Varsinais-Suomen ELY-keskus

Byte av hängstag på Rävsundsbron förlöpte enligt planerna

Dela

Ett hängstag i dåligt skick på Rävsundsbron byttes ut natten mellan onsdag och torsdag. Förberedande arbeten utfördes i början av veckan och efterarbeten fortsätter till slutet av denna vecka. Därefter rivs arbetsställningarna under brodäcket. Under åtspännandet av det nya hängstaget avbröts den tunga trafiken på bron. Förhandsinformationen om trafikbegränsningarna hade nått bra fram och vid bron fanns inga tunga fordon i kö under avbrottet. Trafikavbrottet blev kortare än beräknat och pågick endast 3 timmar. Bytet av hängstaget förlöpte i sin helhet enligt planerna och inga stora överraskningar inträffade under arbetets gång.

Byte av hängstag på Rävsundsbron
Byte av hängstag på Rävsundsbron

Härefter transporteras det lösgjorda hängstaget till Tammerfors tekniska högskola, där dess hållfasthet provdrags i laboratoriet. Utifrån denna kan man bättre bedöma även andra hängstags skick. Provdragningen kommer att genomföras i juni. Därefter fattas beslut om eventuella fortsatta åtgärder. Brons skick följs upp regelbundet och observerade skador åtgärdas vid behov. Det går inte att på förhand förutspå hur hängbroars skick kommer att utvecklas.

NTM-centralen påminner om vikten av att följa trafikbegränsningarna på bron.

Hastighetsbegränsningen på bron är 50 km/h och avståndet mellan den tunga trafiken och annan trafik är 60 m. Dessutom har specialtransporternas volym begränsats. Tunga fordon orsakar de största rörelserna på brodäck och hängstag. En enskild tung transport (76 t) har stor inverkan på brons rörelser och belastning. Det är av yttersta vikt att de restriktioner som fastställts respekteras. Förutom körhastigheten har även avståndet mellan tunga fordon en stor betydelse för brobelastningen. Det är ytterst viktigt att begränsningarna följs för att inte behöva skärpa dem. NTM-centralen diskuterar även med polisen hur hastighetsövervak- ningen ska ordnas på broplatsen. Målet är att förebygga överhastighet på bron.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816

Nyckelord

Bilder

Byte av hängstag på Rävsundsbron
Byte av hängstag på Rävsundsbron
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Paraisilla Vånontien kunto sapettaa tienkäyttäjiä, tietä hoidetaan sääolosuhteiden sallimissa rajoissa23.6.2021 14:58:20 EEST | Tiedote

ELY-keskus on saanut paljon palautetta tienkäyttäjiltä Paraisten Vånontien kunnosta. Vånontietä (mt 12027) käytetään Lillholmenin siltatyön aikaisena kiertotienä ja se on lisännyt huomattavasti Vånontien liikennemäärää. Vånontie on soratie ja sorateiden kunto vaihtelee tyypillisesti sääolosuhteiden mukaan. Sorateiden kunnossapito on haastavaa suurilla liikennemäärillä. Liikennemäärän kasvu on kuitenkin väliaikaista Vånontiellä, eikä tielle sen vuoksi tulla tekemään merkittäviä parannustöitä. Vånontietä hoidetaan hoitourakoitsijoiden toimesta soratienä. Urakoitsija on korjannut pahimmat paikat maanantain ja tiistain aikana.

Nedgången i antalet permitterade minskar arbetslösheten snabbt22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av maj 24 200 arbetslösa arbetssökande. I maj brukar arbetslösheten vanligen öka något, men denna gång minskade det med 1 200 personer på grund av det minskade antalet permitteringar. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 11 200 personer (32 %), dvs. snabbare än i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes minskningen av antalet arbetslösa i huvudsak av en minskning av antalet permitterade. Antalet permitterade minskade med 9300 i Egentliga Finland. I slutet av maj var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 10,6 %, vilket är 4,8 procentenheter mindre än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (11,4 %). Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa på alla NTM-centralers områden. Förändringen grundade sig i huvudsak på den stora minskningen i antalet permitterade. På 12 områden minskade antalet arbetslösa snabba

Lomautusten purkautuminen laskee työttömyyttä vauhdikkaasti22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 24 200 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä yleensä lievästi kasvaa mutta nyt määrä väheni 1 200 hengellä purkautuneiden lomautusten johdosta. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 11 200 henkilöllä (32 %) eli ripeämmin kuin koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän aleneminen oli pääosin lomautettujen määrän vähenemistä. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 9 300 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,6 % eli 4,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (11,4 %). Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 12 alueella koko maan kasvuvauhtia (=31 %) nopeampaa. Varsinais-Suomessa työttömien määrä vähen

Ändringar i kollektivtrafikens periodbiljetter på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko18.6.2021 16:17:36 EEST | Tiedote

Praxis för periodbiljetter för busslinjer utanför Åbo stadsregion håller på att förändras. Matkahuolto avslutar försäljningen av regionbiljetten till Åbo 30.6 och ersätter dem med ersättande produkter. En ny säsongsprodukt på linjerna i Pargas, Pemar, Aura och Virmo-Nousis-Masko är Seutu+. Med periodprodukten kan man resa både på baslinjen och i Fölis trafik i Åbo stadsregion. Ändringarna gäller inte Föli-områdets biljettprodukter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum