pipe Blue rör kan användas i rördragning av golvvärme, bruksvatten och värmebatterisystem. Uponor PEX Pipe Blue kan väljas istället för fossilbaserade PEX-rör. Potentialen är att byta ut hela det nuvarande PEX-rörurvalet till biobaserat material.

Uponor PEX Pipe Blue -rör främjar användningen av förnybara råvaror i PEX-rör. De nya rörens koldioxidavtryck är upp till 90% mindre jämfört med fossilbaserade PEX-rör (ISCC-certifierade, baserat på massbalansmodellen).

Uponor Suomi Oy, monterplatsen bekräftas senare, www.uponor.com/fi-fi

VILPE Sense – det smarta taket är ett system för fukthantering

VILPE Sense är ett intelligent system för att förhindra fuktskador. Tack vare Sense ventileras konstruktionerna enligt behov. Förutom att förhindra fuktskador kombinerar samma system även fuktövervakningen både i konstruktioner och isoleringsskiktet. Sense torkar isoleringsskiktet enligt behov, till exempel efter regn eller under en fuktig höst. Dessutom söker den efter och larmar om även de minsta, svårupptäckta läckorna i taket. På så sätt kan läckan i taket repareras innan den blir ett stort och mycket dyrare problem. VILPE Sense baserar sig på den senaste IoT-tekniken. VIPE Sense kan även användas vid ventilation av bottenbjälklag och vid fuktborttagning.

VILPE Oy, monter 6 d 51, vilpe.com/fi/

Tävlingens jury: Ilkka Salo, verkställande direktör, Talteka, Tapio Kivistö, chefredaktör, Rakennuslehti, Elina Samila, Sustainability Specialist, Green Building Council Finland, Piia Sormunen, Industry Professor/husteknik, Tampereen yliopisto, Antti Aaltonen, direktör, byggutveckling, Rakennusteollisuus RT.

FinnBuild är det största evenemanget inom bygg- och husteknikbranschen i Finland, både till antal deltagande företag och besökare samt mässområdets storlek. FinnBuild arrangeras, under normala omständigheter, vartannat år. År 2018 besökte mer än 25 000 besökare evenemanget.

finnbuild.fi, LinkedIn, Twitter 

Tilläggsinformation: Helsingfors Mässcentrum, informatör Anu-Eveliina Mattila, tel. +358 50 555 6183, juryns ordförande Ilkka Salo, ilkka.salo@talteka.fi, tel. +358 40 847 9907.  

Epost: förnamn.efternamn@messukeskus.com. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Messukeskus
Messukeskus
Messuaukio 1
00520 HELSINKI

+358 40 450 3250http://www.messukeskus.com

Helsingin Messukeskus on ihmisläheinen media ja turvallisuudestaan palkittu tapahtumatalo, joka luo kasvua aitojen kohtaamisten kautta. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan live-, hybridi- ja virtuaalitapahtumien areenaksi. | Messukeskus – kasvua kohtaamsista | www.messukeskus.com | @messukeskus | twitter.com/messukeskus 

Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) creates growth through encounters. We are the largest event organiser in Finland producing or hosting 50 exhibitions and one thousand meetings and congresses annually. We provide a perfect venue with 7 adaptable halls, 40 conference spaces, the 4,400-seater Amfi Hall auditorium, 21 restaurants, a fully renewed event hotel, and all event services, including live, virtual and hybrid events. | www.messukeskus.com | @messukeskus |  | twitter.com/messukeskus 

Följ Messukeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Messukeskus

MAATALOUSKONEMESSUT PÄIVITTÄÄ AMMATTILAISTEN TIEDOT – RUOKAMARKKINAT JA -TURVA ESILLÄ AVAJAISPÄIVÄNÄ22.9.2022 15:09:36 EEST | Tiedote

Helsingin MaatalousKonemessujen ohjelma on julkaistu. Keskeisiä aiheita ohjelmassa ovat datalla johtaminen, kestävä ruokajärjestelmä ja huoltovarmuus, Smartfarming, CAP 27, ympäristöasiat, biokaasu ja energia, kotieläintuotanto ja eläinten hyvinvointi, metsäohjelma sekä työssä jaksaminen. MaatalousKonemessut järjestetään torstaista lauantaihin 13. - 15.10.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

UUSI 15 000 EURON KIRJA-ALAN EDISTÄMISPALKINTO JAETAAN HELSINGIN KIRJAMESSUILLA – ehdota palkinnon saajaa!22.9.2022 14:37:15 EEST | Tiedote

Kirja-alan edistämispalkinto palkitsee tai avustaa kustannusalan saavutuksia, kirja-alaan liittyviä innovaatioita, kehittämishankkeita tai kaupallista menestystä. Suomen Messusäätiön rahoittaman 15 000 euron palkinnon tavoitteena on tukea kirja-alan kaupallista menestystä. Kirja-alan täytyy nyt ja tulevaisuudessa tavoittaa entistä tehokkaammin muun muassa nuoria ja nuoria aikuisia, ja saada heidät kiinnostumaan kirjallisuudesta. Avainasemassa tässä ovat lukemisen, kustannusalan ja kirjakaupan uudet innovaatiot.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum