CLC Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition calls for ambitious long-term climate goals and a systemic, market-driven solution

Share

In its recent statement, Climate Leadership Coalition (CLC) calls for a more ambitious and predictable EU-wide systemic solution for achieving climate goals. The solution should encourage the speeding up emission reduction and to develop carbon sequestration in the land-use sector and also by technical means.

The EU’s emissions reduction target currently only goes up to 2030. For 2050, there is a long-term reduction goal of 80-95%. Unclear long-term targets create uncertainty for long-term investors, and this slows down the transition towards a more sustainable economy.

“As climate change proceeds, we need to rapidly increase investments in solutions that curb it. National climate policies, which often tend to change with new governments, increase uncertainty among investors. An EU-wide, predictable, market-based solution that would also raise carbon prices to a sufficient level would encourage companies to develop clean, climate-friendly solutions more quickly and on a larger scale,” says Chief Executive Officer of CLC, Jouni Keronen.

Keronen mentions industrial and energy-related investments with an economic lifecycle of 40-60 years as examples. 

A Clean Planet for all,a strategic vision published by the European Commission in November 2018, and the speechgiven in July this year by the new President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to announce her European Green Deal proposal to make Europe the first climate-neutral continent, are an excellent basis for a systemic solution.

“Europe launched the industrial revolution, which has led to the greenhouse effect and climate change. That is why the European Union must, as a trailblazer, find a solution to get the situation under control in the most sensible way,” says Keronen.

CLC does not provide a ready-made solution for practical implementation but encourages the Commission to prepare it in cooperation with businesses.

According to our knowledge, CLC is the largest climate-business network for senior management in the EU measured by the amount of members. Its members include 56 major companies and organizations, whose stock market value is more than half of that of the Helsinki Stock Exchange. The Coalition’s members believe that a profound transition of society towards sustainable consumption habits and economy is not only possible but also economically viable and financeable. 

Contacts

More information:

Jouni Keronen
jouni.keronen(at)clc.fi
tel. +358 50 453 4881

Materials:

CLC Communications Unna Lehtipuu
unna.lehtipuu@framillafinland.fi

Documents

Links

About CLC Climate Leadership Coalition

CLC Climate Leadership Coalition
CLC Climate Leadership Coalitionhttp://clc.fi

CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdistys edistää alansa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tunnetuksi tekemistä ja siirtämistä Suomeen. Yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

Subscribe to releases from CLC Climate Leadership Coalition

Subscribe to all the latest releases from CLC Climate Leadership Coalition by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from CLC Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition: Suomen tehtävä rohkeampi vetystrategia18.5.2022 13:00:00 EEST | Tiedote

Euroopan suurin ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition (CLC) peräänkuuluttaa Suomelta rohkeaa vetystrategiaa. Nyt valmisteilla oleva vetystrategia ei CLC:n mielestä vielä vastaa suomalaisen liike-elämän tarpeisiin eikä vauhdita täysimääräisesti siirtymää kohti 1,5 asteen ilmastotavoitetta. CLC esitti kantansa Suomen ilmasto- ja energiastrategian lausuntokierroksen yhteydessä. Lausunnoilla olevan ilmasto- ja energiastrategian kahdessa erillisessä luvussa esitetään uudet linjaukset, joilla vedyn ja sähköpolttoaineiden käyttöä pyritään edistämään sekä niitä koskeva taustoitus. Kyseisten lukujen ilmoitetaan toimivan erillisenä suomalaisena vetystrategiana. Esitetyt linjaukset ovat verrattain varovaisia ja näyttävät perustuvan suurelta osin odotukseen teknologian kaupallistumisesta. Vety, sähköpolttoaineet ja vetyyn liittyvät teknologiat eri sovelluskohteineen tulisi CLC:n mielestä nähdä laajemmin kuin vain osana kansallista päästövähennyspolitiikkaa. Vety, kuten päästöjä väh

Järjestöjohtajat: ”Ilmastotoimia nopeutettava ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennettävä”7.3.2022 13:15:00 EET | Tiedote

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan, ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n johtajat ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin ja jäsenmaiden poliittisille päättäjille osoitetun avoimen kirjeen, jossa korostetaan ilmastotoimien nopeuttamisen tärkeyttä ja fossiilisen energian käyttöön liityvien riskien vähentämistä. Allekirjoittajien edustamissa järjestöissä on jäseninä 15 000 yritystä ja kaksi miljoonaa työntekijää.

Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen jää eläkkeelle - Tuuli Kaskinen on uusi toimitusjohtaja 1.4.2022 alkaen17.1.2022 08:50:00 EET | Tiedote

Climate Leadership Coalitionin hallitus on nimittänyt yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi Tuuli Kaskisen, joka on toiminut viimeksi ajatushautomo Demos Helsingin konsultatiivisen työn johtajana. Kaskinen on työskennellyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 20 vuoden ajan yhteistössä yritysten, kaupunkien sekä hallitusten kanssa. Kaskinen oli CLC:n hallituksen varajäsen 2019-2021. Hän aloittaa CLC:n toimitusjohtajana 1.4.2022.

40 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi11.1.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Pohjoismaiden johtavien yritysten toimitusjohtajat haluavat päättäjien vauhdittavan ilmastoratkaisujen kehittämistä ja tarvittavien poliittisten linjausten tekemistä sekä nostavan tavoitteiden kunnianhimoa. 40 pohjoismaiselle yritysjohtajalle tehdyn haastattelututkimuksen mukaan toimitusjohtajat uskovat, että pohjoismaisilla yrityksillä voi olla avainrooli ilmastoratkaisujen maailmanlaajuisessa soveltamisessa sekä asiakkaiden että valtioiden auttamisessa saavuttamaan Pariisin sopimuksen 1,5 °C:n tavoite. Jokainen tutkimukseen haastateltu toimitusjohtaja piti ilmastonmuutosta vakavana uhkana.

Yritysjohtajien avoin kirje maailman hallituksille: Tehostakaa hiilidioksidin hinnoittelua25.10.2021 10:14:43 EEST | Tiedote

Glasgowssa pidettävän YK:n COP 26 -ilmastokouksen aattona johtajat yli 100 yrityksestä, kaupungista, yliopistosta, etujärjestöstä ja verkostosta - joiden jäsenet sekä yhteistyökumppanit edustavat ja kokoavat yhteen yli 60 miljoonaa yritystä ja maanviljelijää, yli 25 biljoonan dollarin osakepääomaa ja yli 120 biljoonan dollarin sijoitusomaisuutta yli 100 maassa - kehottavat maailman hallituksia tehostamaan hiilidioksidin hinnoittelua. Valtioiden päämiehille ja hallitusten johtajille lähetetyn avoimen kirjeen takana on Call on Carbon -hanke, jonka ovat ideoineet ja käynnistäneet suomalainen Climate Leadership Coalition, ruotsalainen Haga Initiative ja norjalainen Skift - Business Climate Leaders. Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat kehottavat valtioiden ja hallitusten johtajille lähettämässään avoimessa kirjeessä valtioita asettamaan hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat, luotettavat ja tarkoituksenmukaiset hiilipäästöjen hinnoittelumenetelmät

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom